Qərbi Kaspi Universiteti

Qəbul

Doktorantura

Magistratura və doktorantura şöbəsi

E-mail:   doktorantura@wu.edu.az

Telefon: (+994 12) 492 74 18

 

Qərbi Kaspi Universiteti doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir >

DOKTORANTURA TƏHSİL PROQRAMI ÜZRƏ İXTİSASLAR

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Qərbi Kaspi Universiteti Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramını təklif edir.

Proqramın məqsədi:

 • Sistemli analizin obyektləri dekompozisiyası və sintezi
 • Dekompozisiya prosesinin alqoritmləşdirilməsi
 • Aqreqatlaşmanın növləri
 • Riyazi statistikanın əsas məsələləri
 • Nöqtəvi qiymətləndirmə və inam intervalının qurulması
 • Statistik hipotezlərin fərqləndirilməsi
 • Qraflar və orqraflar, qraflar üzərində alqoritmik məsələlər
 • Sonlu avtomatlar və avtomatın keçid qrafı
 • İnformasiya nəzəriyyəsi
 • İnformasiya anlayışı
 • Entropiya, şərti entropiya, kodlaşdırma, optimal kodlaşdırma və xətti kodlar
 • İdarəetmənin əsas anlayışları, mahiyyəti, göstəriciləri və meyarları
 • İdarəetmə obyektləri, idarəetmənin məqsədi və funksiyaları
 • İdarəetmədə qərarlarının qəbulu, idarəetmə sistemləri və onların strukturu
 • İdarəetmədə istifadə olunan riyazi metodlar, optimallaşdırma məsələləri

Universitetin doktorantları və dissertantları elmi işlərin nəticələrinə dair məruzələrlə milli və universitet miqyaslı elmi konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirlər. Doktorantlar (dissertantlar) sahəni əhatə edən nəzəri və metodik əsaslara dair dərin biliklərə yiyələnməklə yanaşı müasir maliyyə və maliyyə sahəsinə aid standartlarda mütəxəssis-alim bacarıqlarına sahiblənirlər ki, bu da onlara başqalarının elmə verdikləri töhvələri anlamaq və sərbəst şəkildə növbəti pillədə də müstəqil elmi işlər görmək imkanı verir. Dissertlanlara tədqiqat layihələrini həyata keçirmək üçün fərdi şəkildə hazırlanmış tədris proqramını təqdim edirik.

Həmçinin, dissertanlar bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün universitetimiz doktorantları üçün beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edir, belə ki, Böyük Britaniyadan Colin Love, Randall Baker, ABŞ-dan Rise Kelsi, Kanadadan Duglass Ross, İspaniyadan Emmanuel Arcon, Martinez Cristobal. Bundan əlavə, Qərbi Kaspi Universiteti doktorantlara öz elmi tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığı üçün Erasmus Mundus proqramında iştirak etmə imkanını təklif edir.

Proqramda iştirak və gələcək perspektivlər:

Magistraturanı bitirmiş tələbələrə ali səviyyədə doktorantura tədrisi təklif edilir. Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı əsas olaraq Azərbaycanda və ya xaricdə,  biznes-analitik, dizayner, memar, kopiraytor, layihələndirilmə və başqa araşdırma müəssisələrinin heyətində yer almaq üçün tələb olunan ixtisasları qazanmaq istəyən doktorantlar (dissertantlar) üçün nəzərdə tutulub.

Daxili fiskal siyasət və maliyyə

Qərbi Kaspi Universiteti Daxili fiskal siyasət və maliyyə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramını təklif edir.

Proqramın məqsədi:

 • Maliyyə siyasəti və alətlər
 • Maliyyə siyasətinin təsiri
 • Maliyyə siyasəti və milli iqtisadiyyatın vəziyyəti
 • İnvestisiya siyasətinin qarşılıqlı fəaliyyəti
 • Makroiqtisadiyatında biznes dövrü
 • Maliyyə siyasətinin görünüşü
 • Fiskal siyasət alətlərinin ümumi tədarükün bərpası
 • Maliyyə Siyasəti
 • Azərbaycanın fiskal siyasətinin əsas istiqamətləri
 • Fiskal siyasət və məcmu tələb
 • Fiskal siyasət və məcmu təklif
 • Vergi ve vergiqoyma

