Western Caspian University

Teachers

School of Natural and Applied Sciences

Natavan Karamova

PhD in Biology

Human anatomy and physiology, neurobiology, CNS-anatomy and physiology, ASF, Human ecology

+994 12 565 39 74

natavan.karamova@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

  • Emosional gərginlik və koqnitiv fəaliyyət arasında psixofizioloji qanunauyğunluqların mexanizmlərinin araşdırılması
  • Gertontoloji yaş dövründə psixofizoloji göstəricilərin formalaşma mexanizmləri və qocalmanın fizioloji əsaslarının tədqiqi
  • Yaş fiziologiyası və akselerasiya göstəricilərinin yeniyetmələrdə və tələbələrdə tədqiqi.

 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

  1. Azərbaycan Tibb Universiteti (pediatriya fakultəsi)-1995-2001
  2. AMEA, akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya institutunda dissertantura (2002-2006)
  3. Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru - 29 sentyabr 2010
  4. AMEA, akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya institutunun biologiya elmləri doktorluğu üzrə doktoranturasında qiyabi təhsilimi davam etdirirəm (2021)
  5. Qərbi Kaspi Universitetində 17 sentyabr 2018-ci il tarixindən “Təbiət elmləri” kafedrasında pedaqoji fəaliyyət göstərirəm.
  6. 78 elmi əsərim çap olunub.
  7. 6 magistr rəhbərliyi, 3 opponentlik fəaliyyəti və s.