We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Elnarə

Elnarə  Qazı-zadə

Siyasi Elmlər Məktəbi

Siyasi və ictimai elmlər məktəbinin dekan müavini

Qazı-zadə Elnara Adil qızı Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsil almışdır. Azərbaycan Dövlət Universitetini 1978-ci ildə Tarix,tarixci və ictimai fənlər müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. 2007-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin “Politologiya və Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının müəllimi,baş müəllim, dosent, kafedra müdir müavini, kafedra müdiri,dekan müavini, dekan vəzifələrində çalışıb. Hal-hazırda “Politologiya və Beynəlxalq münasibətlər “ kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. Tədris etdiyi fənnlər:Xarici syasət, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti, Beynəlxalq təşkilatlar, Müasir inteqrasiya prosesləri və s. Elmi işləri: Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün proqramlar hazırlayıb və redaktoru olub: Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti, Beynəlxalq təşkilatlar, Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, Müasir inteqrasiya prosesləri və s. Əsas elmi nəşrlər: Məqalələr: “Понятие и сущность региональной интеграции” Məqalə Elmi xəbərlər №2 , 2012 “Азербайджанская Республика и международные организации” Qərb Universiteti Respublika Elmi –praktik konfransının materialları “Azərbaycan-YUNESKO əlaqələrinin inkişafı mərhələləri” Məqalə Qafqaz University ,Konfrans materialları “Azərbaycan Respublikası və Avropa inteqrasiyası” Qərb Universiteti, Elmi Xəbərlər, ictimai seriya “Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas iştirakçıları kimi” Qərb Universiteti, Elmi Xəbərlər, ictimai seriya “Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu”. Respublika Konfransı materialları “Azərbyacan Respublikasının mədəni əməkdaşlığının inkişaf mərhələləri”məqalə “Müstəqil Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasının banisi” Respublika Konfransı materialları, “Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində” Respublika Konfransı materialları

Nərgiz

Nərgiz  Axundova

Siyasi Elmlər Məktəbi

Professor, Tarix üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın tarix üzrə Həqiqi üzvü

Axundova Nərgiz Çingiz qızı  Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsini bitirib. Tarix elmləri doktoru, 2012-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Professoru vəzifəsində çalışır. 30.06.2014 Azərbaycan Respublikasının Milli elmlər Akademiyasının Tarix ixtisası üzrə  Müxbir üzv seçilmişdir. 02.05.2017 Azərbaycan Respublikasının Milli elmlər Akademiyasının Həqiqi üzvü seçilmişdir. 110  elmi əsərin  və xaricdə çıxmış  20 elmi əsərlərin  müəllifidir.Beynəlxalq bazarlarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda  6 məqaləsi cap olunub. 30 ildən çox  pedaqojı staji var, 1981-2012-ci ilədək Bakı Dövlət Universiteti, 2012-ci ildən indiyə qədər Qərbi Kaspi Universitetinin professorudur.Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası   A.A.Bakixanov adına Tarix İnstitunun şöbə müdiridir. AR Prezidenti yaninda Ali Attestat Komissiyası  Prezidiumunun üzvü.  Rusiya, Orta Asiya elmi jurnallarinin redaksiya heyətinin üzvü. AMEA RH “Sosial elmlər” jurnalının baş redaktoru. Kitabları: 1. Xilafətin dövlət idarəçilik sistemində türklər (VIII-X əsr. ortaları) monoqrafiya. Bakı, Elm, 2004 2. Qafqaz və böyük türk imperiyaları (həmmüəllif) Monoqrafiya. Bakı, 2012 3. Suriya və İraq ƏSDP-in hakimiyyəti altında. Monoqrafiya. Bakı, 2000 4. Asiya və Afrika ölkələri tarixi (feodalizmin meydana gəlməsi və inkişafı). Monoqrafiya, Bakı, 1994 5. Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərslik. Bakı, 2009 6. Asiya və Afrika ölkələrinin çağdaş tarixi (iki hissə həmmüəllif) 2006, 2008. Dərslik, Bakı 7.Asiyanin ərəb ölkələrinin çağdaş tarixi (həmmüəllif). Monoqrafiya. Bakı, 2013 8. Qafqazda ərəb işğallarının siyasi, iqtisadi və dini nəticələri. Qafqaz və qloballaşma-İsveç.məqalə, 2010 9. Ərəblərin Mərkəzi Asiya əhalisi ilə münasibətlərinin bəzi məqamları. MAABİ-nin xəbərləri-Səmərqənd, 2009 10. Xilafətin dağılması və müsəlman dünyasının yeni geopolitik inkişafı -Tarix və onun problemləri-məqalə, Bakı, 2007 11. Türklərin Xilafətdə varlığının siyasi nəticələri-Şərg və Qafqaz- məqalə-Tiflis, 2005 12. Abbasilər xilafətinin siyasi elitasının etnik müxtəlifliyinin formalaşması-Orta əsrlər Şərqi-məqalə, Bakı, 1993 13. Abbasilər Xilafətində türklər haqqında bəzi qeydlər-Türk kültürü-Ankara. məqalə. 1998 14. Ərəb mənbələri türklər haqqında-Tarix və onun problemləri. məqalə, Bakı, 2001 15. Xilafətdə türklərin hərbi yüksəlişində hürrəmilər hərəkatının rolu-Azərbaycan tarixi muzeyi. məqalə.2003 16. Buveyhilər  və xilafət. Monoqrafiya. B.2020