Universitetin doktorantları və dissertantları elmi işlərin nəticələrinə dair məruzələrlə milli və universitet miqyaslı elmi konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirlər. Doktorantlar (dissertantlar) sahəni əhatə edən nəzəri və metodik əsaslara dair dərin biliklərə yiyələnməklə yanaşı müasir maliyyə və maliyyə sahəsinə aid standartlarda mütəxəssis-alim bacarıqlarına sahiblənirlər ki, bu da onlara başqalarının elmə verdikləri töhvələri anlamaq və sərbəst şəkildə növbəti pillədə də müstəqil elmi işlər görmək imkanı verir. Dissertlanlara tədqiqat layihələrini həyata keçirmək üçün fərdi şəkildə hazırlanmış tədris proqramını təqdim edirik.

Həmçinin, dissertanlar bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün universitetimiz doktorantları üçün beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edir, belə ki, Böyük Britaniyadan Alum Bati, Colin Love, Randall Baker, ABŞ-dan Chelsea Cervantes, Rise Kelsi, Chelsea Cervantes, Kanadadan Duglass Ross, İspaniyadan Emmanuel Arcon, Martinez Cristobal, Almaniyadan Utah Stoltenberg. Bundan əlavə, Qərbi Kaspi Universiteti doktorantlara öz elmi tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığı üçün Erasmus Mundus proqramında iştirak etmə imkanını təklif edir.

Proqramda iştirak və gələcək perspektivlər:

Magistraturanı bitirmiş tələbələrə ali səviyyədə doktorantura tədrisi təklif edilir. Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı əsas olaraq Azərbaycanda və ya xaricdə, məsələn, (gələcəkdə) universitet və başqa araşdırma müəssisələrinin akademik heyyətində yer almaq üçün tələb olunan ixtisasları qazanmaq istəyən doktorantlar(dissertantlar) üçün nəzərdə tutulub.

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi proqramı üzrə müdafiə olunan doktorantlar:

Mirhadi İsmayıl Surxay oğlu - "İqtisadiyyatda stabilliyin təmin olunmasında Mərkəzi Bankın rolu". 

Dünya iqtisadiyyatı

Qərbi Kaspi Universiteti Dünya iqtisadiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramını təklif edir.

Proqramın məqsədi:

 • Beynəlxalq ticarət
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 • Müasir dünya iqtisadiyyatının problemləri
 • Milli, regional və qlobal səviyyələrdə problemlərinin tənzimlənməsi
 • Dövlət qurumları, beynəlxalq hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları

Proqramın tərkib hissəsi olaraq rəsmi metodlar və müasir iqtisadiyyatda istifadə edilə alətləri özündə əhatə edən müstəqil tədqiqat vasitəsi ilə araşdırmalar həyata keçirir.

Universitetin doktorantları və dissertantları elmi işlərin nəticələrinə dair məruzələrlə milli və universitet miqyaslı elmi konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirlər. Doktorantlar (dissertantlar) sahəni əhatə edən nəzəri və metodik əsaslara dair dərin biliklərə yiyələnməklə yanaşı müasir maliyyə və maliyyə sahəsinə aid standartlarda mütəxəssis-alim bacarıqlarına sahiblənirlər ki, bu da onlara başqalarının elmə verdikləri töhvələri anlamaq və sərbəst şəkildə növbəti pillədə də müstəqil elmi işlər görmək imkanı verir. Dissertlanlara tədqiqat layihələrini həyata keçirmək üçün fərdi şəkildə hazırlanmış tədris proqramını təqdim edirik.

Həmçinin, dissertanlar bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün universitetimiz doktorantları üçün beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edir, belə ki, Çexiyadan Jiri Nesiba, Polşadan Marta Gancarczyk, Böyük Britaniyadan Ekaterina Rees-Yaeger, Colin Love, Randall Baker, ABŞ-dan Rise Kelsi, Kanadadan Duglass Ross, İspaniyadan Emmanuel Arcon Martinez Cristobal, Almaniyadan Utah Stoltenberg. Bundan əlavə, Qərbi Kaspi Universiteti doktorantlara öz elmi tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığı üçün Erasmus Mundus proqramında iştirak etmə imkanını təklif edir.

