Western Caspian University

Teachers

School of Philology and Translation

Shahin Khalilli

Professor, PhD in Philology

Azerbaijani-English literary relations, Supervision of the master's dissertation,World literature-1 (by periods)

+994 12 492 74 18

shahin_xelilli@wcu.edu.az

İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının professoru

Filologiya elmləri doktoru

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: 

Ölkə filologiyasına giriş

Dünya ədəbiyyatı

Qədim dövrün ədəbiyyat tarixi

Azərbaycan-İngilis ədəbi əlaqələri

XX əsrin ədəbiyyat tarixi

Poeziya və dramaturgiyanin elementləri

Filologiyanın müasir problemləri

Ölkə ədəbiyyatı tarixi

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Xəlilli Şahin Həmid oğlu 1951-ci il 13 may tarixində Ermənistan Respublikasının Yuxarı Körpülü kəndində anadan olmuşdur.  1973-cü ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun İngilis və Azərbaycan dilləri fakültəsini bitirmişdir. 1985-ci ildə “Ceyms Oldricin yaradıcılığında Azərbaycan mövzusu” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2004-cü ildə “Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri (Qədim və Orta əsrlər dövrü) mövzusunda 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (İngilis ədəbiyyatı) və 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisasları sahəsində filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcə almaq üçün dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Elmi nəşrlər:

1.Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri.Folklor materialları əsasında. Bakı: 2002, 216s.

2.Klassik poeziya və ədəbi əlaqələri.Monoqrafiya.Bakı: 2003, 164s.

3.Heart-Shaped Leaves.The UK: Rossendale Books, 2015, 120p.