Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Adilə
Adilə Əsədova

Fil.ü.f.d., dosent, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedra müdiri

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Müasir Azərbaycan dili, Azərbaycan dili və Nitq mədəniyyəti, Dilçiliyə giriş Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Əsədova Adilə Yaqub qızı 17 fevral 1972-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonundakı Abdulla Şaiq adına 54 saylı orta ümumitəhsil məktəbinibitirmişdir. Həmin ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1993-cü ildə təhsilini bitirmişdir. 1993-cü ildə Ali Diplomatiya Kollecində saathesabı Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsinə qəbul olmuş, 1994-cü ildə Qızıl Aypara Cəmiyyətində Bakı Regional Mərkəzi üzrə informasiya və yayım şöbəsində təlimatçı vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1999-cu ildən Qərb Universitetində müəllim, baş müəllim, kafedra müdiri, dekan vəzifəsində çalışmışdır. 2008-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent adını almışdır. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrasının müdiridir. Elmi nəşrlər: İsmin halları (ali məktəblərin rus bölmələri üçün metodik göstəriş). Bakı, 2003 Yiyəlik  halın işlənmə formaları. ADPU-nun Xəbərləri, Humanitar və təbiət elmləri seriyası, Bakı, 2004, №4 Azərbaycan dilçiliyində hal kateqoriyasının tədqiqi. Tədqiqlər-3, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm,2006 Azərbaycan dilində ismin yiyəlik halının sintaktik mövqeyi. Tədqiqlər-1, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm,2006 Azərbaycan dilində ismin təsirlik halı. Filologiya məsələləri N3, Azərbaycan MEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu, Bakı, 2007 Ismin hal kateqoriyasının qrammatik kateqoriyalar sistemində yeri. Tədqiqlər-4, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitu, Bakı, Elm,2007 Azərbaycan dilində ismin yiyəlik halının tarixən işlənmə formaları. “Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycanın gələcəyidir”, Elmi-praktik konfrans, tezislər, Qərb Universiteti, Bakı, 2004 Bir daha qrammatik kateqoriyalar haqqında. Filologiya məsələləri , Elm və Təhsil, Bakı, 2010 Heydər Əliyev Azərbaycan dili haqqında. Elmi xəbərlər, Qərb Universiteti, 2011 Bakı , ADPU-2013 (Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans) Heydər Əliyev və  Azərbaycan dili. Elmi xəbərlər, Qərb Universiteti, 2015. Azərbaycan dilində qrammatik hallar (elmi monoqrafiya). Bakı, 2009       ”Müasir Azərbaycan dili” kursu üzrə proqram. Bakı, 2005  Tələbələrin Azərbaycan dilinə aid lüğət ehtiyatının zənginləşməsi yolları (metodik göstəriş). Bakı, 2009 Müasir Azərbaycan dilində funksional üslublar (metodik göstəriş). Bakı, 2009 “Müasir Azərbaycan dili” kursu üzrə proqram. Bakı, 2014 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kursu üzrə proqram. Bakı, 2016 Azərbaycan dilində feil (metodik göstəriş). Bakı, 2016

