Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Solmaz Ələsgərova

Doktorant (QKU)

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Ədəbiyyatşünaslıq, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

+994 12 492 74 18

solmaz.alasgarova@wcu.edu.az

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müəllim, Elmi Şuranın katibi

Qərbi Kaspi Universitetinin dissertantı

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı,

Ədəbiyyatşünaslığın əsasları,

Dünya ədəbiyyatı. 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Ələsgərova Solmaz Həşim qızı 1977-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illərdə orta məktəbdə təhsil almış, 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1997-ci ildə oranı bitirərək 1997-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində magistratura pilləsində təhsil almışdır. Həmin ildən etibarən Bakı Asiya Universitetində çalışmağa başlamışdır. 2016-cı ildən Qərbi Kaspi Universitetində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müəllim vəzifəsində çalışır.