Fikrət

Fikrət  Sadıxov

Siyasi Elmlər Məktəbi

Siyasi Elmlər kafedrasının professoru

“Siyasi  Elmlər” kafedrasının professoru Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Diplomatik və konsulluq  xidməti Diplomatik portret Diplomatiyanın əsasları Mədəni diplomatiya Diplomatik etiket qaydaları Diplomatiya nəzəriyyəsi və təcrübəsi Geosiyasətin əsasları. Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Sadıxov Fikrət Yaqub oğlu 2 dekabr 1945-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1963-1969-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almışdır. 1966-1968-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin ingilis dili fakültəsində magistr təhsili almışdır. 1995-ci ildə the British Council Training Centre - Course, 1998-ci ildə isə Budapeştdə Mərkəzi Avropa Universitetində təhsilini davam etdirmişdir. 1968-1969-cu illərdə Yəmən Ərəb Respublikasında çalışmışdır. 1969-1972-ci illərdə AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq  İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. Daha sonra 1972-1975-ci illərdə Yəmən Xalq Demokratik Respublikasında  vəzifəsinə Adən şəhərində davam etmişdir. 1975- 1985-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyində idarə rəisi, 1985-1992-ci illərdə  Azərbaycan Dövlər İnformasiya Agentliyində baş direktor, 1993-1996-cı illərdə Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin professoru, 1996-1999-cu illərdə Ali Diplomatiya kollecinin professoru vəzifəsində olmuşdur. 1996-cı ildən bu günədək Qərbi Kaspi Universitetinin Siyasi elmlər və Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında çalışır. Elmi Nəşrlər: Diplomatiya və diplomatik xidmət-dərs vəsaiti-1993 Kratkiy diplomaticheskiy slovar-luget-1994 Diplomaticeskaya slujba azerbaycana: politicheskiye prioriteti,etapi formirovaniya. Monografiya , dərs vəsaiti-2004 Rossiya dalekaya i blizkaya  (vzglyad iz azerbaycana) toplu, dərs vəsaiti-2006 Diplomatiya və diplomatik xidmət  ( əsaslar, prinsiplər, tecrübə) dərs vəsaiti -ikinci nəşr- 2009 Litcom k litcu s dvoynimi standartami (vzglyad politologa)-derslik 2016

