Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Siyasi Elmlər Məktəbi

Aydın Mirzəzadə

s.e.f.d., dos.

H.Əliyev irsinin politoloji aspektləri, Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişaf mərhələləri, Dünya siyasətinin qlobal problemləri

+994 12 565 39 77

aydin.mirzazade@wcu.edu.az

Siyasi elmlər  fəlsəfə doktoru,dosent

“Politologiya”  kafedrasının  müəllimi

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Politologiya sahəsində geniş tədqiqat işi aparır.
 • Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma

  

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Aydın Mirzəzadə 2 iyul 1957-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Mingəçevir şəhər 10 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1975-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun inşaat fakültəsinə qəbul olunmuş və 1980-ci ildə buranı inşaatçı-mühəndis ixtisası ilə bitirmişdir. Təhsil müddətində İnstitut Tələbə Şurasının üzvü kimi ictimai fəaliyyətlə məşğul olmuş, tələbə-inşaat dəstələri hərəkatında fəal iştirak etmişdir.

1980-ci ildə təyinatla RSFSR-in Kalinin vilayətinin Rjev şəhərində yerləşən 1315 saylı səyyar mexanikləşdirilmiş dəstənin tikinti ustası işləmişdir. 1980-1982-ci illərdə Sovet ordusunda həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.

1982-1993-cü illərdə Mingəçevir şəhərində yerləşən Azərbaycan DRES tikintisində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.

 1992-ci ildə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir şəhər təşkilatının yaradılmasında iştirak etmiş və 1992-1999-cu illərdə təşkilatın sədri olmuşdur. 1993-cü ildən Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının köməkçisi, müavini, 1997-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının İctimai-siyasi şöbəsinin sektor müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının I (1999-cu il), II (2001-ci il), III (2005-ci il), IV (2008) və V qurultaylarında (2013-cü il) partiyanın Siyasi Şurasının üzvü seçilmişdir.

2003-cü ildə prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd Heydər Əliyevin, 2008-ci il prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin seçkiqabağı vəkili olmuşdur. 2008-ci, 2013-cü və 2018-ci il prezident seçkilərində[8], 2009-cu il və 2016-cı il Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərlə bağlı keçirilən referendumlarda və 2009-cu, 2014-cü və 2019-cu il bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasında Yeni Azərbaycan Partiyasını məşvərətçi səslə təmsil etmişdir.

29 yanvar 2015-ci ildən YAP İcra Katibliyinin Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsinin müdiridir.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının eksperti, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktorudur. 13 kitabın müəllifidir. Rus və ingilis dillərini bilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dosentidir. Kitablarından dərs vəsaiti kimi istifadə edilir. Politologiya sahəsində geniş tədqiqat işi aparır.

2014-cü ilin sonunda Aydın Mirzəzadənin Türkiyənin MLEC Kitab Nəşriyyatı tərəfindən türk dilində "Karabağ düğümü" adlı kitabı böyük tirajla çap edilib. Kitabda çoxsayı xəritələr, şəkillər, tarixi sənədlər, beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər verilib.

2016-cı ilin sonunda Aydın Mirzəzadənin Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində erməni dilində "Qarabağ düyünü" kitabı nəşr ediliub. Bu azərbaycanlı tədqiqatçının xaricdə erməni dilində Dağlıq Qarabağ problemininə dair nəşr edilən ilk fundamental əsəridir.

Parlamentdə

Azərbaycan Respublikası II (2000), III (2005), IV (2010), V (2015) və VI çağırış (2020) Milli Məclisinin Mingəçevir 47 saylı seçki dairəsindən deputat seçilib. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə komitəsinin üzvüdür.

