Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа социальных наук

Захид Велиев

Доктор философии юридический наук

Административное право, Потребительское право, Экономические преступления, Охрана труда, Правовые основы профессиональной деятельности

+994 12 565 39 77

zahid.valiyev@wcu.edu.az

Təhsil və peşə fəliyyəti haqqında məlumatlar: 1aprel 1957-ci ildə anadan olmuşdur. 1964-1974 ci ildə orta məktəbdə təhsil almişdır. 1974-1976-cı illərdə istehsalatda çalışmışdır. 1976-1978-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1978-1984-cü illərdə Rusiya Federasiyası Rostov –Don şəhərində M.S.Suslov adına Rostov dövlət universitetinin hüquq fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil almışdır, 26 iyun 1991-ci ilə qədər Rusiya Federasiyası Rostov vilayət prokurorluğu sistemində çalışmışdır.26.06.1991tarixindən 20 oktyabr 2020-ci il tarixə kimi Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu sistemində müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır. Eyni zamanda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş Asiya, Avrasiya, Memarlıq və inşaat universitetlərində, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun Elm və Tədris Mərkəzində müəllim vəzifəsində çalışmışdır.Kriminologiya, kriminalistika, linqivistika üzrə çoxsaylı məqalələr metodik vasitələr müəllifidir. 2020-ci il oktyabr ayından  Qərbi Kaspi Universitetində müəllim vəzifəsində çalışır.