Tural

Tural  Vəlizadə

Siyasi Elmlər Məktəbi

Müəllim, Magistratura və doktorantura şöbəsinin dekan müavini

Vəlizadə Tural Akif oğlu. 2005-2009-cu illərdə Universitetin Tarix fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 2009-2010-cu illərdə Milli Orduda həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. 2010-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində magistr təhsili almışdır (Elmi işin adı: “Əli bəy Hüseynzadə irsinin tariximizdə yeri”). 2014-2017-ci illər ərzində Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasında əyani doktorantı olmuşdur. 2008-cı ildə “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri Bakıda ermənilər tərəfindən həyata keçirilən soyqırımı öyrənmək üçün mənbə kimi” elmi işi yekunlaşdırmışdır. 2014-2017-ci illətdə BDU-nun Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasında müəllim kimi pedaqoji əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2018-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müəllimidir. 2021-ci ilin fevralından 2022-ci ilin sentyabr ayına qədər Qərbi Kaspi Universiteti Siyasi elmlər məktəbinin dekan müavini olmuşdur. 2022-ci ilin sentyabr ayından Qərbi Kaspi Universiteti Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdir müavinidir.  Əsas elmi nəşrlər: 2014    “Milli mənəvi dəyərlərin qorunması qloballaşan dünyamızın aktual problemidir” mövzusunda elmi-praktik konfrans (Azərbaycan Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı haqqında müxtəlif millətlərdən olan Bakı sakinlərinin və xarici vətəndaşların ifadələri” (səh. 424-429). 2015    “Tarix və onun problemləri” jurnalı (BDU). “Mart hadisələri zamanı Bakıda maddi-mədəni abidələrə dəyən ziyanlar” (səh. 125-131). 2015    “Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX respublika elmi konfransı” (ADİU). “Fövqəldə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri 1918-ci il Mart soyqırımını öyrənmək üçün mənbə kimi” (səh. 347-350). 2015    “Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı” (Qafqaz Universiteti). “Daşnak-bolşevik birləşmələrinin 1918-ci ildə Bakıda türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində” (səh. 1663-1664). 2015    “Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalı (BDU). “1918-ci il Mart soyqırımının Bakı hadisələri” (səh. 183-190). 2015    “Uydurma erməni soyqırımı: yalanlar, iftiralar; Türk-müsəlman soyqırımı: faktlar, həqiqətlər” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfrans (Azərbaycan Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı haqqında azərbaycanlı qadınların şahid ifadələri” (səh. 276-280). 2015    “I Beynəlxalq tarixdə soyqırımlar: faktlar, reallıqlar, uydurmalar simpoziumu”. “1918-ci il Mart soyqırımı arxiv sənədlərində (Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materialları əsasında)” (Tezis), (səh. 25-27). 2015    “Gileya” elmi jurnalı (Ukrayna). “Мартовские события 1918 г. в Баку” (səh. 155-158). 2015    “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans (Gəncə Dövlət Universiteti). “Bolşevik qiyafəli erməni millətçiləri” (səh. 300-304). 2016    “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” mövzusunda III beynəlxalq elmi konfrans (Şamaxı şəhəri). “1918-ci ildə ermənilərin Bakıda həyata keçirdikləri soyqırımı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində” (səh. 390-395). 2016    “Tarix və onun problemləri” jurnalı (BDU). ”1918-ci il Mart soyqırımı haqqında Bakı kəndləri sakinlərinin şahid ifadələri Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində” (səh. 306-310). 2016    “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans (Bakı Slavyan Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı şahidlərin gözü ilə” (səh. 405-408). 2018    “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların I Respublika elmi-praktik konfransı” (Azərbaycan Universiteti). “Bakıda 1918-ci il Mart soyqırımı” (səh. 48-50). 2018    “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika” adlı Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı Dövlət Universiteti). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması və fəaliyyəti” (tezis), (səh. 160). 2018    “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika” adlı Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı Dövlət Universiteti). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması və fəaliyyəti” (səh. 692-700 ). 2018    “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: tarixi irsi və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransı (Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri 1918-ci ilin martında Bakıda həyata keçirilən soyqırımını öyrənmək üçün mənbə kimi” (səh. 37-46). 2018    “İpək yolu” jurnalı (Azərbaycan Universiteti). “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri 1918-ci ilin martında Bakıda həyata keçirilən soyqırımını öyrənmək üçün mənbə kimi” (səh.124-132 ). 