Kitabları

 1. Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalı sistemin formalaşması xüsusiyyətləri. Bakı, "Azərbaycan", 2001.
 2. Yeni Azərbaycan Partiyası: yaranması, formalaşması və əsas fəaliyyət istiqamətləri. Bakı, "Azərbaycan", 2002.
 3. Demokratiya plyus. Bakı, "Azərbaycan", 2004.
 4. Azərbaycan, Zaman, İnkişaf. Bakı, "Azərbaycan", 2008.
 5. "Qarabağ düyünü", Bakı, "Azərbaycan", 2012.
 6. "Müdriklik dərsləri. I hissə", Bakı, "Azərbaycan", 2014.
 7. Karabag dügümü[25]
 8. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: tarixi, mövcud durum və həlli yolları, Bakı, "Azərbaycan", 2015, səh 206.
 9. "Müdriklik dərsləri. II hissə", Bakı, "Azərbaycan", 2016.
 10. Qarabağ düyünü (kitab, ermənicə), Sankt-Peterburq, 2016
 11. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri, Bakı, "Azərbaycan", 2016
 12. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün yaşyarımlıq Zəhra Quliyeva faciəsi, Bakı, "Azərbaycan", 2017.
 13. "Müdriklik dərsləri. III hissə", Bakı, "Azərbaycan", 2018.

Elmi nəşrlər:

