Western Caspian University

Teachers

School of Natural and Applied Sciences

Ulviyya Karimova-Cafarova

PhD in Chemistry

Environmental problems of the oil industry, ecology of the Caspian Sea, ecology of the atmosphere and modern pollutants

+994 12 492 74 18

ujapharova@wcu.edu.az

Kərimova-Cəfərova Ülviyyə Nizami qızı 20 may 1980-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. 1986-1997-ci illərdə Şamaxı şəhər 1 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Kimya texnologiya fakultəsinə qəbul olmuşdur. 2005-ci ildə bu fakultənin «Neft, qaz və alternativ enerji texnologiyası» ixtisası üzrə bakalavr pilləsini, 2007-ci ildə isə «Karbohidrogen qazların emal texnologiyası» ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.  Magistr dissertasiyasının mövzusu «Neft emalı proseslərindən alınan C3-C4 karbohidrogenlərinin katalitik emalı»  olmuşdur.

2008-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda «Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası» ixtisası üzrə  aspiranturanın əyani şöbəsinə qəbul olmuşdur.

Ü.N.Kərimova-Cəfərova əmək fəaliyyətinə 2008-ci ilin aprel ayında AMEA NKPİ-da «Neft-kimya proseslərinin texnologiyası» laboratoriyasında kiçik elmi işçi kimi başlamışdır. 2008 – 2017-ci illər ərzində kiçik elmi işçi vəzifəsindən aparıcı elmi işçi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Eyni zamanda institutun Elmi Şurasında elmi katib kimi çalışmışdır. Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və SOCAR-ın Elm Fondunun Qrant müsabiqələrinin qalibi olmuş 4 Qrant layihəsində icraçı olmuşdur.

2013-2014-cü illərdə Almaniyanın Rostok şəhərində yerləşən Rostok Universiteti Leybnis Kataliz İnstitutunda 1 illik elmi-praktik təcrübə keçmiş, dissertasiya mövzusu üzrə tədqiqatlar aparmışdır. 2015-ci ildə «Su, metan və CO2 əsasında hidrogenli qaz qarışıqlarının alınması proseslərinin tədqiqi» mövzusunda dissertasiya işini uğurla müdafiə edərək, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Alı Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərcəsinə layiq görülmüşdür.

50 elmi əsərin, o cümlədən 20 elmi məqalənın, 20-dən artıq Respublika və Beynəlxalq miqyaslı konfrans, simpozium, forumlarda məruzə edilmiş tezisin, 2 Azərbaycan Respublikasının patentının müəllifidır.

Ü.N.Kərimova-Cəfərova 2021-2022-ci illərdə Qərbi Kaspi Universitetində Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik məktəbinin dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda «Ekologiya və ətraf mühit» kafedrasında müəllimdir.

Əsas elmi əsərləri:

1. V.A.Kondratenkoa, U.Karimovab, A.A.Kasimovb, E.V.Kondratenkoa Methane conversion into synthesis gas over supported well-defined Pt, Rh or Ru nanoparticles: Effects of metal and support, Applied Catalysis A: General, Volume 619, 5 June 2021, 118143
https://doi.org/10.1016/j.apcata.2021.118143
2. Khazangul Piriyeva B., Zulfiyya İsmailova R., Azer Gasimov A.,  Ulviyya Karimova Japharova N,  Sevinj Hajizadeh M., Tunzala Aghaeva F.Rasim Japharov P. Determination of hydrodinamic rejime of the reactor alkylation of olefins with paraffin in the modified zeolite catalyst OMNICAT- 210P,  American Journal of Chemical Engineering & Process Technology, 2017, Volume 8, Issue 3, 1000339

DOI: 10.4172/2157-7048.1000339

3. Kasimov A.A.,  Piriyeva Kh.B., Gadzhizade S.M., Dzhamalova S.A., Kerimova U.N. Alkylating activity  of an Omnikat -210 P zeolite catalyst modified with Ni, Cr and Co. Petroleum Chemistry, 2017, Vol.57, No.3, pp.441-445

https://doi.org/10.1134/S096554411705005X

4.Касимов А.А.,  Пириева Х.В., Гаджизаде С.М., Джамалова С.А., Керимова У.Н.,   Активность цеолитсодержащего катализатора ОМНИКАТ-210 П, модифицированного Ni, Cr, Co в реакции алкилирования // Нефтехимия, 2017, том 57, №3, стр.329-333.

DOI: 10.7868/S0028242117030054

5. Karimova U.N.,  Kasimov A.A., Rodemerck U.,  Kondratenko V.A.,    Sokolov S., Linke D., Kondratenko E.V. Effect of size and support on activity, selectivity and on-stream stability of Pt, Rh, and Ru nanoparticles in partial oxidation of methane to synthesis gas / Selective Oxidation and Functionalization: Classical and Alternative Routes and Sources, Special edition of DGMK Conference, Berlin, 2014

6. Керимова У.Н., Касимов А.А., Алиев Н.А., Исмаилов Э.Г., Юсифов Ю.Г., Гаджизаде С.М.. Исследование наноструктурированного Fe2O3, NiO, γ-Al2O3 катализатора разложения воды методом рентгенофлюoресцентной спектроскопии / Международный симпозиум «Фуллерены и   наноструктуры в конденсированных средах» Минск, 2011, Сборник научных статей, c.242-247

7. Керимова У.Н., Касимов А.А., Алиев Н.А., Джамалова С.А., Зейналова С.А. Разложение воды на Ni, Fe/γ-Al2O3 катализаторе// Актуальные проблемы современной науки №6(50),2009, с.143-149