Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

İlham Səlimov

F.r.ü.f.d, Riyaziyyat və Fizika kafedrasının kafedra müdiri

Fizika

+994 12 565 39 74

selimovilham@wcu.edu.az

Fizika və riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: 

Fizika, fiziki elektronikanın əsasları

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Səlimov İlham Nəsir oğlu 1956-cı il noyabrın 10-da Gürcüstan SSRİ Saqareco rayon Yor – Muğanlı kəndində anadan olmuş, 1963-cü ildə  orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul olunub, 1973-cü ildə orta məktəbi bitirmiş və həmin ildə  GDU-nin fizika fakültəsinə daxil olmuşdur.   

1977-ci ildə institutu bitirib təyinatla  1983-cü ilə qədər orta məktəbdə fizika müəllimi işləmişdir. 1983-cü ildə AzTU-nun “Yarımkeçiricilər və dielektriklər” kafedrasında baş laborant vəzifəsinə qəbul olmuş, 1987-ci ildə həmin universitetdə “Yarımkeçiricilər və dielektriklər” ixtisası üzrə  əyani aspiranturaya daxil olmuş, 1990-cı ildə isə bitirmiş və 1996-cı ildə AMEA-nın Fotoelktronika İnstitutunda “İndium antimonidində elektron köçürmə hadisələrinə samarium və disprozium təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, fizika –riyaziyyat elmələri namizədi alimlik dərəcəsi adını almışdır.

2008-ci ilin yanvar ayından AMİ-nin Mingəçevir filialının “Təbiət və fundamental elmlər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə qəbul olmuşdur. Daha sonra 2009-cu ildən “Təbiət fənləri” kafedrasının  müdiri,17.07.2012-ci ildən 25.08.2015-ci ilədək filialda tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsini icra etmişdir.  Daha sonra Mingəçevir Dövlət Universitetində  “Riyaziyyat və informatika” kafedrasının müdiri olmuş və kafedranın dosenti kimi elmi-pedaqoji  fəaliyyətimi davam etdirmişdir. 2019-cu ilin sentyabrından isə Qərbi Kaspi Universitetinin “Təbiət elmləri” kafedrasında müəllimi kimi çalışır.

38 elmi məqalə, 2 dərs vəsaitinin və 1 metodik vəsaitin müəllifidir. Ailəlidir, iki övladı var.

Son illərdəki elmi nəşrləri