Proqramda iştirak və gələcək perspektivlər:

Magistraturanı bitirmiş tələbələrə ali səviyyədə doktorantura tədrisi təklif edilir. Dünya iqtisadiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı əsas olaraq Azərbaycanda və ya xaricdə,  ticarət, pul maliyyə, sosial, elmi, texniki, ekoloji və qlobal iqtisadi sahələrində yer almaq üçün tələb olunan ixtisasları qazanmaq istəyən doktorantlar (dissertantlar) üçün nəzərdə tutulub. Bundan əlavə iqtisadiyyat sahəsində sizin yüksək səviyyədə elmi tədqiqat aparmanıza imkan verir.

Dünya iqtisadiyyatı proqramı üzrə müdafiə olunan doktorantlar:

Qurbanov Firuz Əhməd oğlu - "Qloballaşma  şəraitində Azərbaycanda turizmin inkişafının xarici iqtisadi amilləri". 

Tağıyev Zamir Elşad oğlu - "Beynəlxalq valyuta Fondu ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri".

Muxtarlı Nihad Hafiz oğlu - "Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi".

Balkaya Muhammed Ceyhun oğlu - "Müasir Türkiyədə demoqrafiya və məşğulluq problemləri". 

German dilləri

Qərbi Kaspi Universiteti German dilləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramını təklif edir.

Proqramın məqsədi:

 • Sinxron və diaxronik dilçilikdə metodoloji və praktik məsələlərlə məşğul olacaq dilçilik üzrə yüksək ixtisaslı ekspertlərin yetişdirilməsi.
 • Sinxron və diaxronik metodlardan istifadə etməklə tədqiqat prosedurlarını gücləndirmək
 • Ümumi ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 • Xarici dil təhsili sahəsində peşə fəaliyyətinin nəzəri və metodoloji əsaslarının formalaşdırılması
 • Filologiyanın mütəxəssisi, peşəkar səviyyədə bacarıqların formalaşması.
 • Qərb Universitetində tədqiqat/tədris qruplarının cari strukturunun inkişaf etdirilməsi və mövcud müəllimlərə ixtisas artırma kurslarına dair imkanların təqdim edilməsi.

Universitetin doktorantları və dissertantları elmi işlərin nəticələrinə dair məruzələrlə milli və universitet miqyaslı elmi konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirlər. German dilləri üzrə doktorantura proqramının doktorantları (dissertantları) öz sahələrində tədqiqat apara biləcək yüksək ixtisaslı kadrlardır (bir və ya bir neçə German dilli sahə). Onlar seçilmiş German dili ədəbiyyatını təhlil edə bilir, eyni zamanda sinxron və diaxronik metodlardan istifadə etməklə tədqiqat prosedurlarını daha da gücləndirmək iqtidarındadırlar. Bundan başqa onlar ümumi ədəbiyyat nəzəriyyəsi, seçilmiş German dilləri sahəsi üzrə xüsusi bacarıq və dərin biliklərə sahib olurlar. Dissertlanlara tədqiqat layihələrini həyata keçirmək üçün fərdi şəkildə hazırlanmış tədris proqramını təqdim edirik.

Həmçinin, dissertanlar bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün universitetimiz doktorantlar üçün beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edir, belə ki, Böyük Britaniyadan Svetlana Kurtes, Alum Bati, Rusiyadan Maria Maltseva, ABŞ-dan Səid Naxçivani, Chelsea Cervantes, Rise Kelsi, Kanadadan Duglass Ross, İspaniyadan Emmanuel Arcon, Martinez Cristobal. Bundan əlavə, Qərbi Kaspi Universiteti doktorantlara öz elmi tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığı üçün Erasmus Mundus proqramında iştirak etmə imkanını təklif edir.

Proqramda iştirak və gələcək perspektivlər:

Məzunlar akademik sahədə işləmək üçün keyfiyyətli kadrlardır (universitet, tədqiqat mərkəzləri və sair); sahib olduqları dil bacarıqları və eyni zamanda geniş miqyaslı təhsilləri onların mədəni müəssisələr, media, diplomatiya və başqa sahələrdə işləməsinə imkan verir.

German dilləri proqramı  üzrə müdafiə olunan doktorantlar:

Cahangili Təbərrük Fərrux oğlu - "İngilis dilində “ailə” konseptinin linqvopraqmatik xüsusiyyətləri". 

Şahbazlı Çinarə Zahid qızı - "İngilis dilində nəzakət bildirən söz və ifadələr "

Dünya ədəbiyyatı

Qərbi Kaspi Universiteti Dünya ədəbiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı təklif edir.

