Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Ruhiyyə Nağıyeva

Fil.ü.f.d

Dünya ədəbiyyatı, Azərbaycan dramaturgiyası, Ədəbi tənqid, Əədəbiyyatşünaslığa giriş, Azərbaycan ədəbiyyatı

+994 12 492 74 18

r.nagiyeva@wu.edu.az

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

Dünya ədəbiyyatı-(1-5)

Ədəbiyyatşünaslıq

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

İngilis dilli ölkələr ədəbiyyatı

Ölkə ədəbiyyatı tarixi

 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Nağıyeva Ruhiyyə Sədrəddin qızı 1981 –ci ildə Ermənistanın Vardenis rayonunda anadan olmuşdur.1989–cu ildə Azərbaycana köçüb.1990-1999-cu ildən 66 saylı orta məktəbdə təhsil alib.1999-2003 ci illərdə Bakı Dövlət Universitetin filologiya fakültəsini bitirmişdir.2003-2006 –cı illərdə BDU-nun magistratura fakültəsində təhsil almış. “XIX-əsrdə azərbaycan ədəbiyyatında təmsil janri” mövzusunda magist dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2007-2011 ci illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitunun  doktorantı olmuşdur.

 2014-ci ldə “Müasir nəsrdə qəhrəman və mühit problemi(Sabir Əhmədlinin yaradıcılığı əsasında)”adlı namizədlik  işini müdafiə etmişdir.