Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Elmira Hacıyeva

h.ü.f.d., dos.

İşgüzar yazışmalar, HS/F ARK və hüququn əsasları,Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları, Turizmin hüquqi əsasları, İnsan haqları hüququ, Cinayət hüququ

+994 12 565 39 77

elmira.haciyeva@wu.edu.az

h.ü.f.d., dos.