Proqramın məqsədi:

 • Dünya ədəbiyyatı üzrə metodoloji və praktik məsələlərlə məşğul ola biləcək yüksək ixtisaslı ekspertlərin hazırlanması.
 • Qərb Universitetində tədqiqat/tədris qruplarının cari strukturunun inkişaf etdirilməsi və mövcud müəllimlərə ixtisas artırma kurslarına dair imkanların təqdim edilməsi

Dünya ədəbiyyatı üzrə doktorantura proqramının doktorantları (dissertantları) öz sahələrində tədqiqat apara biləcək yüksək ixtisaslı kadrlardır . Onlar seçilmiş Dünya ədəbiyyatını təhlil edə bilir, eyni zamanda sinxron və diaxronik metodlardan istifadə etməklə tədqiqat prosedurlarını daha da inkişaf etdirmək səriştəsinə malikdir. Eləcə də onlar ümumi ədəbiyyat nəzəriyyəsi, seçilmiş German dilləri sahəsi üzrə xüsusi bacarıq və dərin biliklərə sahib olurlar. Məzunlar akademik sahədə işləmək üçün peşəkar kadrlardır (universitet, tədqiqat mərkəzləri və sair); onlar sahib olduqları bilik və bacarıqları üzrə və eyni zamanda Akademiya, Universitet və kolleclərdə işləmək səlahətini və tədqiqatlarını davam etdirmək imkanları qazanırlar.

Universitetin doktorantları və dissertantları elmi işlərin nəticələrinə dair məruzələrlə milli və universitet miqyaslı elmi konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirlər. Dünya ədəbiyyatı üzrə doktorantura proqramının doktorantları (dissertantları) öz sahələrində tədqiqat apara biləcək yüksək ixtisaslı kadrlardır. Onlar dünya ədəbiyyatının təhlil edə bilir, ümumi ədəbiyyat nəzəriyyəsi biliklərinə sahibdirlər.

Həmçinin, dissertanlar bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün universitetimiz doktorantları üçün beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edir, belə ki, Böyük Britaniyadan Colin Love, Randall Baker, ABŞ-dan Chelsea Cervantes, Alum Bati, Səid Naxçivani, Rise Kelsi, Kanadadan Duglass Ross, Rusiyadan Maria Maltseva, Almaniyadan Utah Stoltenberg, İspaniyadan Emmanuel Arcon, Martinez Cristobal. Bundan əlavə, Qərbi Kaspi Universiteti doktorantlara öz elmi tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığı üçün Erasmus Mundus proqramında iştirak etmə imkanını təklif edir.

Proqramda iştirak və gələcək perspektivlər:

Məzunlar akademik sahədə işləmək üçün keyfiyyətli kadrlardır (universitet, tədqiqat mərkəzləri və sair); sahib olduqları dil bacarıqları və eyni zamanda geniş miqyaslı təhsilləri onların mədəni müəssisələr, media, diplomatiya və başqa sahələrdə işləməsinə imkan verir.

Dünya ədəbiyyatı proqramı üzrə müdafiə olunan doktorantlar:

Allazova Ülviyyə Kamran qızı - "Qrem Qrin realizminin əsas xüsusiyyətləri".

Beynəlxalq münasibətlər

Qərbi Kaspi Universiteti Beynəlxalq münasibətlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramını təklif edir.

Proqramın məqsədi:

 • Qlobal dünya prosesləri, müasir dünyanın geosiyasi quruluşları, müasir beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq inteqrasiya sahəsində peşəkar fəaliyyətin nəzəri və metodik əsaslarının formalaşdırılması
 • Elmlər doktorunun, beynəlxalq mütəxəssisin və analitikin peşəkarlıq səviyyəsinə malik bacarıqlarının formalaşması.
 • Beynəlxalq əlaqələrin müasir nəzəriyyələri
 • Dünya siyasəti
 • Diplomatiya
 • Beynəlxalq əlaqələr iştirakçıları
 • Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

Universitetin doktorantları və dissertantları elmi işlərin nəticələrinə dair məruzələrlə milli və universitet miqyaslı elmi konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirlər. Beynəlxalq münasibətlər üzrə doktorantura proqramının doktorantları (dissertantları) öz sahələrində tədqiqat apara biləcək yüksək ixtisaslı kadrlardır. Onlar Beynəlxalq münasibətləri təhlil edə bilir, ümumi geo-siyasi biliklərinə sahibdirlər.