2018    “Elm və innovativ texnologiyalar” beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yanaında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası” (səh. 125-135). 2018    “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycan dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans. (AMEA Tarix institutu Elmi əsərlər – xüsusi buraxılış – 2018 (74,75,76) “Mart soyqırımı arxiv sənədlərində (Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materialları əsasında)” (səh. 508-512). 2018    “International Invention of Scientific Journal” – (India) - The March Genocide in 1918 in Documents of Archive (According to the Materials of Extraordinary Investigation Commission) (səh. 402-404). 2019    “Gənc tədqiqatçılarınelmi-praktik konfransı”(Qərbi Kaspi Universiteti). “Xocalı soyqırımı: siyasi və ideoloji tərəfləri” (səh. 128-131). 2019    “Elmi xəbərlər” jurnalı (Qərbi Kaspi Universiteti). “1918-ci il Mart soyqırımı arxiv sənədlərində” (səh. 102-110). 2019    “Gənc tarixçi tədqiqatçıların “Elm Günü”nə həsr olunmuş Respublika konfransı (AMEA, Tarix institutu). “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yanaında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası” (səh. 45-46). 2019    “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan və dünya 1991-2018-ci illərdə: müqayisəli inkişaf dinamikası” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı” (Qərbi Kaspi Universiteti). “I Dünya müharibəsindən sonra böyük dövlətlərin “Mosul və Kərkük siyasəti”  (səh. 93-100). 2019    “International Conference Mountains: Cultures, Landscapes and Biodiversity” (Western Caspian University). “Mountain consept in ancient Turkish culture” (pages. 181-196). 2019    “Qafqazşünasların II Beynəlxalq forumu” (AMEA, Qafqazşünaslıq institutu). “Mart soyqırımı (1918)” (səh. 247-258). 2019    “Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin yeri və rolu” (Bakı Dövlət Universiteti). “Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanda maarifin və təhsilin inkişafında yeni mərhələ” (səh. 53-55). 2019    “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransı (Azərbaycan Dillər Universiteti). “Xocalı soyqırımı” (səh. 124-126). 2019    “ALKÜ-SAM Uluslararası İlişkiler Kongresi II”. (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversiteti – Türkiyə). “Bolşevik-taşnak kuvvetlerinin Bakü'de gerçekleştirdiği soykırım Olağanüstü Soruşturma Komisyonu belgelerinde” (səh. 88-100). 2020     “Veb tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üsulları” adlı elmi veb-konfrans. (Qərbi Kaspi Universiteti). “Tarix fənninin tədrisində distant tədris texnologiyaları”. 2020    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təhsil millətin gələcəyidir” mövzusunda Respublika elmi veb-konfrans. (Qərbi Kaspi Universiteti). “Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümündə anarkən”. 2020    II International Scientific Conference of Young Scientists "Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences. (ANAS). “The March Genocide of 1918 in Baku”. 2020    Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan İkinci dünya müharibəsi illərində” mövzusunda beynəlxalq virtual Elami konfrans. (BDU). “Azərbaycanlıların Şərqi Avropada partizan hərəkatında iştirakı” (səh. 183-189). 2020    I. Uluslararası Türkçe Edebiyat, Kültür, Eğitim Sempozyumu. (online). (Türkiyə). “31 mart 1918-ci il: Azərbaycan alovlar içində”. 2020    International Conference on ”Perspectives in Industry Digitalization and Advanced Manufacturing in the Black Sea Region”. (online). (Romania). “Importance of the Caspian Countries for Energy Security in Europe”. 2020    VII Международном научно-практическом конференции «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века»(Qazaxıstan).  “March, 1918. Turkish-muslim genocide in Baku”. 2020    Ponto-Caspian and Caucasus region: changes in the conditions of integration and isolation of ecosystems, geology, ecology , geography and Phylogenies of living organisms multidisciplinaryciplinary international conference (online). (Western Caspian University). “A heavy blow to coexistence in the Caucasus: the March genocide”. 2021    Tarix müəllimlərinin onlayn Forumu. (Qərbi Kaspi Universiteti).”Erməni yoxsa hay?”. 2021    “Ortaçağ Azərbaycan tarixinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktik (onlayn) konfrans. (Qərbi Kaspi Universiteti). “Orta əsr xəritələri Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi”. 2021    International conference on “Science Evidence-Based Decision Making Approaches for the Implementation of SDGs in the Black Sea Region” (Black Sea Universities Network). “National leader Heydar Aliyev and Western Caspian University”. 2021    “Təhsil İdarəçiliyi” adlı Beynəlxalq Konfrans. "Təhsildə keyfiyyətin təminatı işində reytinq qiymətləndirməsinin rolu”.  

