Qərbi Kaspi Universiteti

Universitet

Elm şöbəsi

Tədris və Elmi Tədqiqat üzrə Sorğu

Şöbənin əsas vəzifələri:

Universitetin elmi-metodiki və elmi işlərinin təşkilinə rəhbərlik edir.

Universitetdə kafedraların, kürsülərin elmi-metodiki və elmi-tədqiqi işlərinin təşkili işinə rəhbərlik edir.

Elmi konfranslar təşkil edir və onun işinə rəhbərlik edir.

Universitetdə magistrantların, dissertantların və doktorantların (tədqiqatların) hazırlanmasına və elmi-pedaqoji kadrların ixtisasının artırılmasına nəzarət edir.

Elmi nailiyyətlərin xalq təsərrüfatına tətbiqi üzrə tədbirlərin işlənməsini təşkil edir və bu fəaliyyətə rəhbərlik edir.

Əlaqə:

Ünvan:Azərbaycan, Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi, 31

İndeks: AZ1001

Telefon:+994 12 492 74 18

Faks:+994 12 492 67 01