Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Siyasi Elmlər Məktəbi

Tural Vəlizadə

Müəllim, Magistratura və doktorantura şöbəsinin dekan müavini

Beynəlxalq münasibətlər tarixi, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları, Konfliktologiya

+994 12 565 39 77

tural.velizade@wcu.edu.az

Vəlizadə Tural Akif oğlu. 2005-2009-cu illərdə Universitetin Tarix fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 2009-2010-cu illərdə Milli Orduda həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. 2010-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində magistr təhsili almışdır (Elmi işin adı: “Əli bəy Hüseynzadə irsinin tariximizdə yeri”). 2014-2017-ci illər ərzində Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasında əyani doktorantı olmuşdur. 2008-cı ildə “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri Bakıda ermənilər tərəfindən həyata keçirilən soyqırımı öyrənmək üçün mənbə kimi” elmi işi yekunlaşdırmışdır. 2014-2017-ci illətdə BDU-nun Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasında müəllim kimi pedaqoji əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
2018-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müəllimidir.
2021-ci ilin fevralından 2022-ci ilin sentyabr ayına qədər Qərbi Kaspi Universiteti Siyasi elmlər məktəbinin dekan müavini olmuşdur.
2022-ci ilin sentyabr ayından Qərbi Kaspi Universiteti Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdir müavinidir.

 Əsas elmi nəşrlər:
2014    “Milli mənəvi dəyərlərin qorunması qloballaşan dünyamızın aktual problemidir” mövzusunda elmi-praktik konfrans (Azərbaycan Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı haqqında müxtəlif millətlərdən olan Bakı sakinlərinin və xarici vətəndaşların ifadələri” (səh. 424-429).
2015    “Tarix və onun problemləri” jurnalı (BDU). “Mart hadisələri zamanı Bakıda maddi-mədəni abidələrə dəyən ziyanlar” (səh. 125-131).
2015    “Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX respublika elmi konfransı” (ADİU). “Fövqəldə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri 1918-ci il Mart soyqırımını öyrənmək üçün mənbə kimi” (səh. 347-350).
2015    “Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı” (Qafqaz Universiteti). “Daşnak-bolşevik birləşmələrinin 1918-ci ildə Bakıda türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində” (səh. 1663-1664).
2015    “Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalı (BDU). “1918-ci il Mart soyqırımının Bakı hadisələri” (səh. 183-190).
2015    “Uydurma erməni soyqırımı: yalanlar, iftiralar; Türk-müsəlman soyqırımı: faktlar, həqiqətlər” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfrans (Azərbaycan Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı haqqında azərbaycanlı qadınların şahid ifadələri” (səh. 276-280).
2015    “I Beynəlxalq tarixdə soyqırımlar: faktlar, reallıqlar, uydurmalar simpoziumu”. “1918-ci il Mart soyqırımı arxiv sənədlərində (Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materialları əsasında)” (Tezis), (səh. 25-27).
2015    “Gileya” elmi jurnalı (Ukrayna). “Мартовские события 1918 г. в Баку” (səh. 155-158).
2015    “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans (Gəncə Dövlət Universiteti). “Bolşevik qiyafəli erməni millətçiləri” (səh. 300-304).
2016    “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” mövzusunda III beynəlxalq elmi konfrans (Şamaxı şəhəri). “1918-ci ildə ermənilərin Bakıda həyata keçirdikləri soyqırımı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində” (səh. 390-395).
2016    “Tarix və onun problemləri” jurnalı (BDU). ”1918-ci il Mart soyqırımı haqqında Bakı kəndləri sakinlərinin şahid ifadələri Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində” (səh. 306-310).
2016    “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans (Bakı Slavyan Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı şahidlərin gözü ilə” (səh. 405-408).
2018    “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların I Respublika elmi-praktik konfransı” (Azərbaycan Universiteti). “Bakıda 1918-ci il Mart soyqırımı” (səh. 48-50).
2018    “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika” adlı Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı Dövlət Universiteti). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması və fəaliyyəti” (tezis), (səh. 160).
2018    “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika” adlı Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı Dövlət Universiteti). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması və fəaliyyəti” (səh. 692-700 ).
2018    “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: tarixi irsi və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransı (Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri 1918-ci ilin martında Bakıda həyata keçirilən soyqırımını öyrənmək üçün mənbə kimi” (səh. 37-46).
2018    “İpək yolu” jurnalı (Azərbaycan Universiteti). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri 1918-ci ilin martında Bakıda həyata keçirilən soyqırımını öyrənmək üçün mənbə kimi” (səh.124-132 ).
2018    “Elm və innovativ texnologiyalar” beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yanaında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası” (səh. 125-135).
2018    “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycan dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans. (AMEA Tarix institutu Elmi əsərlər – xüsusi buraxılış – 2018 (74,75,76) “Mart soyqırımı arxiv sənədlərində (Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materialları əsasında)” (səh. 508-512).
2018    “International Invention of Scientific Journal” – (India) - The March Genocide in 1918 in Documents of Archive (According to the Materials of Extraordinary Investigation Commission) (səh. 402-404).

