Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Aydın Yahyayev

t.ü.f.d.,dos.

Meşə təsərrüfatı, Meşə strtifikasiyası, Meşəçilik, Meşə taksasiyası

+994 12 565 39 74

aydin.yahyayev@wcu.edu.az

t.ü.f.d.,dos.