Qərbi Kaspi Universiteti

“Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu” adlı Respublika elmi konfransı keçiriləcək

“Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu” adlı Respublika elmi konfransı keçiriləcək

Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu.pdf

24 aprel 2021-ci il tarixində Qərbi Kaspi Universitetində “Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu” adlı Respublika elmi konfransı keçiriləcək.  

Konfrans öz işini aşağıda göstərilən bölmələr üzrə aparacaq:

1.Orta əsrlər ədəbiyyatında Qarabağ mövzusu

 1. a) Ortaçağ ədəbi mətnlərində Qarabağ mövzusu
 2. b) Ortaçağda mühacir Qarabağ ədibləri

2.Yeni dövr ədəbiyyatında Qarabağ mövsuzu

 1. a) XIX əsrdə Qarabağda ədəbi mühit
 2. b) XIX əsr şeirində Qarabağmövzusu

3.Müasir ədəbiyyatda Qarabağ mövsuzu

 1. a) Nəsrdə Qarabağmövzusu
 2. b) Poeziyada Qarabağmövzusu
 3. v) Dramaturgiyada Qarabağmövzusu
 4. q) Publisistikada Qarabağmövzusu

4.Müstəqillik dövrü ədəbiyyatında Qarabağ mövsuzu

a)Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra ədəbiyyatda Qarabağmövzusu

 1. b) İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ədəbiyyatda Qarabağmövzusu

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, rus, ingilis.    

Məqalənin tərtibinə qoyulan tələblər:

 • müəllifin (müəlliflərin) adı, soyadı, ata adı; təmsil etdiyi müəssisənin adı; elektron ünvanı – 12 pt, tünd rənglə;
 • məqalə Times New Roman şrifti ilə 12 pt ilə;yuxarıdan – 3 sm, aşağıdan – 2 sm, soldan – 2 sm, sağdan – 2 sm;sətirlərarası interval – 1,5 sm;
 • ədəbiyyataistinadlar kvadrat mötərizədə göstərilir; Məsələn [4, 27]
 • ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə verilir
 • açar sözlər ( 3-5 söz )
 • xülasə (2 dildə-Azərbaycan,ingilis)

Konfransda iştirak etmək istəyənlər məqalələri 16 aprel 2021-cu il tarixindən gec olmayaraq karabakh@wcu.edu.azünvana göndərməlidirlər.