Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Vahab Vətəliyev

Azərbaycan tarixi

+994 12 565 39 77

vahab.fataliyev@wcu.edu.az