Qərbi Kaspi Universiteti

İndoneziyalı professorun vebinarı olacaq

İndoneziyalı professorun vebinarı olacaq

Qərbi Kaspi Universitetinin təşkilatçılığı ilə İndoneziyanın Binus Universitetinin professoru Dr. Hardijanto Sarosonun "Digital Transformation Dilemma: Business Enhancement, Opportunity and Risk" (Rəqəmsal transformasiya dilemması: biznesin təkmilləşdirilməsi, fürsət və risklər) mövzusunda vebinarı keçiriləcək.

Martın 16-ı saat 12:00-da başlayacaq vebinar ingilis dilində baş tutacaq və ictimaiyyət üçün açıqdır.

Vebinarda aktiv iştirak edənlərə sertifikat veriləcək.

İştirak üçün link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjkxMTEwOWQtMDIyNS00MmQ3LWE5ZjAtZmM5YTYwNGVhNzYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220346efb5-dffb-4aaf-a159-079c1c0325c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ad6f056c-7e15-4f04-a5b3-fdfcd6d67424%22%7d