Qərbi Kaspi Universiteti

Tədbirlər

Daha bir xarici professorun vebinarı olacaq

İyunun 29-ü saat 15:00-da Qərbi Kaspi Universitetinin və Türkiyədə fəaliyyət göstərən BİLGESAM Düşüncə Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Aydın Universitetinin professoru Filiz Katmanının “Yenilənəbilən enerji resurslarının geosiyasəti” mövzusunda vebinarı təşkil ediləcək.

Vebinarda arzu edən hər kəs iştirak edə bilər, aktiv iştirakçılara sertifikat təqdim olunacaq. Vebinar ingilis dilində baş tutacaq.

Qoşulmaq üçün link:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjEzMTk5ZjYtZmQzZC00MDY0LTkwOTAtM2FiZTJkM2IwMWQ3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25220346efb5-dffb-4aaf-a159-079c1c0325c7%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522fb3808b1-659e-4b57-aee0-41f0787b94fa%2522%257D%26fbclid%3DIwAR0x8hZ_c9cm9So_8zTTwbw0yp12_1kU31wwxZqoX52m869-tlcGWqTW3Ss%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cdc3de04-209c-477b-94cf-5f65a86ca0e8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true