Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Ramil Sadıqov

a.e.ü.f.d, dosent

Yer quruluşunun elmi əsasları, Torpaq kadastrı

+994 12 565 39 74

ramil.sadigov@wcu.edu.az

a.e.ü.f.d

x