We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа высоких технологий и инновационного инжиниринга

Дурдана Рустамова

Доктор философии по физике, Заведующий кафедрой механики и математики

Основы электроники, Электротехника, Электротехника и электроника, Цифровая электроника

(+994 12) 492 74 18

durdana.rustamova@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

  • Elektrotexnika
  • Mexatronika

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Rüstəmova Dürdanə Fərhad  qızı 15 yanvar 1963-cü il Kəlbəcər rayonu Qılışlı kəndində  anadan olmuşdur. 1970-1980-ci illər Qılışlı kənd məktəbində orta təhsil almışdır. 1981-1986-cı illər Azərbaycan Texniki Universitetinin Elektrotexnika fakültəsində mühəndis elektrik təhsili almışdır. 1986-2004-cü illərdə Bakı şəhəri, “Neftqazavtomat” təcrübə zavodunda texnoloq, sazlayıcı mühəndis işləmişdir. 2004-2010-cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində baş müəllim, 2010-2020-ci illərdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Fövqalədə Hallar Nazirliyinin Akademiyalarında müəllim vəzəfəsində çalışmışdır. 2010-cu ildə Radiasiya Problemləri İnstitunda aspirant olmuşdur.

2016-cı ildə “Polimer kompozitlərin elektroaktiv xassələrinə maqnit sahəsinin və γ-şüalanmanın təsiri” elmi işini uğurla müdafiə edərək fizika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

2020-cı ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik məktəbinin dekan müavini vəzifəsində çalışıb. 2021-cı ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Mexanika və riyaziyyat kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 39 elmi məqalənın, dərs vəsaitinın, fənn proqramlarının, müəllifidır.