Western Caspian University

Teachers

School of Advanced Technologies and Innovative Engineering

Durdana Rustamova

PhD in Physics, Head of the Department Department of Mechanics and Mathematics

Fundamentals of Electronics, Electrical Engineering, Electrical Engineering and Electronics, Digital Electronics

(+994 12) 492 74 18

durdana.rustamova@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

  • Elektrotexnika
  • Mexatronika

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Rüstəmova Dürdanə Fərhad  qızı 15 yanvar 1963-cü il Kəlbəcər rayonu Qılışlı kəndində  anadan olmuşdur. 1970-1980-ci illər Qılışlı kənd məktəbində orta təhsil almışdır. 1981-1986-cı illər Azərbaycan Texniki Universitetinin Elektrotexnika fakültəsində mühəndis elektrik təhsili almışdır. 1986-2004-cü illərdə Bakı şəhəri, “Neftqazavtomat” təcrübə zavodunda texnoloq, sazlayıcı mühəndis işləmişdir. 2004-2010-cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində baş müəllim, 2010-2020-ci illərdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Fövqalədə Hallar Nazirliyinin Akademiyalarında müəllim vəzəfəsində çalışmışdır. 2010-cu ildə Radiasiya Problemləri İnstitunda aspirant olmuşdur.

2016-cı ildə “Polimer kompozitlərin elektroaktiv xassələrinə maqnit sahəsinin və γ-şüalanmanın təsiri” elmi işini uğurla müdafiə edərək fizika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

2020-cı ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik məktəbinin dekan müavini vəzifəsində çalışıb. 2021-cı ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Mexanika və riyaziyyat kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 39 elmi məqalənın, dərs vəsaitinın, fənn proqramlarının, müəllifidır.