Qərbi Kaspi Universiteti

Tədbirlər

Alman mütəxəssisin vebinarı olacaq

Qərbi Kaspi Universiteti 30 İyun saat 17:00-da Almaniya Səyahət Assosiasiyasının Xarici Səfərlər Departamentinin rəhbəri Volker Adams-ın "Koronavirus sonrası Almaniya Turizmi" mövzusunda vebinarını təşkil edəcək.

Vebinarda qlobal pandemiyanın Almaniya turizmi üçün yaratdığı çətinliklər və çağırışlar müzakirə olunacaq, bu çağırışlarla Almaniya turizm sənayesinin necə mübarizə aparması iştirakçıların diqqətinə çatdırılacaq.

Vebinarda arzu edən hər kəs iştirak edə bilər, aktiv iştirakçılara sertifikat veriləcək.

Görüşün linki :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJhOTgzZDUtYWZkYi00YWQxLWFkZTAtNTdiMWRiZWVjYzAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220346efb5-dffb-4aaf-a159-079c1c0325c7%22%2c%22Oid%22%3a%22fb3808b1-659e-4b57-aee0-41f0787b94fa%22%7d

x