Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Səbiyə Osmanova

k.ü.f.d. n/t

Radioekologiya, Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi

+994 12 565 39 74

sabiya17@wcu.edu.az

k.ü.f.d.

n/t