Afaq
Afaq Həsənova

r.ü.f.d.,dos, Ümumi iqtisadiyyat kafedra müdiri

İqtisadiyyat Məktəbi

Menecment və turizm kürsüsünün rəhbəri, dosent, fizika- riyaziyyat elmləri namizədi (riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru)    Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Ali riyaziyyat kursunun bütün bölmələri (azərbaycan, rus, ingilis dillərində) Statistika İqtisadiyyat Mikroiqtisadiyyat Makroiqtisadiyyat Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Maliyyə təhlili (azərbaycan, rus, ingilis dillərində)  Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Afaq Həsənova 15 avqust 1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Bakı şəhəri 251 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirmişdir. 1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1987-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1990-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mexanika və Riyaziyyat İnstitutunun əyani aspiranturasına qəbul olmuşdur. 1995-ci ildə namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə etmişdir. Aspiranturada oxuduğu müddətdə ali məktəbdə pedaqoji fəaliyyətə  başlamışdır. 1990-1995-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye universiteti) “Ali Riyaziyyat “ kafedrasında çalışmışdır. 1996-cı ildən etibarən Qərbi Kaspi Universitetində “İqtisadiyyat, Marketinq və Menecment” kafedrasında çalışır. Mütəmadi olaraq beynəlxalq layihələrdə iştirak etmişdir. Böyuk Britaniyanın Nottinghem Trent Universitetində, ABŞ-ın İndiana  və Kanzas Universitetitlərində, Turkiyənin Bilgi Universitetində çalışaraq beynəlxalq profesional təcrübə əldə etmişdir. Beynəlxalq diplomlar və sertifikatlarla təltif edilmişdir. Bir sıra elmi işləri, məqalələri və dərs vəsaitləri mövcuddur.  Elmi nəşrlər: 1.“Principles of radiation for Helmholtz equation in n-dimensional layer with impedance boundary conditions”, Turkish Journal of Mathematics, Scientific and Technical Research of Turkey, Turkey,1996 2.”Tətbiqi İqtisadiyyat” ( Junior Achievement), dərslik, Qərb Universiteti, Bakı, 2000 3.“Сборник лекций и задач по операционному и производственному менеджменту”, учебное пособие, Баку, 2014 4. “Oyunlar nəzəriyyəsinin bəzi tətbiqi  yolları”, Elmi Xəbərlər, Qərb Universiteti, Bakı, 2015

Pərvanə
Pərvanə Əliyeva

Azərb. Memarlar İttifaqı üzvü, Dizayn kafedra müdiri

Dizayn Məktəbi

Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Memarlıq Dizayn Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: 12 fevral 1968-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində doğulub. Orta təhsilini 1975-1985-ci illərdə 20 saylı məktəbdə alıb. 1985-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun Memarlıq ixtisasına qəbul olunub və 1990-cı ildə bu ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1988-ci ildə S.V.S.T.- də (Slovakiya Ali Texniki Məktəbi) istehsalat təcrübəsi keçmişdir.Təyinatla Bakı  Şəhər Dövlət Layihə İnstitutuna  göndərilib və 1990-1994-cü illərdə bu institutda memar vəzifəsində çalışıb. 1995-ci ildən Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvüdür. 1994-1996-cı illərdə   Azərbaycan Memarlar İttifaqının  rəsmi orqanı olan İnformasiya bülleteninin redaktoru, məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. 1996-2005-ci illərdə Bakı şəhəri Səbail rayonu 160 saylı orta məktəbdə Rəsmxət və təsviri incəsənət müəllimi vəzifəsində çalışıb. 2007-ci ildə Qərb Universitetinə Dizayn kafedrasının müəllimi vəzifəsinə qəbul olunub.2012-ci ildən Dizayn kafedrasının baş müəllimi, 2013-cü ildən isə Dizayn kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. Elmi maraq: Dissertant. Mövzu: Bakı və Bakıətrafı yol nəqliyyat sistemində vizual kommunikasiyaların formalaşması xüsusuiyyətləri. “Material, texnika və texnologiya”, “Layihə qrafikası və rəngli kompozisiya”, “ İncəsənət və dizayn tarixi”, “ Dizayn sənətinin tarixi və metodologiyası”, “ Sistemli layihələndirmə”, “Memarlıq”,“Layihələndirmənin nəzəriyyəsi və metodikası”, “Vizual kommunikasiyalar ”fənn proqramlarının  müəllifidir. 2019-cu ildə Çexiyanın Mendel University in Brno təhsil müəssisəsində Erasmus+ proqramı çərçivəsində mübadilə proqramında iştirak etmişdir. E.T. Əliyevin müəllifi olduğu iki nəşr: «Məkanların Astanasında. Bakı tarixini yazan qapılar. 1867-1913» və «Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri» kitablarının redaktorudur. 1.2017-ci ildə QKU-nin Elmi Nəşrlər jurnalının 1-ci nömrəsində çap edilib: “Dizaynın sosial aspektləri”. Qərbi Kaspi Universiteti, Elmi xəbərlər, say-1,İSSN 2227-5118 2.2018-ci ildə QKU-nin Elmi Nəşrlər jurnalının 4-cü nömrəsində çap edilib:“Dizaynerin bədii-layihə fəaliyyətinin spesifikası” adlı məqalə Qərbi Kaspi Universiteti, Elmi xəbərlər, say-4,İSSN 2227-5118 3.Respublika səviyyəli sərgi “İçəriŞəhər” qoruq idarəsi ilə birlikdə 26 may 2018- cil tarixində “İçəri Şəhər” Tarix muzeyində Dizayn məktəbinin tələbələrinin və müəllimlərinin yaradıcılıq işlərindən və plakatlarından ibarət Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illiyinə həsr edilmiş sərgi. 4.Beynəlxalq Konfrans çərçivəsində 2019-cu il aprelin  16-da  Azərbaycan İstiqlal Müzeyində “Narkomaniya bəşəriyyətin bəlası” adlı sərgi.

