Qərbi Kaspi Universiteti

XƏBƏRLƏR

Veb tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üsulları - VEB-KONFRANS

Dünyada yayılmış və həyati təhlükə  yaradan koranovirus pandemiyasının insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə, xüsusən də elm-tədris prosesinə etdiyi  mənfi təsir göz önündədir. Yaranmış qlobal problemin həlli üçün müxtəlif alternativ yollar işlənir. Tədris prosesinin dayanması və  xüsusi  karantin tədbirləri təbii ki, təhsilin plan üzrə həyata keçirilməsinə məhdudiyyətlər yaradır. Lakin onlayn tədris və distant təhsil proqramları gənc nəslin təhsildən qalmaması üçün bir fürsətdir.

Respublikamızda bu istiqamətdə yüksək səviyyədə işlər aparılır: Təhsil Nazirliyinin virtual məktəb proqramı, dövlət televiziyasında orta təhsil proqramları üzrə dərslərin keçirilməsi, telemühazirələr və s. Ali təhsil ocaqlarında məcburi olmadığı halda, onlayn dərslərin  keçilməsi, oflayn dərs materiallarının tələbələrə çatdırılması, tələbələrə müxtəlifşəkilli üsullarla yardım edilməsi ilə, qlobal problemin tədrisə mənfi təsirini azaltmaq üçün universitetlərin professor-müəllim heyəti dayanmadan çalışır. 

Belə bir şəraitdə veb dərslərin keyfiyyəti problemi yaranır. Ölkəmizdə yeni tətbiq olunan veb tədris üsullarının keyfiyyətinin artırılması, əldə olunmuş təcrübələrin, yeni ideya və təkliflərin müzakirə olunması təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirilə bilər. Bu məqsədlə Qərbi Kaspi Universitetində “Veb tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üsulları” adlı veb konfrans keçiriləcək.

Konfransda müxtəlif fənnlərin distant tədrisi üsulları, veb seminarların aparılma texnikaları, laboratoriyalardan virtual istifadə, tələbə-müəllim heyətinin psixoloji vəziyyəti və sağlamlıq göstəriciləri, elektron kitabxananın yaranmış izolyasiya şəraitində rolu və s. barədə məruzələr dinləniləcək.

Konfrans 10 aprel tarixində Skype proqramının köməyi ilə baş tutacaq  (wcuonline@outlook.com).

İştirakçılara sertifikat təqdim olunacaq və ən yaşxı məruzələr Qərbi Kaspi Universitetinin “Elmi Xəbərlər” jurnalında çap olunacaq. Konfransda məruzələr azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərində olacaq (məruzə  müddəti 10-15 dəq).

İştirak etmək istəyənlər 5 aprel tarixinə kimi science@wcu.edu.az  ünvanına məruzələrinin adlarını təqdim edə bilərlər.

 

Məruzəçinin adı, soyadı

Məruzənin adı

kafedra

qeyd

1

Pr. Andreas Leitas

Açılış  nitqi

rektor

 

2

Məmmədova Zemfira

 

I prorektor

 

3

Kərəmova Natəvan

Veb konfransların təşkilinin əhəmiyyəti

Elm şöbəsi

 

4

Vəlizadə Tural

Tarix fənninin tədrisində distant təhsil texnologiyaları

Beynəlxalq münasibətlər

 

5

Əsədova Vəfa

Onlayn  təhsilin labüdlüyü

Politologiya 

 

6

Şirinova Nəcibə

Onlayn dərslər: üstün və çatışmayan cəhətləri

Təbiət elmləri

 

7

Məmmədov Ayaz

Genetika fənninin onlayn tədrisi zamanı virtual laboratoriyadan istifadə

Təbiət elmləri

 

8

Rüstəmova Dürdanə

Görüntülü və canlı dərslər:  onların keyfiyyətli idarə olunması

Təbiətelmləri

 

