Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Natəvan Kərəmova

f.ü.f.d.

MSS-nin anatomiyası və fiziologiyası İnsan anatomiyası, Insan biologiyası, ASF və sensor sistemlərin fiziologiyası, İnsan və heyvan fiziologiyası

+994 12 565 39 74

natavan.karamova@wcu.edu.az

f.ü.f.d.