Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Səltənət Ağayeva

b.ü.f.d.

Biokimya, İmmunologiya, Endokrinologiya, tibbi mikrobiologiyanın əsasları

+994 12 565 39 74

agayeva_seltenet@wcu.edu.az

b.ü.f.d.