9

Qurbanova Lalə

Bi1ologiya fənninin distant təədrisinin təşkili

Təbiət elmləri

 

10

Quliyeva Nailə

Kimya fənninin qeyri-kimya ixtisasları üçün veb tədrisinin metodoloji aspektləri

Təbiət elmləri

 

11

Əlizadə Həmid

Onlayn dərslərin inkişaf tarixi və ən çox istifadə olunan tədris proqramları

İqtisadiyyat

 

12

Paşayev Nurlan

“Dijital tarix lahiyəsi” əsasında Azərbaycan tarixinin tədrisi perspektivləri

Tarix

 

13

Əsədova Mehparə

Elektron kitabxanalar və mövcud vəziyyət

Kitabxana

 

14

Əliyeva Tahirə

Tərcümə fənlərində veb tədrisin tətbiqi üsulları

Tərcümə və Filologiya

 

15

Abbasova Afərin

Təhsilə yeni baxış: distant təhsil prosesində yələbə-müəllim münasibətlərinin psixoloji problemləri

Psixologiya

 

16

Allahverdiyev Paşa

Mühəndislik üzrə onlayn tədris sahəsində xarici ölkə elmi tədqiqat müəssisələrinin təcrübəsi

Texnopark

 

17.

Aşurlu Yevgeniya

Dizayn ixtisası üzrə mövcud olan praktiki fənlərin distant tədrisinin metodikası

Dizayn kafedrası

 

18

Əliyeva Bənövşə

Distant formada imtahanların təşkili: Üstünlüklərvəçatışmamazlıqlar

Distant və Əlavə təhsil şöbəsi

 

19

Hacıyeva Elmira

İşgüzar yazışmalar fənninin vebtədris imkanları: müasir praktika və tendensiyalar

Gender mərkəzi

 

 

 

 

 

 

20

Maurus  Roller

“Online  Teaching: Opportunities and Challenhges”

İngilis dili

 

21

Mirələm Ağa Rəsul

“Hüquq psixologiyasinin sistemi” mövzusunun veb tədris prosesi keyfiyyətinin təmin olunmasının nümunəsi kimi

Psixologiya, pedoqogika və hüquq

 

22

 Nəhmətov Cəmil

Onlayn dərslərin keçirilməsində istifadə olunan kompyuter proqramları və veb platformalar

Elektron Universitet şöbəsi

 

23

Hüseynov İlyas

Onlayn təhsil: qlobal ehtiyacların transformasiyası və ya yeni dövrün çağırışları

Politologiya

 

24

Sevil Əliyeva, Ross Douglas

Challenges Teaching English  as a Language online to a Group

İşçi dillər mərkəzi

 

25

Emilia Alaverdova

Gürcustandaonlayndərslərinaparılmatexnikası

Gürcüstan, Tbilisi Texniki Universiteti

 

26

Hacıyev Teymur

“Xətti və qeyri-xətti interaktiv üsulun onlayn tədrisdə üstünlüyü”

Təbiət elmləri

 

27.

Ağayeva Səltənət

Onlayn tədris zamanı elektromaqnit şüalanma mənbələrindən düzgün istifadə qaydaları

ADPU nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Kolleci, AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu aparıcı elmi işçisi

 

28

Alıyev Yusif

Onlayn təhsil: reallıqlar və perspektivlər

Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Quba filialının direktoru

 

29

Qəribov Ağalar

Fəlsəfə dərsinin distant təhsil formasında optimal tədrisi ilə bağlı mülahizələr

Psixologiya, pedoqogika və hüquq

 

30

Sevin Teoman Duran

Dövlərlərarası universitetlərdə vebinarların təşkili

 Türkiyə, Uludağ Universiteti

 

 31

 Əhmədova Esmira

 Zoom proqramının tətbiqi ilə onlayn dərslərin təşkil edilməsinə dair

 

Qərbi Kaspi Universitetinin “Riyaziyyat və kompüter texnologiyaları“
kafedrası