Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Rauf Məmmədov

f.ü.f.d dos

Din fəlsəfəsi, Müasir təbiətşünas.konsepsiyası,Uzaq Şərq fəlsəfəsinin təşəkkülü və inkişafı, Fəlsəfə və elmin metodologiyası, Elmin fəlsəfəsi

+994 12 565 39 77

rauf.mammadov@wcu.edu.az

f.ü.f.d dos