Aydın

Aydın  Mirzəzadə

Siyasi Elmlər Məktəbi

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Siyasi elmlər  fəlsəfə doktoru,dosent “Politologiya”  kafedrasının  müəllimi Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Politologiya sahəsində geniş tədqiqat işi aparır. Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma   Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Aydın Mirzəzadə 1975-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun inşaat fakültəsinə qəbul olunmuş və 1980-ci ildə buranı inşaatçı-mühəndis ixtisası ilə bitirmişdir. 1992-ci ildə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir şəhər təşkilatının yaradılmasında iştirak etmiş və 1992–1999-cu illərdə təşkilatın sədri olmuşdur. 1993-cü ildən Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının köməkçisi, müavini, 29 yanvar 2015-ci ildən 1 aprel 2021-ci ilədək YAP İcra Katibliyinin Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsinin müdiri olub Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının eksperti, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktorudur. 13 kitabın müəllifidir. Rus və ingilis dillərini bilir. Politologiya sahəsində geniş tədqiqat işi aparır. 2014-cü ilin sonunda Aydın Mirzəzadənin Türkiyənin MLEC Kitab Nəşriyyatı tərəfindən türk dilində "Karabağ düğümü" adlı kitabı böyük tirajla çap edilib. Kitabda çoxsayı xəritələr, şəkillər, tarixi sənədlər, beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər verilib. 2016-cı ilin sonunda Aydın Mirzəzadənin Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində erməni dilində "Qarabağ düyünü" kitabı nəşr ediliib. Bu azərbaycanlı tədqiqatçının xaricdə erməni dilində Qarabağ problemininə dair nəşr edilən ilk fundamental əsəridir.Tədris etdiyi fənnlər: Heydər Əliyev irsinin politoloji aspektləri,Parlamentarizm,Politologiya və s. Kitabları Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalı sistemin formalaşması xüsusiyyətləri. Bakı, "Azərbaycan", 2001. Yeni Azərbaycan Partiyası: yaranması, formalaşması və əsas fəaliyyət istiqamətləri. Bakı, "Azərbaycan", 2002. Demokratiya plyus. Bakı, "Azərbaycan", 2004. Azərbaycan, Zaman, İnkişaf. Bakı, "Azərbaycan", 2008. "Qarabağ düyünü", Bakı, "Azərbaycan", 2012. "Müdriklik dərsləri. I hissə", Bakı, "Azərbaycan", 2014. Karabag dügümü[25] Ermənistan-Azərbaycan, Qarabağ münaqişəsi: tarixi, mövcud durum və həlli yolları, Bakı, "Azərbaycan", 2015, səh 206. "Müdriklik dərsləri. II hissə", Bakı, "Azərbaycan", 2016. Qarabağ düyünü (kitab, ermənicə), Sankt-Peterburq, 2016 Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri, Bakı, "Azərbaycan", 2016 Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün yaşyarımlıq Zəhra Quliyeva faciəsi, Bakı, "Azərbaycan", 2017. "Müdriklik dərsləri. III hissə", Bakı, "Azərbaycan", 2018. Elmi nəşrlər: Зарбалиева Т.С., Джафарова Э.Э., Ахундов М.М., Гаджиев Р.В., Бабаева Д.Г., Мухтаров Т.С. Особенности развития зообентоса у западного берега Среднего и Южного Каспия под воздействием экологических факторов // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. I cild. Bakı: Elm, 2008. S.573-579. Зарбалиева Т.С., Джафарова Э.Э., Ахундов М.М., Гаджиев Р.В Использование новых информационных технологий в сборе и обработке первичных материалов по зообентосу Каспийского моря// Yeni informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqat işlərinin təhlilinə tətbiqi. III elmi-praktiki seminarın materiallar. Bakı-“Elm”- 2008. S. 209-212. Зарбалиева Т.С., Джафарова Э.Э., Ахундов М.М., Гаджиев Р.В., Касимов А.М. Состояние кормовой базы бентосоядных рыб у западного берега Среднего и Южного Каспия // Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов Каспийского бассейна. Матер.науч.-практ.конфер. Астрахань, 2008. С.220-224. Джафарова Э.Э. Характеристика макрозообентоса мелководий западного прибрежья Среднего Каспия летом 2008 года // Ölkə iqtisadiyyatinin inkişafında elmi-texniki informasiya sisteminin rolu. II beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: Elm, 2008. S.306-311. Джафарова Э.Э., Багиров Р.М. Распределение макрозообентоса западного прибрежья Среднего Каспия в современных условиях // Матер. Всероссийск. науч.- практ. конф. «Экология, эволюция и систематика животных». Рязань, 2009. С. 68-71. Джафарова Э.Э. Состояние зообентоса западного побережья Среднего Каспия // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009. S. 391-392. Джафарова Э.Э. Фаунистическая характеристика макрозообентоса западного шельфа Среднего Каспия // Azərbaycan Aqrar elmi, elmi nəzəri jurnal, № 1-2 Bakı, 2010, S 135-139. Джафарова Э.Э., Багиров Р.М., Мухтаров Т.С., Бабаева Д.Г., Ахмедова В.