Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai Elmlər məktəbi

Arif Əlizadə

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Türk xalqları tarixi, Slavyan ölkələri tarixi, Azərbaycan tarixi, Qafqaz xalqlarının tarixi, Tarixşünaslıq

+994 12 565 39 77

elizadearif1956@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Azərbaycan tarixi
 • Türk xalqları tarixi
 • Qafqaz xalqları tarixi
 • Slavyan ölkələri tarixi
 • Tarixşünaslıq
 • Asiya və Afrika ölkələri tarixi

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Əlizadə Arif Məmməd oğlu 1956-cı il noyabrın 9-da Azərbaycan SSR-nin Salyan rayonu Arbatan kəndində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə S.M. Kirov adına (indiki BDU) Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmiş və həmin ildin elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1996-cı ildə tarix üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1997-ci ildə tarixçi alim adına layiq görülmüşdür. Hal- hazırda tarix üzrə elmlər doktorluğu (dövlət hesabına)  dissertasiyası üzərində çalışır.  Hazırda Qərbi Kaspi Universitetində Tarix və fəlsəfə kafedrasının müəllimidir

Elmi nəşrlər:

Dərsliklərv və metodik vəsaitlər:

 1. Siyasət nəzəriyyəsi. Bakı. 2015
 2. Azərbaycan tarixi. Program. Bakı.2014

Məqalələr:

 1. Qarabağın tarixi adları. Sivilizasiya jurnalı. Bakı.2014
 2. Ermənilərin Qarabağ tarixi-etnoqrafik əyalətində məskunlaşması və yerli alban tayfalarının qriqoriyanlaşması. Sivilizasiya jurnalı. Bakı.2015
 3. Almanların Cənubi Qafqaza köçürülməsi və Azərbaycan tarixində yeri və rolu. Sivilizasiya jurnalı. Bakı.2016