Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Dilbər Bəhmənli

Psixologiya,Şəxsiyyət və mədəniyyət, Şəxsiyyətin anomaliyası problemi, Psixologiya elminin müsair problemləri