Qərbi Kaspi Universiteti

Universitet

Magistratura və Doktorantura şöbəsi

Şöbənin əsas vəzifələri: 

 • Magistratura üzrə:
  • şöbəyə daxil olan və şöbə tərəfindən göndərilən sənədlərin qeydiyyatını aparmaq;
  • ixtisasların dövlət standartlarının, işçi tədris planlarının hazırlanmasını və təsdiqini təmin etmək;
  • tədris yüklərini yoxlamaq və kafedralara tapşırıqlar vermək;
  • qəbul planlarını hazırlamaq;
  • qəbul olunma, xaric olunma, bərpa olunma, təhsil formasını dəyişmə, akademik məzuniyyət verilmə, bir təhsil ilindən digər təhsil ilinə keçmə, təqaüd verilmə haqqında əmrləri hazırlamaq;
  • tədrislə bağlı bütün statistik məlumatları hazırlamaq və aidiyyətı təşkilatlara göndərmək;
  • tədris planına uyğun dərslərin keçirilməsini təşkil etmək;
  • imtahanların keçirilməsinə, akademik borcların ləğvinə, dərsə davamiyyətə nəzarət etmək;
  • tərbiyə, tədris və elmlə bağlı bütün məsələlərdə iştirak etmək;
  • protokollardan, əmrlərdən çıxarışların və arayışların yazılması və hazırlanmasını təmin etmək;
  • magistrantların dərs cədvəllərini tərtib etmək və tədrisə nəzarət etmək;
  • imtahan cədvəllərini hazırlamaq, sessiya imtahanlarını təşkil etmək;
  • magistrantların şəxsi işlərini formalaşdırmaq və yazmaq, onlarda müvafiq dəyişiklikləri, o cümlədən təltifləri və intizam tənbehlərini qeyd etmək;
  • cari saxlanma müddətləri başa çatmış sənədlərin arxivə verilməsini təmin etmək;
  • magistratura istiqaməti üzrə şöbəyə həvalə edilmiş digər funksiyaları həyata keçirmək.
 • Doktorantura və dissertantura üzrə:
  • şöbəyə daxil olan və şöbə tərəfindən göndərilən sənədlərin qeydiyyatını aparmaq;
  • doktorantların (dissertantların) qəbul planlarını hazırlamaq;
  • doktorant və dissertantlarla bağlı bütün statistik məlumatları hazırlayıb aidiyyətı təşkilatlara göndərmək;
  • qəbul sənədlərini hazırlamaq;
  • doktoranturaya qəbul müsabiqəsində sənədləri və protokolları tərtib etmək;
  • qəbul olunma, xaric olunma, bərpa olunma, təhsil formasını dəyişmə, akademik məzuniyyət verilmə, bir təhsil ilindən digər təhsil ilinə keçmə, təqaüd verilmə haqqında əmrləri hazırlamaq;
  • doktorant və dissertantların dissertasiya mövzularının və elmi rəhbərlərinin təsdiq edilmə, təhkim olunma əmrlərini hazırlamaq;
  • doktorluq imtahanlarının əmrlərini hazırlamaq və keçirilməsini təşkil etmək, doktorluq imtahanlarının verilməsi haqqında vəsiqələri hazırlamaq.

 

Əlaqə

Ünvan: Azərbaycan, Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi, 31

Telefon: +994 12 492 74 18

E-mail: magistr@wu.edu.az; doktorantura@wu.edu.az