Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Siyasi Elmlər Məktəbi

Şəbnəm Nuriyeva

s.ü.f.d

Politologiya, Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi, Siyasət nəzəriyyəsi

+994 12 565 39 77

shabnam.nuriyeva@wcu.edu.az

s.ü.f.d