 1. Зарбалиева Т.С., Джафарова Э.Э., Ахундов М.М., Гаджиев Р.В., Бабаева Д.Г., Мухтаров Т.С. Особенности развития зообентоса у западного берега Среднего и Южного Каспия под воздействием экологических факторов // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. I cild. Bakı: Elm, 2008. S.573-579.
 2. Зарбалиева Т.С., Джафарова Э.Э., Ахундов М.М., Гаджиев Р.В Использование новых информационных технологий в сборе и обработке первичных материалов по зообентосу Каспийского моря// Yeni informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqat işlərinin təhlilinə tətbiqi. III elmi-praktiki seminarın materiallar. Bakı-“Elm”- 2008. S. 209-212.
 3. Зарбалиева Т.С., Джафарова Э.Э., Ахундов М.М., Гаджиев Р.В., Касимов А.М. Состояние кормовой базы бентосоядных рыб у западного берега Среднего и Южного Каспия // Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов Каспийского бассейна. Матер.науч.-практ.конфер. Астрахань, 2008. С.220-224.
 4. Джафарова Э.Э. Характеристика макрозообентоса мелководий западного прибрежья Среднего Каспия летом 2008 года // Ölkə iqtisadiyyatinin inkişafında elmi-texniki informasiya sisteminin rolu. II beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: Elm, 2008. S.306-311.
 5. Джафарова Э.Э., Багиров Р.М. Распределение макрозообентоса западного прибрежья Среднего Каспия в современных условиях // Матер. Всероссийск. науч.- практ. конф. «Экология, эволюция и систематика животных». Рязань, 2009. С. 68-71.
 6. Джафарова Э.Э. Состояние зообентоса западного побережья Среднего Каспия // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009. S. 391-392.
 7. Джафарова Э.Э. Фаунистическая характеристика макрозообентоса западного шельфа Среднего Каспия // Azərbaycan Aqrar elmi, elmi nəzəri jurnal, № 1-2 Bakı, 2010, S 135-139.
 8. Джафарова Э.Э., Багиров Р.М., Мухтаров Т.С., Бабаева Д.Г., Ахмедова В.Ш. Таксономический состав донных беспозвоночных западного прибрежья Среднего Каспия по результатам исследований 2008-2009 годов // Материалы международной научно-практической конференции «Регионы в условиях неустойчивого развития». Кострома, 2010. С.377-380.
 9. Джафарова Э.Э. Количественное распределение макрозообен-тоса азербайджанского шельфа Среднего Каспия // журнал Вестник МОГУ, серия «Естейственные науки», № 3 Москва, 2010. с. 109-111.
 10. Джафарова Э.Э. Экологические основы годовых флуктуаций состояния макрозообентоса Среднего Каспия в последние годы // AzərbaycanZooloqlarCəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı: Elm, 2010. S.723-728.
 11. Джафарова Э.Э. Особенности состояния макрозообентоса азербайджанского шельфа Среднего Каспия // Тезисы докладов «XXI съезд физиологического общества имени И.П.Павлова». Москва-Калуга, 2010.С.186.
 12. Джафарова Э.Э. Структура Сообщества полихеты Nereisdiver-sicolorO.F.Muller на азербайджанском шельфе Среднего Каспия // Материалы III международной научно-практической конференции «Чтение памяти проф.И.И. Барабаш-Никифорова», Воронеж, 2011, с.124-128.
 13. Джафарова Э.Э. Характеристика биоценоза олигохет азербай-джанского шельфа Среднего Каспия // AzərbaycanZooloqlarCəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı: Elm, 2011. S 97-83.
 14. Джафарова Э.Э. Особенности формирования донных сообществ макрозообентоса Азербайджанского шельфа Среднего Каспия // Научные труды III съезда физиологов СНГ, Москва-Ялта, 2011, 209.
 15. Джафарова Э.Э., Багиров Р.М. Современные сообщества мак-розообентоса западного шельфа азербайджанского сектора Среднего Каспия // Материалы III международной научно-практической конференции молодых ученых «Комплексные исследования биологических ресурсов южных морей и рек». Астрахань, 2012, с.42-43.
 16. Джафарова Э.Э. Современные сообщества макрозообентоса западного шельфа азербайджанского сектора Среднего Каспия // журнал Доклады Академии Наук, № 4, Баку, 2012, С. 72-81.
 17. 17. Джафарова Э.Э. Многолетний мониторинг макрозообентоса западного шельфа Среднего Каспия// Материалы международ-ной научно-практической конференции «Сохранение и восста-новление биоресурсов Каспийского басейна». Баку, 2013, с. 262-265.
 18. Джафарова Э.Э. Макрозообентос глубоководной зоны западной части Среднего каспия // V Межд. науч-практ. конф. «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефте-газовых месторождений». Астрахань, 2013, с.70-72.
 19. Джафарова Э.Э. Глубоководная фауна западной части Среднего Каспия // журнал естественные и технические науки, № 4, Москва, 2013, с. 90-94.
 20. Başçınar N.S., Gözler A., Jafarova, E.E., Aytan Ü., Akpınar- Özcan İ., Atılgan E., Erbay M., Mısır D. S., Zengin B.,2015.Biological Diversity of Marine Macro-zoobenthic Communities and Benthic Ecological Quality at Southeastern Black Sea (Samsun) in Spring Season, Regional Workshop on Black Sea Marine Ecosystems and Fisheries,18-20 November 2015,Trabzon, Turkey.
 21. Nimet Selda Baçinar, Bayram Zengin, İlkay Özcan-Akpinar, Elvan Atılgan, Ahmet Mutlu Gözler, Elnara Eldar Jafarova, Ülgen Aytan, Murat Erbay, D. Selim Mısır, 2016. Dogu Karadeniz (Samsun-Hopa) kıyılakinda bentik ekolojik kalite. Türkiye Deniz Bilimleri Konfransi, ODTÜ Kültür ve Kongre Verkezi, 31 Mayıs-3Haziran 2016, Ankara, Türkiye.
 22. Başçınar, N.S., Gözler, A.M., Jafarova, E.E., Erbay, M., Aytan.,Ü., Akpınar,İ. Ö., Atılgan, E., Mısır., D.S., Zengin, B., 2017. Quantitative distribution of Macro-Zoobenthic communities along the Southeastern Black Sea Coast. International Ecology Symposıum. Ecology 2017. Abstract Book p739. 11-13 May 2017. Kayseri, Turkey.
 23. Başçınar, N.S., Gözler, A.M., Erbay, M., Jafarova, E.E., Akpınar,İ. Ö., Atılgan, E., Aytan.,Ü., Mısır., D.S., 2017. Diversity of Marine Macro-zoobenthic Communities at Southeastern Black Sea (Ordu-Hopa) in Spring . International Ecology Symposıum. Ecology 2017.Abstract Book p120. 11-13 May 2017. Kayseri, Turkey.
 24. Başçınar, N.S.,Atılgan, E., Aytan.,Ü., Jafarova, E.E., Gözler, A.M., Erbay, M., Akpınar,İ. Ö., Mısır., D.S.,2017. Changesof Soft Bottom Macrozoobenthic Diversity with Depth in the Southeastern Black Sea. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 05-08 July 2017, Abstract Book p 511,July, Minsk – BELARUS.
 25. Jafarova E.E., Akhundov M.M. Peculiarity of mollusk communities distribution of the Middle Caspian based on biomass indicators and their spatial structure // Where Est meets West: Pontocaspian, the historical dimension of the evolution of a unique biodiversity. Rostov-on-Don, Kagalnik, Astrakhan, p 24, 2017.
 26. Джафарова Э.Э., Ахундов М.М. Характеристика распределения сообществ моллюсков Среднего Каспия и их пространственная структура. Материалы VI международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений», Астрахань, 2017,с 68-74.