Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Lalə Qurbanova

K.ü.f.d

Bitki fiziologiyası, Botanika, İbtidai bit. system, Ali bit. system, Yeyinti məhsullarının soyuducu tex., Bitkilərin morfol. və anatomiyası, Biologiya

+994 12 492 74 18

lale_qurbanova@rambler.ru

Elmi dərəcəsi: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 • Ali və ibtidai bitkilərin sistematikası
 • Bitki morfologiyası, anatomiyası, fiziologiyası
 • Botanika
 • İstehlak mallarının ekspertizası, istehsal texnologiyası, təhlükəsizliyi
 • Qida məhsullarının təhlükəsizliyi, soyuduculuq texnologiyası

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Qurbanova Lalə Məhərrəm qızı 12 sentyabr 1973-cü il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1980-1990-cı illər 18 nömrəli məktəbdə orta təhsil almışdır. 1992-1997-ci illər Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1997-2001 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya institutunun aspirantı olmuşdur. 2011-ci ildə “Katalaz və peroksidaz biomimetik sensorlarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri” elmi işini uğurla müdafiə edərək kimya üzrə fəlsəfə doktoru adı almışdır. AMEA-nın “Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya”, “Botanika”, “Fiziologiya”, “Kimya problemləri” elmi-tədqiqat institutlarında elmi fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. İqtisadiyyat Nazirliyinin İstehlak mallarının ekspertizası mərkəzinin “Mərkəzi qida və qeyri-ərzaq mallarının sınaq laboratoriyası”-nın müdiri, keyfiyyət üzrə menedjeri, AQTİ-nun  1 № li Bakı regional sınaq laboratoriyasının keyfiyyət üzrə menedjeri vəzifələrində çalışmışdır. Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin Təbiət elmləri kafedrasının müəllimidir. 25-ə yaxın elmi məqalə və bakalavr pilləsi üçün proqramların müəllifidir.

 

Elmi nəşrlər:

 • Effors of high stable biomimetic sensors for express definition of the trase (low) concentration in water solution (İnternational conference biokatalysis-98). Russia, 1998
 • Физико-химические особенности каталазно-имитационных сенсоров (Журнал физической химии). Россия, 1999
 • Миметические сенсоры для определения Н2О2 (Известия АН Азербайджана). Баку, 1999
 • An attempt to create biomimetic sensors for express analysis of hydrogen peroxide in water solution (J. Applied biochemistry and biotechnology). USA, 2000
 • Katalaz aktivliyə malik biomimetik sensorlar (Conference). Bakı, 2000
 • An attempt to create biomimetic sensors for express analysis of hydrogen peroxide in water solution (14th İnternational congress of chemical and process engineering). Czech Rep. Praha, 2000
 • Hidrogen peroksidin qatılıqlarının hematın əsaslı sensor vasitəsilə təyini (Konfrans). Bakı, 2000
 • Биомиметический сенсор (Вопросы физиологии и биохимии). Баку, 2000
 • Creation of Catalase and Peroxidase Biomimetic Sensors for analysis of Hydrogen Peroxide and Ethanol (Chemical Engineering Conference).Turkey. Ankara, 2001
 • Biosensorlar və onların biomimetik analoqları bioelektron qurğuların ilk nümayəndəsidir (AMEA Fiziologiya və biokimyanın məsələləri).Bakı, 2002
 • Пероксидазно-миметический сенсор для определения низких концентраций этанола в водных растворах (Журнал физической химии). Россия, 2002
 • Research of catalase mimetic sensors (XIX Ulusal Kimya Konqresi). Turkey. Kuşadası 2005
 • Research of peroxidase mimetic sensors (11th İUPAC İnternational Symposium). İtaly. Tirrenia (Pisa), 2005
 • Исследование пероксидазной активности TPhPFe(III) Al-Al2O3 электродов (Conference). Bakı, 2005
 • Исследование пероксидазной активности усовершенствованных биомиметических электродов (Conference). Bakı, 2005
 • Peroxidase Mimetic sensor (Biosensors 2010 20th Anniversary World Congress). UK. Glasgow, 2010
 • Katalaz biosensoru (“Milli patent” 2000/0054)
 • Biologiya fənninin distant tədrisinin təşkili    Qərbi Kaspi Universitetinin elmi xəbərlər bülleteni 5 səh. 
 • Sensors for analysis of hydrogen peroxide Qərbi Kaspi Universitetinin elmi xəbərlər bülleteni 5 səh. 
 • Sensors for analysis of hydrogen peroxide and ethanol Beynəlxalq elmi jurnal “Təbiət elmlərinin əsaslari”- I respublika elmi konfransi Azərbaycan, Bakı 5 səh. Məruzə 25 iyun 2020
 • Сенсоры для анализа окислительно -восстановительных реакций с участием кислорода Beynəlxalq elmi jurnal humanitar və ictimai elmlər üzrə I beynəlxalq  elmi konfrans   Azərbaycan, Bakı 7 səh.  məruzə 24 iyul 2020
 • Sensors for the analysis of redox reactions Понто-Каспий и Кавказский регион: изменения в условиях объединения и изоляции экосистем, филогенез, геология, экология и география живых существ Мультидисциплинарная Международная конференция 27-28 ноября 2020
 • Закономерности изменения мембранного потенциала и сопротивление клеточной плазмалеммы Chara gymnophylla при воздействии диметилсульфоксида Понто-Каспий и Кавказский регион: изменения в условиях объединения и изоляции экосистем, филогенез, геология, экология и география живых существ Мультидисциплинарная Международная конференция 27-28 ноября 2020
 • Имитационное моделирование пероксидазных энзимов müasir kimyanın problemləri və inkişaf tendensiyaları Respublika elmi-praktiki konfrans 12 dekabr 2020