We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Universitet

Elmi Şura üzvləri

Soyadı, adı, atasının adıTutduğu vəzifə

1.

Prof. Bağırov Hüseynqulu Seyid oğlu

Qəyyumlar Şurasının sədri

2.

Prof.Andris Leitas

Rektor

3.

Dos.Nuriyeva Düriyə Seyid qızı

Ümumi işlər üzrə prorektor

4.

Dos.,f.ü.f.d. Məmmədova Zenfira Soltan qızı

Tədris işləri üzrə prorektor

5.

b.ü.f.d. Kərəmova Natəvan Yadulla qızı

Elm şöbəsinin müdiri

6.

Dos.,p.üf.d. Əhmədova Elnarə Əhməd qızı

Siyasi və ictimai elmlər fakultəsinin dekanı

7.

Rzayev Anar Nurəddin oğlu

Hüquq məsələləri üzrə müşavir

8.

Prof., i.ü.f.d. Qurbanov Pərviz Əhməd oğlu

Maliyyə və mühasibatlıq uçotu kafedrasının müdiri

9.

Əliyeva Pərvanə Şəmistan qızı

Arxitektorlar ittifaqının üzvi

Dizayn kafedrasının müdiri

10.

Dos.,r.ü.f.d. Həsənova Afaq İsrail qızı

İqtisadiyyat kafedrasının müdiri

11.

Dos.,p.ü.f.d. Hacıyeva Rəna Cavadxan qızı

İnformasiya texnologiyaları kafedrasının müdiri

12.

Dos.,f.ü.f.d. Əsədova Adilə Yaqub qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

13.

ƏliyevaTahirə İmran qızı

Tərcümə kafedrasının müdiri

15.

Fil.ü.f.d. Seyidova Gülnarə Ələddin qızı

Elmi Xəbərlər jurnalının məsul katibi

16.

f.ü.f.d. Rüstəmova Dürdanə Fərhad qızı

Yüksək texnologiyalar və innovativ mühənslik məktəbinin dekan müavini

17.

Dos. Qazızadə Elnarə Adil qızı

Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdir müavini

18.

Sən.e.d., prof. Əliyev Elçin Tofiq oğlu

Dizayn kafedrasının müəllimi

19.

R.e.d., prof., Kərimov Ədalət Kərim oğlu

İnformasiya texnologiyaları kafedrasının müəllimi

20.

Sən.e.d.,dos. Bayramova Alla Hacıağa qızı

İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi

21.

Fil.e.d.,prof. Məmmədov Azad Yəhya oğlu

İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi

22.

b.ü.f.d. Cəfərova Elnarə Eldar qızı

“Xəzər problemləri” ETM rəhbəri

23.

b.ü.f.d., lab. rəhbəri Qurbanova Lalə Məhərrəm qızı

Təbiət elmləri kafedrasının müəllimi

24.

h.ü.f.d., dos. Hacıyeva Elmira Nejdat qızı

Pedaqogika, psixologiya və hüquq kafedrasının müəllimi

25.

t.ü.f.d. Nəsirov Nurlan Paşa oğlu

Tarix və fəlsəfə kafedrasının müdir viavini

26.

t.ü.f.d.Gözəlova Solmaz

Tarix və fəlsəfə kafedrasının müəllimi

27.

t.ü.f.d., dos. Əliyev Balaxan Hacı oğlu

Mexaniki qurğular və maşınlar kafedrasının müəllimi

28.

k.ü.f.d., lab. rəhbəri Quliyeva Nailə Məmmədağa qızı

Təbiət elmləri kafedrasının müəllimi

29.

Bağırov Rəşad Hüseynqulu oğlu

Magistratura və doktorantura şöbəsi, müdir müavini

30.

r.ü.f.d. Həbibov Sənan Soltan oğlu

Riyaziyyat kafedrasının müəllimi

31.

Heydərli Fuad Hacı oğlu

QKU Gənclər Birliyinin sədri

32.

Nuriyeva Humay Elman qızı

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

33.

Dos.Ağa Mirələm Rəsul oğlu

Pedaqogika,psixologiya və hüquq kafedrasının müəllimi

34.

Prof. Sadıxov Fikrət Yaqub oğlu

Siyasi Elmlər kafedrasının müəllimi