Həmçinin, dissertanlar bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün universitetimiz doktorantları üçün beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edir, belə ki, Böyük Britaniyadan Colin Love, Randall Baker, ABŞ-dan Brenda Şaffer, Rise Kelsi, Səid Naxçivani, Alum Bati, Kanadadan Duglass Ross, İspaniyadan Emmanuel Arcon, Martinez Cristobal, Almaniyadan Utah Stoltenberg. Bundan əlavə, Qərbi Kaspi Universiteti doktorantlara öz elmi tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığı üçün Erasmus Mundus proqramında iştirak etmə imkanını təklif edir.

 

Proqramda iştirak və gələcək perspektivlər:

Bu proqrama qəbul edilən doktorantların (dissertantların) beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə mütləq şəkildə tam magistr dərəcəsi olmalı və ya ümumi olaraq Siyasi elmlər sahəsində magistr dərəcəsinə sahib olmalıdır.  ixtisas üzrə təhsil alan doktorantlar (dissertantlar) beynəlxalq münasibətlər üzrə problemlərin araşdırılmasında maraqlıdırlar və eyni zamanda yüksək səviyyədə müstəqil tədqiqat aparmaq iqtidarındadırlar. Bu proqrama daxil olan doktorantlar (dissertantlar) həmçinin tədris müəssisələrində müəllim olaraq işləməyi planlaşdırır və bununla da öz araşdırma bacarıqlarını beynəiznes, hökumət və ya qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) çərçivəsində istifadə edirlər.

Texniki estetika və dizayn

Qərbi Kaspi Universiteti "Texniki estetika və dizayn” üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramını təklif edir.

Proqramın məqsədi:

 • Analitik təfəkkür qabiliyyətinə,müasir tədqiqat metodlarına, kompetensiyalara yiyələnmə
 • Dizayn  sahəsində yeniliklər
 • Bədii və layihə mədəniyyəti inkişaf edən sistem şəraitində mütəxəssislərin peşə hazırlığı
 • Qrafik dizaynı
 • Dizayn mühiti
 • Qrafika

Tədriz çərçivəsində doktorantlar dizayn tarixi, vizual mədəniyyətin nəzəriyyəsi və təctübəsi, dizayn layihələndirmənin müasir metodları, ekoloji aspektləri,dizaynın müasir problemləri,dizaynın müxtəlif istiqamətləri, performativ incəsəntlər və s. ilə bağlı elmi-tədqiqat problemlərini kompleks şəklində həll etməyi öyrənirlər. "Texniki estetika və dizayn” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru proqramı doktorantlara sənətşünaslıq və vizual mədəniyyət sahəsində elmi-pedaqoji fəaliyyəti həyata keçirtmək üçün zəruri biliklər verərək onları müasir və aktual tədris metodikaları ilə taniş edir( məsələn, pedaqoji fəaliyyət zamanı onlayn-texnologiyalardan, inteqrativ metodlardan istifadə).

Universitetin doktorantları və dissertantları elmi işlərin nəticələrinə dair məruzələrlə milli və universitet miqyaslı elmi konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirlər. 

Həmçinin, dissertanlar bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün universitetimiz doktorantları üçün beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edir, belə ki, Portuqaliyadan Ana Filomena Curralo Goncalves, Rusiyadan Nataliya Kornetova, Maria Maltseva, Böyük Britaniyadan Ekaterina Rees-Yaeger, Randall Baker, ABŞ-dan Rise Kelsi, Səid Naxçivani, Kanadadan Duglass Ross, İspaniyadan Emmanuel Arcon, Martinez Cristobal. Bundan əlavə, Qərbi Kaspi Universiteti doktorantlara öz elmi tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığı üçün Erasmus Mundus proqramında iştirak etmə imkanını təklif edir.

 

Proqramda iştirak və gələcək perspektivlər: 

Bu proqrama qəbul edilən doktorantların (dissertantların)  dizayn ixtisası üzrə mütləq şəkildə tam magistr dərəcəsi olmalıdır. Bu proqrama daxil olan doktorantlar (dissertantlar) həmçinin tədris müəssisələrində, biznes, hökumət və ya qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışa bilərlər.

Sahə iqtisadiyyatı

Qərbi Kaspi Universiteti Sahə iqtisadiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramını təklif edir.

