Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Siyasi Elmlər Məktəbi

Tural Vəlizadə

Dekan müavini

Beynəlxalq münasibətlər tarixi, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları, Konfliktologiya

+994 12 565 39 77

tural.velizade@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

· Azərbaycan tarixi

· Beynəlxalq münasibətlər tarixi

· Diplomatiya nəzəriyyəsi və təcrübəsi

· Beynəlxalq münasibətlərin müasir problemləri

· Beynəlxalq münasibətlər tarixi və metodologiyası

· Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji təhlükəsizliyi

· Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları

 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Tural Akif oğlu Vəlizadə 1 may 1988-ci ildə Laçın şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilinə 1994-cü ildə Laçın rayon Taxta-körpü qəsəbə 1 saylı orta məktəbində başlamış, 2005-ci ildə Abşeron rayon Saray qəsəbə 2 saylı orta məktəbini bitirmişdir. 2009-cu ildə universitetin Tarix fakültəsini “Tarix və ictimaiyyət” ixtisası üzrə bitirmişdir. 2009-2010-cu illər arasında Milli Ordu sıralarında həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsininin magistraturasını “Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2014-2017-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsininin əyani doktorantı olmuşdur. Hal-hazırda “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri 1918-ci ilin martında Bakıda həyata keçirilən soyqırımını öyrənmək üçün mənbə kimi” mövzusunda fəlsəfə üzrə tarix elmləri doktoru dissertasiyasını (elmi rəhbər - prof. Anar İsgəndərov) yekunlaşdırıb. 2014-2017-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində müəllim olaraq əmək fəaliyyətinə başlamış, “Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı”, “Tarixin tədrisi metodikası”, “Toponimika”, “Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı” və s. kimi fənləri tədris etmişdir. 2018-ci ilin sentyabrından Qərbi Kaspi Universiteti “Politologiya və beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının müəllimi, 2021-ci ilin fevralından isə “Siyasi elmlər” məktəbinin dekan müavini vəzifəsində çalışmaqdadır.

Tural Vəlizadə bir sıra beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 40-dan çox elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

 

Elmi nəşrlər:

1. 2014 – “Milli mənəvi dəyərlərin qorunması qloballaşan dünyamızın aktual problemidir” mövzusunda elmi-praktik konfrans (Azərbaycan

Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı haqqında müxtəlif millətlərdən olan Bakı sakinlərinin və xarici vətəndaşların ifadələri” (səh. 424-429).

2. 2015 (1) – “Tarix və onun problemləri” jurnalı (BDU).“Mart hadisələri zamanı Bakıda maddi-mədəni abidələrə dəyən ziyanlar” (səh. 125-131).

3. 2015 – “Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX respublika elmi konfransı” (ADİU). “Fövqəldə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri 1918-ci il Mart soyqırımını öyrənmək üçün mənbə kimi” (səh. 347-350).

4. 2015 – “Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı” (Qafqaz Universiteti). “Daşnak-bolşevik birləşmələrinin 1918-ci ildə Bakıda türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində” (səh. 1663-1664).

5. 2015 (3) – “Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalı (BDU). “1918-ci il Mart soyqırımının Bakı hadisələri” (səh. 183-190).

6. 2015 – “Uydurma erməni soyqırımı: yalanlar, iftiralar; Türk-müsəlman soyqırımı: faktlar, həqiqətlər” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfrans (Azərbaycan Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı haqqında azərbaycanlı qadınların şahid ifadələri” (səh. 276-280).

7. 2015 – “I Beynəlxalq tarixdə soyqırımlar: faktlar, reallıqlar, uydurmalar simpoziumu”. “1918-ci il Mart soyqırımı arxiv sənədlərində (Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materialları əsasında)” (Tezis), (səh. 25-27).

8. 2015 – “Gileya” elmi jurnalı (Ukrayna). “Мартовские события 1918 г. в Баку” (səh. 155-158).

9. 2015 – “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans (Gəncə Dövlət Universiteti). “Bolşevik qiyafəli erməni millətçiləri” (səh. 300-304).

10. 2016 – “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” mövzusunda III beynəlxalq elmi konfrans (Şamaxı şəhəri). “1918-ci ildə ermənilərin Bakıda həyata keçirdikləri soyqırımı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində” (səh. 390-395).

11. 2016 (1) – “Tarix və onun problemləri” jurnalı (BDU). ”1918-ci il Mart soyqırımı haqqında Bakı kəndləri sakinlərinin şahid ifadələri Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində” (səh. 306-310).

12. 2016 - “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans (Bakı Slavyan Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı şahidlərin gözü ilə” (səh. 405-408).

13. 2018 - “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların I Respublika elmi-praktik konfransı” (Azərbaycan Universiteti). “Bakıda 1918-ci il Mart soyqırımı” (səh. 48-50).

14. 2018 - “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika” adlı Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı Dövlət Universiteti). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması və fəaliyyəti” (tezis), (səh. 160).

15. 2018 - “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika” adlı Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı Dövlət Universiteti). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması və fəaliyyəti” (səh. 692-700 ).

16. 2018 - “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: tarixi irsi və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransı (Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri 1918-ci ilin martında Bakıda həyata keçirilən soyqırımını öyrənmək üçün mənbə kimi” (səh. 37-46).