Nailə
Nailə Quliyeva

K.ü.f.d, Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik məktəbinin dekanı

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Elmi dərəcəsi: kimya üzrə fəlsəfə doktoru         Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Umumi kimya Qeyri-üzvi kimya Fiziki kimya YMB kimyası Analitik kimya Üzvi kimya Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Quliyeva Nailə Məmmədağa qızı 21 avqust 1976-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illər 39 nömrəli məktəbdə orta təhsil almışdır. 1993-1997-ci illər Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 1997-1999-cu illər isə burada magistr təhsilini davam etdirmişdir (Elmi işin adı: “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsinin bəzi xüsusiyyətləri”). 2000-2003 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Yüksək Molekullu Birləşmələr kimyası kafedrasında aspirant olmuşdur. 2008-cı ildə “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsi” elmi işini uğurla müdafiə edərək kimya elmləri namizədi adı almışdır. BDU-nin YMB kimyası kafedrasında 2010-15 ci illərdə, 2014-17 ci illərdə isə AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəcilik Akademiyası, “Davamli inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim vəzəfəsində çalışmışdır.  Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Təbiət Elmləri kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.  Əsas elmi nəşrlər:  Кулиева Н.М. Тройная радикальная сополимеризация малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола. Вестник БГУ. 2000,  N 1, c. 14-18. Кулиева Н.М. Кинетика  тройной радикальной сополимеризации малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола Химия и химическая технология. Иваново, 2004, том 47, вып. 1. Кулиева  Н.М. Получение аллиловых эфиров тройных сополимеров малеинового ангидрида, стирола и аллилфенилового эфира. "Велихановские чтения-9", т. 5, 2004, Кокшетау (Казахстан). Кулиева Н.М. Получение водорастворимых полимеров на основе тройных сополимеров аллиловых эфиров с малеиновым ангидридом и стиролом. BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2004,  N 3, c. 45-50. Патент Азерб. Респ. а 20030060. Эпоксидная композиция. Акперов О.Г., Вердиева Р.Э, Акперов Э.О., Алекперли Н.М. Бюллетень №3, 2004, с. 54. доклады на конференция  Патент Азерб. Респ. Kimya Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti Analitik kimya  Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti Кулиева Н.М. Региоселективное алкооксииодирование аллиловых эфиров в среде непредельных C3-спиртов   Журнал органической химии, 2020,том 56,№3,стр.484-487 Кулиева Н.М. Сенсоры для анализа окислительно -восстановительных реакций с участием кислорода Beynəlxalq elmi jurnal Humanitar və İctimai Elmlər Üzrə  I Beynəlxalq  Elmi Konfrans   Scholar Azərbaycan, Bakı  24.07. 2020 Кулиева Н.М. Модернизация нефтехимического сектора в азербайджане “Pontokaspi və Qafqaz bölgəsi: Ekosistemlərin birləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər, canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya və coğrafiyası” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 27-28 noyabr, 2020, Bakı-Azərbaycan