Proqramın məqsədi:

 • İqtisadiyyatın səviyyəsi
 • İqtisadiyyat sektoru
 • İqtisadiyyatın forması
 • İqtisadi böyümə
 • İqtisadiyyatın tarixi

Sahə iqtisadiyyatı ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində elmi tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi və praktiki məsələlərin həlli baxımından xarici və yerli təcrübənin tətbiqi sahəsində iqtisadçı – alim yetişdirilməsini nəzərdə tutur. Doktorantların (dissertantların) eyni zamanda dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn tanınmış alimlərlə əməkdaşlıq etmək imkanları olacaq. Proqramın hədəfi öz doktorantlarını (dissertantlarını) irəlidə gedən universitetlərdə akademik mövqelərdə və sənaye, ictimai sektor və beynəlxalq təşkilatlarda idarəçi vəzifələrdə yerləşdirməkdir.

Həmçinin, dissertanlar bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün universitetimiz doktorantları üçün beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edir, belə ki, Çexiyadan Jiri Nesiba, Hana Stojanova, Polşadan Marta Gancazyk, Böyük Britaniyadan Ekaterina Rees-Yaeger, Colin Love, Randall Baker, ABŞ-dan Rise Kelsi, Kanadadan Duglass Ross, Nigeriyadan Udo İni Eno, İspaniyadan Emmanuel Arcon, Martinez Cristobal, Almaniyadan Utah Stoltenberg. Bundan əlavə, Qərbi Kaspi Universiteti doktorantlara öz elmi tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığı üçün Erasmus Mundus proqramında iştirak etmə imkanını təklif edir.

 

Proqramda iştirak və gələcək perspektivlər:

Bu proqrama qəbul edilən doktorantların (dissertantların) beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə mütləq şəkildə tam magistr dərəcəsi olmalı. Magistraturanı bitirmiş tələbələrə ali səviyyədə doktorantura tədrisi təklif edilir. Sahə iqtisadiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı əsas olaraq Azərbaycanda və ya xaricdə,  ticarət, pul maliyyə, sosial, elmi, texniki, ekoloji və qlobal iqtisadi sahələrində yer almaq üçün tələb olunan ixtisasları qazanmaq istəyən doktorantlar (dissertantlar) üçün nəzərdə tutulub. Bundan əlavə iqtisadiyyat sahəsində Sizin yüksək səviyyədə elmi tədqiqat aparmanıza imkan verir

Ümumi iqtisadiyyat

Qərbi Kaspi Universiteti Ümumi iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramını təklif edir.

Proqramın məqsədi:

 • Milli, regional və qlobal səviyyələrdə problemlərinin tənzimlənməsi
 • Dövlət qurumları, beynəlxalq hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları
 • Ən əhəmiyyətli iqtisadi anlayışlar.
 • Səmərəlilik problemi.
 • İqtisadi nəzəriyyə üsulu.
 • İqtisadi nəzəriyyənin inkişaf tarixi.
 • Bazar iqtisadiyyatı
 • Dövlətin iqtisadi rolu
 • Mikroiqtisadiyyat
 • Qiymət və qiymətlər.
 • İstehsal xərcləri və mənfəət.
 • Əmək bazarı və əmək haqqı.
 • Kapital istehsalın bir faktoru
 • Beynəlxalq ticarət
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 • Müasir dünya iqtisadiyyatının problemləri

Proqramın tərkib hissəsi olaraq rəsmi metodlar və müasir iqtisadiyyatda istifadə edilə alətləri özündə əhatə edən müstəqil tədqiqat vasitəsi ilə araşdırmalar həyata keçirir. Universitetin doktorantları və dissertantları elmi işlərin nəticələrinə dair məruzələrlə milli və universitet miqyaslı elmi konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirlər. Doktorantlar (dissertantlar) sahəni əhatə edən nəzəri və metodik əsaslara dair dərin biliklərə yiyələnməklə yanaşı müasir maliyyə və maliyyə sahəsinə aid standartlarda mütəxəssis-alim bacarıqlarına sahiblənirlər ki, bu da onlara başqalarının elmə verdikləri töhvələri anlamaq və sərbəst şəkildə növbəti pillədə də müstəqil elmi işlər görmək imkanı verir. Tədqiqat səviyyəsi elə bir mərhələdədir ki, bu, Sizin məqalələrinizin iqtisadiyyata dair yüksək səviyyəli yüksək İF -lu elmi jurnallarda çap edilməsinə imkan yaradır.