Ш. Таксономический состав донных беспозвоночных западного прибрежья Среднего Каспия по результатам исследований 2008-2009 годов // Материалы международной научно-практической конференции «Регионы в условиях неустойчивого развития». Кострома, 2010. С.377-380. Джафарова Э.Э. Количественное распределение макрозообен-тоса азербайджанского шельфа Среднего Каспия // журнал Вестник МОГУ, серия «Естейственные науки», № 3 Москва, 2010. с. 109-111. Джафарова Э.Э. Экологические основы годовых флуктуаций состояния макрозообентоса Среднего Каспия в последние годы // AzərbaycanZooloqlarCəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı: Elm, 2010. S.723-728. Джафарова Э.Э. Особенности состояния макрозообентоса азербайджанского шельфа Среднего Каспия // Тезисы докладов «XXI съезд физиологического общества имени И.П.Павлова». Москва-Калуга, 2010.С.186. Джафарова Э.Э. Структура Сообщества полихеты Nereisdiver-sicolorO.F.Muller на азербайджанском шельфе Среднего Каспия // Материалы III международной научно-практической конференции «Чтение памяти проф.И.И. Барабаш-Никифорова», Воронеж, 2011, с.124-128. Джафарова Э.Э. Характеристика биоценоза олигохет азербай-джанского шельфа Среднего Каспия // AzərbaycanZooloqlarCəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı: Elm, 2011. S 97-83. Джафарова Э.Э. Особенности формирования донных сообществ макрозообентоса Азербайджанского шельфа Среднего Каспия // Научные труды III съезда физиологов СНГ, Москва-Ялта, 2011, 209. Джафарова Э.Э., Багиров Р.М. Современные сообщества мак-розообентоса западного шельфа азербайджанского сектора Среднего Каспия // Материалы III международной научно-практической конференции молодых ученых «Комплексные исследования биологических ресурсов южных морей и рек». Астрахань, 2012, с.42-43. Джафарова Э.Э. Современные сообщества макрозообентоса западного шельфа азербайджанского сектора Среднего Каспия // журнал Доклады Академии Наук, № 4, Баку, 2012, С. 72-81. 17. Джафарова Э.Э. Многолетний мониторинг макрозообентоса западного шельфа Среднего Каспия// Материалы международ-ной научно-практической конференции «Сохранение и восста-новление биоресурсов Каспийского басейна». Баку, 2013, с. 262-265. Джафарова Э.Э. Макрозообентос глубоководной зоны западной части Среднего каспия // V Межд. науч-практ. конф. «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефте-газовых месторождений». Астрахань, 2013, с.70-72. Джафарова Э.Э. Глубоководная фауна западной части Среднего Каспия // журнал естественные и технические науки, № 4, Москва, 2013, с. 90-94. Başçınar N.S., Gözler A., Jafarova, E.E., Aytan Ü., Akpınar- Özcan İ., Atılgan E., Erbay M., Mısır D. S., Zengin B.,2015.Biological Diversity of Marine Macro-zoobenthic Communities and Benthic Ecological Quality at Southeastern Black Sea (Samsun) in Spring Season, Regional Workshop on Black Sea Marine Ecosystems and Fisheries,18-20 November 2015,Trabzon, Turkey. Nimet Selda Baçinar, Bayram Zengin, İlkay Özcan-Akpinar, Elvan Atılgan, Ahmet Mutlu Gözler, Elnara Eldar Jafarova, Ülgen Aytan, Murat Erbay, D. Selim Mısır, 2016. Dogu Karadeniz (Samsun-Hopa) kıyılakinda bentik ekolojik kalite. Türkiye Deniz Bilimleri Konfransi, ODTÜ Kültür ve Kongre Verkezi, 31 Mayıs-3Haziran 2016, Ankara, Türkiye. Başçınar, N.S., Gözler, A.M., Jafarova, E.E., Erbay, M., Aytan.,Ü., Akpınar,İ. Ö., Atılgan, E., Mısır., D.S., Zengin, B., 2017. Quantitative distribution of Macro-Zoobenthic communities along the Southeastern Black Sea Coast. International Ecology Symposıum. Ecology 2017. Abstract Book p739. 11-13 May 2017. Kayseri, Turkey. Başçınar, N.S., Gözler, A.M., Erbay, M., Jafarova, E.E., Akpınar,İ. Ö., Atılgan, E., Aytan.,Ü., Mısır., D.S., 2017. Diversity of Marine Macro-zoobenthic Communities at Southeastern Black Sea (Ordu-Hopa) in Spring . International Ecology Symposıum. Ecology 2017.Abstract Book p120. 11-13 May 2017. Kayseri, Turkey. Başçınar, N.S.,Atılgan, E., Aytan.,Ü., Jafarova, E.E., Gözler, A.M., Erbay, M., Akpınar,İ. Ö., Mısır., D.S.,2017. Changesof Soft Bottom Macrozoobenthic Diversity with Depth in the Southeastern Black Sea. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 05-08 July 2017, Abstract Book p 511,July, Minsk – BELARUS. Jafarova E.E., Akhundov M.M. Peculiarity of mollusk communities distribution of the Middle Caspian based on biomass indicators and their spatial structure // Where Est meets West: Pontocaspian, the historical dimension of the evolution of a unique biodiversity. Rostov-on-Don, Kagalnik, Astrakhan, p 24, 2017. Джафарова Э.Э., Ахундов М.М. Характеристика распределения сообществ моллюсков Среднего Каспия и их пространственная структура. Материалы VI международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений», Астрахань, 2017,с 68-74.

