Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Zümrüd Nuriyeva

Doktorant

Yeni tarix, Qərb ölkələrinin tarixi, Şərqi Avropa xalqları tarixi, Asiya və Afrika ölkələri tarixi, Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi

+994 12 565 39 77

zumrud.nuriyeva@wcu.edu.az

Tarix və fəlsəfə kafedrasının müəllimi

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

Azərbaycan tarixi (rus bölməsi)

Qərb ölkələri tarixi

Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi

Asiya və Afrika ölkələri tarixi

Yeni tarix

Şərqi Avropa  ölkələri tarixi

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Nuriyeva Zümrüd Novruz qızı 1979-cu il, 6 noyabr tarixində anadan olub. 6 noyabr tarixində anadan olub. 1996-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır. 2002-2004-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında magistr təhsili almışdır. 2001-2013-cü illərdə Bakı ş, 250 saylı məktəbdə tarix müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2007- 2018-ci illərdə “XXI ƏSR – ÜTM” özəl təhsil kompleksində tarix müəllimi vəzifsinə müqavilə əsasında çalışmışdır. 2012-2015-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələri  tarixi kafedrasının fəlsəfə doktoru proqramı üzrə əyani doktorantı olmuşdur. 2012-ci ildən  illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələri  tarixi kafedrasında saathesabı müəllim işləyir. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetində Tarix və fəlsəfə kafedrasında müəllim fəaliyyətini davam etdirməkdədir.

Elmi nəşrlər:

  1. Azərbaycan –Macarıstan münasibətlərinin siyasi-hüquqi əsasları: qurulması və inkişafı . Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans
  2. Сотрудничество Азербайджанской Республики и Венгерской Республики в международных проектах. Гилея
  1. “Azərbaycan Sovet Respublikası və Macarıstan Xalq Respublikası arasında XX əsrin 80-ci illərində mövcud əlaqələrə baxış” “Tarix və onun problemləri”
  2. Azərbaycan-Macarıstan münasibətlərində diaspor, dostluq və mədəniyyət mərkəzlərinin rolu . Tarix və onun problemləri , 2018, sentyabr
  3. Azərbaycan Respublikası və Macarıstan arasında XXI əsrin ilk illərində təhsil sahəsində əməkdalıq. Geostrategiya jurnalı, 2018, avqust-sentyabr
  4. Müasir dövrdə Macarıstan və Avropa Birliyi: Münasibətlərdə yaranmış gərginlik və onu doğuran səbəb. edu.az