Qərbi Kaspi Universiteti

Universitet

Rektor

ÖN SÖZ

Qərbi Kaspi Universiteti qısa müddət ərzində çox böyük  nailiyyətlər əldə etmiş və ölkənin aparıcı ali təhsil ocaqlarından birinə çevrilirmiş təhsil ocağıdır. Yaxşı təhsil iqtisadi inkişafın əsas şərtlərindən biridir və ölkənin gələcəyidir. Təhsil həm fərdi, həm də milli miqyasda yaxşı bir investisiyadır. Yaxşı təhsil – gələcək nəsillərin həyatda uğur qazanması, dövlətin geniş spesifik sahələrində çalışması - elm, dövlət idarəçiliyi və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində uğur qazanması üçün ən əsas amildir.