2019    “Gənc tədqiqatçılarınelmi-praktik konfransı”(Qərbi Kaspi Universiteti). “Xocalı soyqırımı: siyasi və ideoloji tərəfləri” (səh. 128-131).
2019    “Elmi xəbərlər” jurnalı (Qərbi Kaspi Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı arxiv sənədlərində” (səh. 102-110).
2019    “Gənc tarixçi tədqiqatçıların “Elm Günü”nə həsr olunmuş Respublika konfransı (AMEA, Tarix institutu). “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yanaında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası” (səh. 45-46).
2019    “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan və dünya 1991-2018-ci illərdə: müqayisəli inkişaf dinamikası” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı” (Qərbi Kaspi Universiteti). “I Dünya müharibəsindən sonra böyük dövlətlərin “Mosul və Kərkük siyasəti”  (səh. 93-100).
2019    “International Conference Mountains: Cultures, Landscapes and Biodiversity” (Western Caspian University). “Mountain consept in ancient Turkish culture” (pages. 181-196).
2019    “Qafqazşünasların II Beynəlxalq forumu” (AMEA, Qafqazşünaslıq institutu). “Mart soyqırımı (1918)” (səh. 247-258).
2019    “Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin yeri və rolu” (Bakı Dövlət Universiteti). “Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanda maarifin və təhsilin inkişafında yeni mərhələ” (səh. 53-55).
2019    “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransı (Azərbaycan Dillər Universiteti). “Xocalı soyqırımı” (səh. 124-126).
2019    “ALKÜ-SAM Uluslararası İlişkiler Kongresi II”. (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversiteti – Türkiyə). “Bolşevik-taşnak kuvvetlerinin Bakü'de gerçekleştirdiği soykırım Olağanüstü Soruşturma Komisyonu belgelerinde” (səh. 88-100).
2020     “Veb tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üsulları” adlı elmi veb-konfrans. (Qərbi Kaspi Universiteti). “Tarix fənninin tədrisində distant tədris texnologiyaları”.
2020    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təhsil millətin gələcəyidir” mövzusunda Respublika elmi veb-konfrans. (Qərbi Kaspi Universiteti). “Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümündə anarkən”.
2020    II International Scientific Conference of Young Scientists "Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences. (ANAS). “The March Genocide of 1918 in Baku”.
2020    Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan İkinci dünya müharibəsi illərində” mövzusunda beynəlxalq virtual Elami konfrans. (BDU). “Azərbaycanlıların Şərqi Avropada partizan hərəkatında iştirakı” (səh. 183-189).
2020    I. Uluslararası Türkçe Edebiyat, Kültür, Eğitim Sempozyumu. (online). (Türkiyə). “31 mart 1918-ci il: Azərbaycan alovlar içində”.
2020    International Conference on ”Perspectives in Industry Digitalization and Advanced Manufacturing in the Black Sea Region”. (online). (Romania). “Importance of the Caspian Countries for Energy Security in Europe”.
2020    VII Международном научно-практическом конференции «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века»(Qazaxıstan).  “March, 1918. Turkish-muslim genocide in Baku”.
2020    Ponto-Caspian and Caucasus region: changes in the conditions of integration and isolation of ecosystems, geology, ecology , geography and Phylogenies of living organisms multidisciplinaryciplinary international conference (online). (Western Caspian University). “A heavy blow to coexistence in the Caucasus: the March genocide”.
2021    Tarix müəllimlərinin onlayn Forumu. (Qərbi Kaspi Universiteti).”Erməni yoxsa hay?”.
2021    “Ortaçağ Azərbaycan tarixinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktik (onlayn) konfrans. (Qərbi Kaspi Universiteti). “Orta əsr xəritələri Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi”.
2021    International conference on “Science Evidence-Based Decision Making Approaches for the Implementation of SDGs in the Black Sea Region” (Black Sea Universities Network). “National leader Heydar Aliyev and Western Caspian University”.
2021    “Təhsil İdarəçiliyi” adlı Beynəlxalq Konfrans. "Təhsildə keyfiyyətin təminatı işində reytinq qiymətləndirməsinin rolu”.