Minəvvər

Minəvvər  Abdullayeva

Siyasi Elmlər Məktəbi

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Fəlsəfə Orta əsr Şərq fəlsəfə tarixi Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:     Abdullayeva Minəvvər Arif qızı  1959-cu il yanvarın 10-da Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1976-ci ildə Bakı şəhərində 70 nömrəli məktəbi bitirmişdir. 1981-1986-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin fəlsəfə fakültəsində  təhsil almışdır. 1989-1992-ci illərdə AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun aspirantı olmuşdur. Aspiranturanı bitirdikdən sonra 1993-1996 ci illərdə AMEA-nın fəlsəfə tarixi şöbəsinin kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1995-ci ildə “Əvhədi Marağayınin fəlsəfi baxışları” mövzusuna aid fəlsəfə elmlər üzrə namizədlik dissertasiyanı müdafiə etmişdir. 1996-cı ildən Qərb Universitetində əvvəl baş müəllim, 2004-cü ildən isə dosent vəzifəsində çalışır. Fəlsəfə, məntiq, sosial-siyasi təlimlər tarixi fənləri azərbaycan və rus dilində tədris edir.      Elmi nəşrlər: “Övhədi Maraqeinin dünyagörüşü” mövzusunda namizədlik dissertasiyası materiallarına dair məqalələr; 1995-ci ildə İran İslam Respublikasında keçirilən Övhədi  Maraqeinin yaradıcılığına həsr olunmuş konfransda iştirak; Fəlsəfə elmləri namizədlik dissertasiyalarının müdafiəsində kiçik elmi opponent kimi iştirak (2000 və 2009-ci illərdə); tədris planları; kafedranın elmi işlərində iştirak.