Qərbi Kaspi Universiteti

Universitet

Qərbi Kaspi Universitetin Əlverişli və Təmiz Enerji Siyasəti

QƏRBİ KASPİ UNİVERSİTETİN ƏLVERİŞLİ VƏ TƏMİZ ENERJİ SİYASƏTİ

Qərbi Kaspi Universitetin Əlverişli və Təmiz Enerji Siyasəti 08.006.2021-ci il tarixində

Elmi Şurasında №8 saylı protokolu ilə yenilənib.

 

Öhdəlik 1: Təmiz və əlverişlı enerjidən istifadə

 • Yenilənə bilinən, əlverişli və təmiz enerjidən (günəş, külək və s) istifadə etmək üçün elmi araşdırmaların aparılması;
 • Yeni tədris binaları və ya infrastruktur layihələrində səmərəli və ekoloji cəhətdən təmiz materiallardan istifadə edilir, ətraf mühitin mühafizəsində yaxından iştirak edilir;
 • Günəş panellərində geniş istifadə və istifadə edilən enerji həcmini 10% azaldacağına dair hədəfləyir;
 • Yenilənə bilən enerji Startup layihələrinin dəstəklənməsi.

Öhdəlik 2. İnfrastruktur layihələr

 • İstilik, tullantı və yanlış vaxtda enerji istifadəsinin mənbələrinin müəyyən edilməsi və smart elektron sistemlərinin tətbiqi;
 • Tədris binalarının ətrafında abadlıq işlərinin aparılması, yenilənə bilən enerji laboratoriyaları və avadanlıqların qurulması;
 • İnfrastruktur üçün uyğun yeni enerji vektorları, istilik anbarları və təmiz soyutma texnologiyalarını tətbiqi və araşdırılması;
 • Smart elektrik sistemlərini tətbiqi; (koridorlar və binaların ətrafındakı işıqlandırma sistemi);
 • Marifləndirici materialların hazırlanması və mütəmadi tədbirlərin təşkili.  

Öhdəlik 3. Karbon-dioksit tullantılarının azaldılması

 •  Binaların dam və fasad örtüklərinin izolyasiya edilməsi;
 • LED lampaların sayını artırmaq; (gün işığına həssas sistemlərin tətbiqi);
 • Tədris binalarının pəncərələrində ikiqat şüşədən istifadə;v  Tədris binalarının ətraflarında mütəmadi  təmizlik işlərinin aparılması.

Öhdəlik 4 Təhsil və elmi biliklərin verilməsi

 • İctimaiyyət üçün açıq dərslərin sayını artırmaq;
 • Yerli fermerlərlə təmiz enerjindən istifadənin faydaları barəsində fikir mübadiləsi;
 • Yerli və beynəlxalq təşkilatlarla birgə ictimaətə acıq seminar, konfrans və vebinarlar təşkil etmək; 

 

Əlverişli və təmiz enerji sahəsi üzrə iş mexanizmi

 

Görülən işin məzmunu

İcra müddəti

Məsul struktur bölməsi

Qeyd

1.

Yenilənə bilinən, əlverişli və təmiz enerjidən (günəş, külək və s) istifadə etmək üçün elmi araşdırmaların aparılması

 

2020-2022

Dağ Mədəniyyətləri və Landşaftları Tədqiqat İnstitutu

İnkişaf üzrə və elmi işlər üzrə prorektorlar ilə birlikdə

2.

Yeni tədris binaları və ya infrastruktur layihələrində səmərəli və ekoloji cəhətdən təmiz materiallardan istifadə edəcək, ətraf mühitin mühafizəsində yaxından iştirak

 

2020-2025

Dağ Mədəniyyətləri və Landşaftları Tədqiqat İnstitutu və Təsərrüfat və Təchizat şöbəsi

İnkişaf üzrə prorektor ilə birlikdə

3.

Günəş panellərində geniş istifadə və istifadə edilən enerji həcmini 10% azaldacağın hədələyir.

 

2024

Təsərrüfat və Təchizat şöbəsi

İnkişaf üzrə prorektor ilə birlikdə

4.

İstilik, tullantı və yanlış vaxtda enerji istifadəsinin mənbələrinin müəyyən edilməsi və smart elektron sistemlərinin tətbiqi

 

2021

Təsərrüfat və Təchizat şöbəsi

İnkişaf üzrə prorektor ilə birlikdə

5.

İnfrastruktur üçün uyğun yeni enerji vektorları, istilik anbarları və təmiz soyutma texnologiyalarını tətbiqi və araşdırılması

 

Müntəzəm

Təsərrüfat və Təchizat şöbəsi

İnkişaf üzrə prorektor ilə birlikdə

6.

Smart elektrik sistemlərini tətbiq.

 

Müntəzəm

Texnopark, Təsərrüfat və Təchizat şöbəsi

İnkişaf üzrə prorektor ilə birlikdə

7.

Marifləndirici materialların hazırlanması və mütəmadi tədbirlərin təşkili

 

Müntəzəm

 Texnopark, Tələbələrlə asudə vaxt fəaliyyətinin təşkili, Tələbə və Məzunların Təcrübə və İnkişaf Mərkəzi və İdman klubunun təşkilatçısı

Elmi işlər üzrə və İnkişaf üzrə prorektorlarla birlikdə

8.

Binaların dam və fasad örtüklərinin izolyasiya edilməsi 

2023

Təsərrüfat və Təchizat şöbəsi

İnkişaf üzrə prorektor ilə birlikdə

9.

LED lampaların sayını artırmaq (gün işığına həssas sistemlərin tətbiqi) 

2020-2025

Təsərrüfat və Təchizat şöbəsi

İnkişaf üzrə prorektor ilə birlikdə

10.

Tədris binalarının pəncərələrində ikiqat şüşədən istifadə 

2020-2025

Təsərrüfat və Təchizat şöbəsi

İnkişaf üzrə prorektor ilə birlikdə

11.

Tədris binalarının ətraflarında davamlı  təmizlik işlərinin aparılması

2020-2025

Təsərrüfat və Təchizat şöbəsi

İnkişaf üzrə prorektor ilə birlikdə

12.

Yenilənə bilən enerji Startup layihələrinin dəstəklənməsi

2021-2025

Texnopark, Elm şöbəsi

Elmi işlər üzrə və İnkişaf üzrə prorektorlarla birlikdə