Afərin
Afərin Abbasova

Ps.ü.f.d., Pedaqogika, Psixologiya və sosiologiya kafedara müdiri

İctimai elmlər məktəbi

 “Psixologiya, pedaqoqika və hüquq” kafedrasının müəllimi Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Ümumi psixologiya-1,2,3,4,5,6 Sosial psixologiya Siyasi psixologiya Etnik psixologiya Din psixologiyası Psixologiya tarixi   Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Abbasova Afərin Əli q. 11 sentyabr 1970 –ci ildə Laçın rayon Səfiyan kəndində anadan olmuşdur. 1986- cı ildə Səfiyan kənd orta məktəbini bitirmişdir. 2004 –ci ildə BDU- nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin psixologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsini, 2006 –cı ildə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2006-cı ildə BDU- nun Psixologiya kafedrasının “Sosial psixologiya” ixtisasının  doktorantura pilləsinə daxil olmuşdur. 2008-ci ildən BDU- nun Psixologiya kafedrasının saathesabı qaydada  müəllimidir.2017 –ci ildə “Müasir cəmiyyətdə siyasi etimadın sosial-psixoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır 2013- cü ildən Qərbi Kaspi Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və hüquq” kafedrasında tam ştatda müəllim,  2018 –ci ildən  baş müəllim vəzifəsində çalışır.   Elmi nəşrlər: Si­ya­si eti­mad psi­xo­lo­ji prob­lem ki­mi //Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı,2008 №1,s. 17-24. 2.Si­ya­si eti­mad de­mok­ra­ti­ya­nın in­ki­şaf ami­li ki­mi//Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2009 №1, s.134-144. 3.Si­ya­sət­çi şəx­siy­yə­ti­nin for­ma­laş­ma­sı­nın psi­xo­lo­ji mə­sə­lə­lə­ri//Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2010 №3, s,98-106 4.Политическое доверие как основной фактор политической деятельности//Вопросы гуманитарных наук журнал, Москва, 2010, №1,с 228-231 5.Si­ya­si eti­mad so­si­al-psi­xo­lo­ji fe­no­men ki­mi/Dok­to­rant­la­rın və gənc təd­qi­qat­çı­la­rın XV Res­pub­li­ka el­mi –prak­tik konf­ran­sı. Ba­kı: 2011, s.359-360. 6.Eti­mad etik-fəl­sə­fi an­la­yış ki­mi /Dok­to­rant­la­rın və gənc təd­qi­qat­çı­la­rın XVI Res­pub­li­ka el­mi – prak­tik konf­ran­sı. Ba­kı: 2012, s.243-245. 7.Si­ya­si eti­ma­dın bə­zi so­si­al-psi­xo­lo­ji mə­sə­lə­lə­ri­nə da­ir//Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2012, №4, s.84-92 8.Siyasi etimad siyasi fəaliyyətin əsas amili kimi//Psixologiya jurnalı, Bakı, 2013 №4, s. 69-75. 9.Si­ya­si eti­ma­dın for­ma­laş­ma­sı­nın psi­xo­lo­ji mə­sə­lə­lə­ri//Dok­to­rant­la­rın və gənc təd­qi­qat­çı­la­rın XIX Res­pub­li­ka el­mi – prak­tik konf­ran­sı, Ba­kı, 2015,s. 209-211. 9.Экспериментально-психологическое исследование лично­стных качеств и руководящих способностей у политических деятелей //Азимут научных исследований: педагогика и психология, Тольятти, 2015, № 4(13),с 107-110. 10.Şəx­siy­yə­tin si­ya­si so­si­al­laş­ma­si­nin baş­li­ca as­pekt­lə­ri //Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2016, № 4, s.96-102 11.Ke­çid cə­miy­yə­tin­də si­ya­si eti­ma­din tə­şək­kü­lü­nün so­si­al – psi­xo­lo­ji xü­su­siy­yət­lə­ri // Psi­xo­lo­gi­ya jur­na­lı, Ba­kı, 2017, № 1, s.75-82 12.Роль политического доверия в политической деятельности. Научного Вестника Херсонского Государственного Униве­рси­тета. Серия Психологические науки, Херсон, 2017, 13 Din psixologiyası.(metodik vəsait) R.H.Qədirova, Abbasova A.Ə. Bakı, 2014 Psixologiyada etimad modeli və onun sosial-psixoloji təhlili- 10 may 2019 konfrans 15.Təhsilə yeni baxış: distant təhsil prosesində tələbə-müəllim münasibətlərinin psixoloji problemləri 10 aprel lelekonfrans   16.Psixologiyada etimad və inam anlayışlarının müqayisəli təhlili (çapdadır) 17.Şəxsiyyətlərarası etimadın strukturu və funksiyaları(çapdadır)

