Qərbi Kaspi Universiteti

Universitet

Maliyyə hesabatı

Qərbi Kaspi Universiteti (VÖEN 1700370951) tərəfindən yarandığı tarixdən – 1991-ci ildən Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi sistemi yaranan tarixədək - 2006-cı ilədək Dövlət büdcəsinə ödənilmiş vergilər və digər məcburi ödəmələr 10 000 000 (on milyon) manata yaxın olmuşdur.Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi sistemi yaranan tarixdən – 2006-cı ildən 2021-ci ilin sonunadək Qərbi Kaspi Universiteti tərəfindən Dövlət büdcəsinə ödənilən vergilər və digər məcburi ödəmələrin məbləği isə illər üzrə aşağıdakı kimi olmuşdur:

İLLƏR

ÖDƏNİLMİŞ MƏBLƏĞLƏR

2006

359 148.18 AZN

2007

383 714.71 AZN

2008

561 858.71 AZN

2009

729 025.06 AZN

2010

1 231 021.54 AZN

2011

1 138 660.19 AZN

2012

1 103 264.56 AZN

2013

834 059.71 AZN

2014

893 613.81 AZN

2015

862 149.36 AZN

2016

795 822.60 AZN

2017

516 731.37 AZN

2018

686 240.64 AZN

2019

850 281.42 AZN

2020

826 479.55 AZN

2021

896 232.50 AZN

CƏMİ:

12 668 303.90 AZN

 

Yəni yarandığı tarixdən – 1991-ci ildən 2021-ci ilin sonunadək Qərbi Kaspi Universiteti tərəfindən dövlət büdcəsinə 23 000 000 (iyirmi üç milyon) manata yaxın vergi və digər məcburi ödəmələr həyata keçirilmişdir.

Yuxarıdakılardan əlavə Qərbi Kaspi Universiteti və onun təsisçiləri tərəfindən təsis olunan müxtəlif təşkilatları tərəfindən təsis olunduqları tarixdən (1990-cı illərdən) 2021-ci ilin sonunadək Dövlət büdcəsinə 10 000 000 (on milyon) manatdan artıq vergi və digər məcburi ödəmələr olunmuşdur.

Ümumilikdə isə Universitet və onun törəmə təşkilatları tərəfindən Dövlət büdcəsinə (1990-cı illərdən 2021-ci ilin sonunadək) 32 000 000 (Otuz iki milyon) manatdan artıq vergi və digər məcburi ödəmələr olunmuşdur.

MƏNBƏ: İllər üzrə Elektron vergi bəyannamələri və DSMF-yə köçürülən məcburi ödənişlərə dair hesabatlar.