17. 2018 - “İpək yolu” jurnalı (Azərbaycan Universiteti). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri 1918-ci ilin martında Bakıda həyata keçirilən soyqırımını öyrənmək üçün mənbə kimi” (səh.124-132 ).

18. 2018 - “Elm və innovativ texnologiyalar” beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yanaında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası” (səh. 125-135).

19. 2018 - “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycan dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans. (AMEA Tarix institutu Elmi əsərlər – xüsusi

buraxılış – 2018 (74,75,76) “Mart soyqırımı arxiv sənədlərində (Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materialları əsasında)” (səh. 508-512).

20. 2018 - “International Invention of Scientific Journal” – (India) - The March Genocide in 1918 in Documents of Archive (According to the Materials of Extraordinary Investigation Commission) (səh. 402-404).

21. 2019 - “Gənc tədqiqatçılarınelmi-praktik konfransı”(Qərbi Kaspi Universiteti). “Xocalı soyqırımı: siyasi və ideoloji tərəfləri” (səh. 128-131).

22. 2019 - “Elmi xəbərlər” jurnalı (Qərbi Kaspi Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı arxiv sənədlərində” (səh. 102-110).

23. 2019 - “Gənc tarixçi tədqiqatçıların “Elm Günü”nə həsr olunmuş Respublika konfransı (AMEA, Tarix institutu). “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yanaında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası” (səh. 45-46).

24. 2019 - “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan və dünya 1991-2018-ci illərdə: müqayisəli inkişaf dinamikası” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı” (Qərbi Kaspi Universiteti). “I Dünya müharibəsindən sonra böyük dövlətlərin “Mosul və Kərkük siyasəti” (səh. 93-100).

25. 2019 - “International Conference Mountains: Cultures, Landscapes and Biodiversity” (Western Caspian University). “Mountain consept in ancient Turkish culture” (pages. 181-196).

26. 2019 - “Qafqazşünasların II Beynəlxalq forumu” (AMEA, Qafqazşünaslıq institutu). “Mart soyqırımı (1918)” (səh. 247-258).

27. 2019 - “Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin yeri və rolu” (Bakı Dövlət Universiteti). “Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanda maarifin və təhsilin inkişafında yeni mərhələ” (səh. 53-55).

28. 2019 - “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransı (Azərbaycan Dillər Universiteti). “Xocalı soyqırımı” (səh. 124-126).

29. 2019 - “ALKÜ-SAM Uluslararası İlişkiler Kongresi II”. (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversiteti – Türkiyə). “Bolşevik-

taşnak kuvvetlerinin Bakü'de gerçekleştirdiği soykırım Olağanüstü Soruşturma Komisyonu belgelerinde” (səh. 88-100).

30. 2020 - “Veb tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üsulları” adlı elmi veb-konfrans. (Qərbi Kaspi Universiteti). “Tarix fənninin tədrisində distant tədris texnologiyaları”.

31. 2020 - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təhsil millətin gələcəyidir” mövzusunda Respublika elmi veb-konfrans. (Qərbi Kaspi Universiteti). “Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümündə anarkən”.

32. 2020 - II International Scientific Conference of Young Scientists "Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences. (ANAS). “The March Genocide of 1918 in Baku”.

33. 2020 - Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan İkinci dünya müharibəsi illərində” mövzusunda beynəlxalq virtual Elmi konfrans. (BDU). “Azərbaycanlıların Şərqi Avropada partizan hərəkatında iştirakı” (səh. 183-189).

34. 2020 - I. Uluslararası Türkçe Edebiyat, Kültür, Eğitim Sempozyumu. (online). (Türkiyə). “31 mart 1918-ci il: Azərbaycan alovlar içində”.

35. 2020 - International Conference on ”Perspectives in Industry Digitalization and Advanced Manufacturing in the Black Sea Region”. (online). (Romania). “Importance of the Caspian Countries for Energy Security in Europe”.

36. 2020 - VII Международном научно-практическом конференции «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века»(Qazaxıstan). “March, 1918. Turkish-muslim genocide in Baku”.

37. 2020 - Ponto-Caspian and Caucasus region: changes in the conditions of integration and isolation of ecosystems, geology, ecology , geography and Phylogenies of living organisms multidisciplinaryciplinary international conference (online). (Western Caspian University). “A heavy blow to coexistence in the Caucasus: the March genocide”.

38. 2021 - Tarix müəllimlərinin onlayn Forumu. (Qərbi Kaspi Universiteti).”Erməni yoxsa hay?”.

39. 2021 - “Ortaçağ Azərbaycan tarixinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktik (onlayn) konfrans. (Qərbi Kaspi Universiteti). “Orta əsr xəritələri Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi”.

40. 2021 - International conference on “Science Evidence-Based Decision Making Approaches for the Implementation of SDGs in the Black Sea Region” (Black Sea Universities Network). “National leader Heydar Aliyev and Western Caspian University”.

41. 2021 - “Təhsil İdarəçiliyi” adlı Beynəlxalq Konfrans. "Təhsildə keyfiyyətin təminatı işində reytinq qiymətləndirməsinin rolu”.