Nailə
Nailə Quliyeva

K.ü.f.d,Təbiət elmləri kafedra müdiri

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Elmi dərəcəsi: kimya üzrə fəlsəfə doktoru Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: · Umumi kimya · Qeyri-üzvi kimya · Fiziki kimya · YMB kimyası · Analitik kimya · Üzvi kimya Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Quliyeva Nailə Məmmədağa qızı 21 avqust 1976-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illər 39 nömrəli məktəbdə orta təhsil almışdır. 1993-1997-ci illər Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 1997-1999-cu illər isə burada magistr təhsilini davam etdirmişdir (Elmi işin adı: “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsinin bəzi xüsusiyyətləri”). 2000-2003 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Yüksək Molekullu Birləşmələr kimyası kafedrasında aspirant olmuşdur. 2008-cı ildə “Malein anhidridi, stirol və allilfenil efirinin üçlü birgə polimerləşməsi” elmi işini uğurla müdafiə edərək kimya elmləri namizədi adı almışdır. BDU-nin YMB kimyası kafedrasında 2010-15 ci illərdə, 2014-17 ci illərdə isə AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəcilik Akademiyası, “Davamli inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim vəzəfəsində çalışmışdır. Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Təbiət Elmləri kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. Əsas elmi nəşrlər: · Кулиева Н.М. Тройная радикальная сополимеризация малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола. Вестник БГУ. 2000, N 1, c. 14-18. · Кулиева Н.М. Кинетика тройной радикальной сополимеризации малеинового ангидрида, аллилфенилового эфира и стирола Химия и химическая технология. Иваново, 2004, том 47, вып. 1. · Кулиева Н.М. Получение аллиловых эфиров тройных сополимеров малеинового ангидрида, стирола и аллилфенилового эфира. "Велихановские чтения-9", т. 5, 2004, Кокшетау (Казахстан). · Кулиева Н.М. Получение водорастворимых полимеров на основе тройных сополимеров аллиловых эфиров с малеиновым ангидридом и стиролом. BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2004, N 3, c. 45-50. · Патент Азерб. Респ. а 20030060. Эпоксидная композиция. Акперов О.Г., Вердиева Р.Э, Акперов Э.О., Алекперли Н.М. Бюллетень №3, 2004, с. 54. доклады на конференция Патент Азерб. Респ. · Kimya Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti · Analitik kimya Proqram (bakalavr təhsil pilləsi üçün) Qərbi Kaspi Universiteti · Кулиева Н.М. Региоселективное алкооксииодирование аллиловых эфиров в среде непредельных C3-спиртов Журнал органической химии, 2020,том 56,№3,стр.484-487 · Кулиева Н.М. Сенсоры для анализа окислительно -восстановительных реакций с участием кислорода Beynəlxalq elmi jurnal Humanitar və İctimai Elmlər Üzrə I Beynəlxalq Elmi Konfrans Scholar Azərbaycan, Bakı 24.07. 2020 · Кулиева Н.М. Модернизация нефтехимического сектора в азербайджане “Pontokaspi və Qafqaz bölgəsi: Ekosistemlərin birləşməsi və izolyasiyası şəraitində dəyişikliklər, canlıların filogenezi, geologiya, ekologiya və coğrafiyası” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 27-28 noyabr, 2020, Bakı-Azərbaycan