Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Dürdanə Rüstəmova

Fiz.ü.f.d,Mexaniki qurğular və maşınlar kafedrasının kafedra müdiri

Elektronikanın əsasları, Elektrotexnika və elektronika, Rəqəmsal elektronika

(+994 12) 492 74 18

durdana.rustamova@wcu.edu.az

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik məktəbinin dekan müavini

fiz.ü.f.d.

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

Fizika

Elektrotexnika

Elektronika

Elektrik mühəndisi

6-cı dərəcəli elektrik ustası

Mühəndis sazlayıcı

 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

15 yanvar 1963-cü ildə Kəlbəcər rayonu Qılışlı kəndində anadan olmuşdur.  1970-1980-ci illərdə Kəlbəcər rayonu Qılışlı kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 1986-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1986-2003–cı illərdə Kalinin adına “Neftqazximavtomat”təcrübə zavodunda texnoloq, altıncı dərəcə ilə sazlayıcı mühəndis, Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda laborant,  2003-2010-cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq  Universitetində müəllim, baş müəllim, 2011-2020-ci illərdə Dövlət Sərhəd Akademiyasında, eyni zamanda Fövqaladə Halllar Nazirliyinin Akademiyasında müəllim, 2019- cu ildən  isə Qərbi Kaspi Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və maşınlar kafedrasında müəllim  vəzifəsində çalışmışdır. 2017-ci ildə “Polimer kompozitlərin elektroaktiv xassələrinə maqnit sahəsi və  γ-şalanmanın təsiri”  mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. 2020-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və İnnovativ mühəndislik məktəbinin dekan müavini vəzifəsində çalışır. 25-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən metodik vəsait, dərslik və elmi məqalələrin müəllifidir.

Elmi nəşrlər: 

 1. The effect of cristallization conditions on radiation modification process of polyolefins - 2010, Bakı
 2. 2. Особенности цифровой обработки нестационарных процессов в средствах измерения и контроля - 2010, Bakı
 3. Электретные и физико-механические свойства композиций полиолефинов с политетрафторэтиленом -2011, Минск
 4. Maqnit sahəsinin polistrolun strukturuna və elektrik möhkəmliyinə təsiri- 2012, Bakı
 5. Диэлектрические свойства и особенности радиотермо- люминесценции композиций полипропилен/α-Аℓ2О3 – 2013, г.Кишинев
 6. К влиянию магнитного поля на диэлектрические и электретные свойства композиций полипропилеин-алунд. - 2012, Вакı
 7. Особенности зарядового состояния композитов полипропилен-оксиды металлов - 2013, Москва
 8. Влияние магнитного поля на электрофизические свойства полимеров- 2012, Bakı
 9. Dielectric Properties and Radiothermoluminescent Features of Polypropylene/ α-Аℓ2О- 2013, Bakı
 10. Maqnit sahəsində kristallaşdırılmış polietilen-Fe3O4 kompozitinin elektret xassələri -2013, Bakı
 11. Диэлектрические свойства нанокомпозитов полиэтилен-Fe3O4, закристаллизованных в постоянном магнитном поле - 2014, Bakı
 12. Диэлектрические и электретные свойства нанокомпозитов полиэтилен-Fe3O4, закристаллизованных в постоянном магнитном поле - 2016, Москва
 13. Электрофизические свойства нанокомпозитов полиетилен- Fe3O4, закристализованных в постоянном магнитном поле- 2016, Bakı