Qərbi Kaspi Universiteti

“Universitet elminin və təhsilinin müasir problemləri” mövzusunda elmi konfrans keçiriləcək

“Universitet elminin və təhsilinin müasir problemləri” mövzusunda elmi konfrans keçiriləcək

17-18 noyabr 2022-ci il tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universitetinin 60 illiyinə həsr olunmuş “Universitet elminin və təhsilinin müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcək.

Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd respublikanın ali məktəblərində fəaliyyət göstərən alimləri, pedaqoqları bir araya toplamaq, onların diqqətini müasir universitet elminin və təhsilinin aktual məsələlərinə yönəltmək, problemlərin hərtərəfli təhlili və onların mümkün həlli yollarının geniş müzakirəsinə, ətraflı fikir mübadiləsinin aparılmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir.

Konfransın işi plenar iclas və bölmələr üzrə təşkil olunacaqdır. Bölmələr (sayı və adları)məqalələr toplandıqdan sonra Təşkilat komitəsi tərəfindən müəyyən ediləcəkdir.

Konfransa tədqiqat xarakterli orijinal, əvvəllər heç bir yerdə nəşr olunmamış tezis və məqalələr təqdim olunmalıdır.

Konfransın işçi dilləri: azərbaycan, türk, rus, ingilis.

Konfransın formatı: əyani və ya onlayn – əlavə olaraq məlumat veriləcəkdir.

Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:

Kağızın ölçüsü

– A4

Boş sahə 

hər tərəfdən 2 sm

Şrift

Times  New  Roman

Şrift ölçüsü 

12 pt

Sətirarası interval

1,15 sm

Abzas

1,25 sm

Məqalənin adı

– ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə

Müəllifin adı, soyadı, atasının adı

– ortadan, qalın şriflə

İş yeri, şəhər, ölkə  

– ortadan, kursivlə

E-poçt ünvanı 

– ortadan, kursivlə

Açar sözlər (57 söz)

Xülasə (6080 söz)

– azərbaycan, ingilis və rus dillərində

– məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə

Həcmi

5 səhifəyə qədər

Ədəbiyyataistinadlar

Ədəbiyyatsiyahısı

kvadratmötərizədə

  • əlifba sırası ilə

Konfransın materialları Plagiat.pl şirkətinə məxsus StrikePlagiarism.comantiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU.Konfrans materialları” toplusunda çap olunaraq, https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az , https://www.sdu.edu.azsaytlarında və eLibrary.ru məlumat bazasında yerləşdiriləcəkdir(Beynəlxalq seriya nömrələri İSSN 2708-955Xprint,İSSN 2709-6033 on-line).

Materiallar 10 oktyabr 2022‑ci il tarixinədək scientificdep@sdu.edu.az elektron poçtuna və ya əyani olaraq elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada  aşağıdakı ünvanda qəbul olunur: AZ5008, Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə, Sumqayıt Dövlət Universiteti (Elmi hissə, otaq 2).

Bir müəllifdən yalnız bir məruzənin tezisi və ya məqaləsiqəbul olunur.

Təşkilat komitəsi tezislərin və məqalələrinkonfransın proqramına daxil edilməsi hüququnu özündə saxlayır.Qəbul olunmayan tezislər geri qaytarılmır, izahat verilmir.

Məsul katibdos. Orucov Samir Kamal oğlu

Əlaqə telefonu:  (+994) 18 644 70 41, (+994) 18 642 15 06, əlavə 1-26.

 

Təşkilat komitəsi