Western Caspian University

Teachers

School of Philology and Translation

Saida Ahmedova

Lecturer

General Linguistics, psycholinguistics, ethnolinguistics, Sociolinguistics, Linguistics, Typology

+994 12 492 74 18

ahmadova.saida@wcu.edu.az

06.06.1982-ci ildə Neftçala rayonunda anadan olmuşdur. 1988-1999-ci illərdə 1 №-li orta məktəbdə təhsil almışdır.2000-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinə daxil olmuşdur və 2004-cü ildə bakalavr, 2006-cı ildə isəmagistr dərəcəsini almışdır. 2006-cı ildə Azərbaycan Dillər Universitetində dil tarixi kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2014-1016-cı illərdə Moskva Dövlət Universitetin Baki filialında ingilis dili müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.   
2006-cı ildən bu günə qədər Qərb Universitetinin İngilis filologiya və tərcümə kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

1.“Some Theoretical Backgrounds for the Distinction of Taxonomic and Chomskian Linguistics” (“Dil və ədəbiyyat”, №3. Baku. 2011); 
2.“Scrambling across Languages” (2014);