Həmçinin, dissertanlar bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün universitetimiz doktorantları üçün beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edir, belə ki, Çexiyadan Jiri Nesiba, Hana Stojanova, Polşadan Marta Gancazyk, Böyük Britaniyadan Ekaterina Rees-Yaeger, Colin Love, Randall Baker, ABŞ-dan Rise Kelsi, Kanadadan Duglass Ross, Nigeriyadan Udo İni Eno, İspaniyadan Emmanuel Arcon, Martinez Cristobal, Almaniyadan Utah Stoltenberg. Bundan əlavə, Qərbi Kaspi Universiteti doktorantlara öz elmi tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığı üçün Erasmus Mundus proqramında iştirak etmə imkanını təklif edir.

 

Proqramda iştirak və gələcək perspektivlər:

Magistraturanı bitirmiş tələbələrə ali səviyyədə doktorantura tədrisi təklif edilir. Dünya iqtisadiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramı əsas olaraq Azərbaycanda və ya xaricdə,  ticarət, pul maliyyə, sosial, elmi, texniki, ekoloji və qlobal iqtisadi sahələrində yer almaq üçün tələb olunan ixtisasları qazanmaq istəyən doktorantlar (dissertantlar) üçün nəzərdə tutulub. Bundan əlavə iqtisadiyyat sahəsində Sizin yüksək səviyyədə elmi tədqiqat aparmanıza imkan verir

Siyasi institutlar və sistemlər

Qərbi Kaspi Universiteti Siyasi institutlar və sistemlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi proqramını təklif edir.

Proqramın məqsədi:

 • Müasir siyasi sistemlər
 • Siyasi rejim anlayışı
 • Siyasi rejimler
 • Partiya sistemi
 • Siyasi partiyalar
 • Siyasi institutların əlamətləri və elementləri
 • Tipoloji, siyasi qurumların növləri və nümunələri
 • Siyasi institutların formalaşması
 • Müasir siyasi qurumlar
 • Dünya siyasəti
 • Diplomatiya
 • Beynəlxalq əlaqələr iştirakçıları
 • Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

Universitetin doktorantları və dissertantları elmi işlərin nəticələrinə dair məruzələrlə milli və universitet miqyaslı elmi konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirlər. Beynəlxalq münasibətlər üzrə doktorantura proqramının doktorantları (dissertantları) öz sahələrində tədqiqat apara biləcək yüksək ixtisaslı kadrlardır. Onlar Beynəlxalq münasibətləri təhlil edə bilir, ümumi geo-siyasi biliklərinə sahibdirlər. 

Həmçinin, dissertanlar bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün universitetimiz doktorantları üçün beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edir, belə ki, Böyük Britaniyadan Colin Love, Randall Baker, ABŞ-dan Brenda Şaffer, Rise Kelsi, Səid Naxçivani, Alum Bati, Kanadadan Duglass Ross, İspaniyadan Emmanuel Arcon, Martinez Cristobal, Almaniyadan Utah Stoltenberg. Bundan əlavə, Qərbi Kaspi Universiteti doktorantlara öz elmi tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığı üçün Erasmus Mundus proqramında iştirak etmə imkanını təklif edir.

Proqramda iştirak və gələcək perspektivlər:

Bu proqrama qəbul edilən doktorantların (dissertantların) beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə mütləq şəkildə tam magistr dərəcəsi olmalı və ya ümumi olaraq Siyasi elmlər sahəsində magistr dərəcəsinə sahib olmalıdır.  ixtisas üzrə təhsil alan doktorantlar (dissertantlar) beynəlxalq münasibətlər üzrə problemlərin araşdırılmasında maraqlıdırlar və eyni zamanda yüksək səviyyədə müstəqil tədqiqat aparmaq iqtidarındadırlar. Bu proqrama daxil olan doktorantlar (dissertantlar) həmçinin tədris müəssisələrində müəllim olaraq işləməyi planlaşdırır və bununla da öz araşdırma bacarıqlarını biznes, hökumət və ya qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) çərçivəsində istifadə edirlər.

Siyasi institutlar və sistemlər proqramı üzrə müdafiə olunan doktorantlar:

Əlibəyov Vəli Nemət oğlu - "Azərbaycan və Rusiyada istifadə olunan seçki texnologiyalarının müqayisəli təhlili".