Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Siyasi Elmlər Məktəbi

Adıgözəl Məmmədov

BM-də psixoloji məsləhət, Beynəlxalq siyasi konfliktologiya

+994 12 565 39 77

adigozal.mammadov@wcu.edu.az