Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Nərgiz
Nərgiz Axundova

t.e.d., prof. AMEA-nın Həqiqi üzvü

Siyasi Elmlər Məktəbi

“Beynəlxalq  münasibətlər” kafedrasının professoru AMEA-nın həqiqi üzvü (2017), AMEA İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Asiya və Afrika ölkələri tarixi sahəsində geniş tədqiqat işi aparır. Qafqaz və türk xalqları tarixi Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Nərgiz Çingiz qızı Axundova 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Şərqşünaslıq fakültəsinin «ərəb dili» şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1981-1983-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin ixtisasartırma fakültəsində ərəb dili müəllimi, 1983-1986-cı illərdə tarix fakültəsində əyani aspirant, 1986-2012-ci illərdə BDU-nun «Asiya və Afrika ölkələri tarixi» kafedrasında baş laborant, müəllim, dosent, professor vəzifəsində çalışıb. 2012-ci ilin oktyabr ayından AMEA A.M.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun «Azərbaycanın orta əsrlər tarixi» şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyir. N.Ç.Axundova Tarix institutunda işlədiyi müddətdə həm elmi-tədqiqat, həm də pedaqoji fəaliyyətində özünü yüksək ixtisaslı və bacarıqlı bir mütəxəssis kimi göstərmişdir. Üç doktorant, iki dissertantın elmi rəhbəridir. İxtisaslaşmış Elmi Şuranın üzvüdür. 1987-ci ildə «Suriya Ərəb Respublikasının ictimai-siyasi həyatında islamın rolu (1963-1981-ci illər)» adlı tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını və 2007-ci ildə «Abbasilər Xilafətinin hərbi-siyasi strukturunda türklərin rolu» adlı tarix üzrə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir. N.Ç.Axundova 3 monoqrafiyanın, 3 dərsliyin, 2 dərs vəsaitinin, 11 tədris proqramının, 79 məqalənin müəllifidir, respublika və beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısıdır. Onun çapdan çıxmış 3 monoqrafiyası («Ərəb xilafətinin dövlət idarəçilik sistemində türklər», «Qafqaz və böyük türk imperiyaları», «Ərəb ölkələri çağdaş tarixi») xüsusilə diqqətə layiqdir. O, doktorluq dissertasiyasının müdafiəsindən sonra çap edilmiş bir dərs vəsaitinin («Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi»), 2 monoqrafiyanın («Qafqaz və böyük türk imperiyaları», «Ərəb ölkələri çağdaş tarixi»), bir tədris proqramının («Ərəb ölkələri tarixi») və 20 elmi məqalənin müəllifidir. N.Ç.Axundova 2014-cü il iyun ayının 30-da AMEA-nın müxbir üzvü, 2017-ci il may ayının 2-də həqiqi üzvü seçilmişdir. Seçilmiş əsərləri: Xilafətin dövlət idarəçilik sistemində türklər (VIII-X əsr. ortaları) monoqrafiya. Bakı, Elm, 2004 Qafqaz və böyük türk imperiyaları (həmmüəllif) Monoqrafiya. Bakı, 2012 Suriya və İraq ƏSDP-in hakimiyyəti altında. Monoqrafiya. Bakı, 2000 Asiya və Afrika ölkələri tarixi (feodalizmin meydana gəlməsi və inkişafı). Monoqrafiya, Bakı, 1994 Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi. Dərslik. Bakı, 2009 Asiya və Afrika ölkələrinin çağdaş tarixi (iki hissə həmmüəllif) 2006, 2008. Dərslik, Bakı Asiyanın ərəb ölkələrinin çağdaş tarixi (həmmüəllif). Monoqrafiya. Bakı, 2013

Fikrət
Fikrət Sadıxov

Prof.

Siyasi Elmlər Məktəbi

“Siyasi  Elmlər” kafedrasının professoru Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Diplomatik və konsulluq  xidməti Diplomatik portret Diplomatiyanın əsasları Mədəni diplomatiya Diplomatik etiket qaydaları Diplomatiya nəzəriyyəsi və təcrübəsi Geosiyasətin əsasları.   Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Sadıxov Fikrət Yaqub oğlu 2 dekabr 1945-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1963-1969-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almışdır. 1966-1968-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin ingilis dili fakültəsində magistr təhsili almışdır. 1995-ci ildə the British Council Training Centre - Course, 1998-ci ildə isə Budapeştdə Mərkəzi Avropa Universitetində təhsilini davam etdirmişdir. 1968-1969-cu illərdə Yəmən Ərəb Respublikasında çalışmışdır. 1969-1972-ci illərdə AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq  İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. Daha sonra 1972-1975-ci illərdə Yəmən Xalq Demokratik Respublikasında  vəzifəsinə Adən şəhərində davam etmişdir. 1975- 1985-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyində idarə rəisi, 1985-1992-ci illərdə  Azərbaycan Dövlər İnformasiya Agentliyində baş direktor, 1993-1996-cı illərdə Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin professoru, 1996-1999-cu illərdə Ali Diplomatiya kollecinin professoru vəzifəsində olmuşdur. 1996-cı ildən bu günədək Qərbi Kaspi Universitetinin Siyasi elmlər və Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında çalışır. Elmi Nəşrlər: Diplomatiya və diplomatik xidmət-dərs vəsaiti-1993 Kratkiy diplomaticheskiy slovar-luget-1994 Diplomaticeskaya slujba azerbaycana: politicheskiye prioriteti,etapi formirovaniya. Monografiya , dərs vəsaiti-2004 Rossiya dalekaya i blizkaya  (vzglyad iz azerbaycana) toplu, dərs vəsaiti-2006 Diplomatiya və diplomatik xidmət  ( əsaslar, prinsiplər, tecrübə) dərs vəsaiti -ikinci nəşr- 2009 Litcom k litcu s dvoynimi standartami (vzglyad politologa)-derslik 2016

Elman
Elman Nəsirov

s.e.d.,prof.

Siyasi Elmlər Məktəbi

Siyasi elmlər doktoru, professor. “Beynəlxalq  münasibətlər” kafedrasının müəllimi Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Politologiya sahəsində geniş tədqiqat Beynəlxalq münasibətlər                   Nəsirli Elman Xudam oğlu (30 aprel 1968, Bakı) — politoloq, siyasi şərhçi; Azərbaycan Respublikası V,VI çağırış Milli Məclisinin deputatı, YAP Beynəlxalq əlaqələr komissiyasının katibi, siyasi elmlər doktoru, professor. Təhsili 1989-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin(BDU) Tarix fakültəsində təhsil alıb və oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995-2000-ci illərdə BDU-nun Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının dissertantı olmuşdur. 1992-1994-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində iki illik ingilis dili kursunda təhsil alıb və fərqlənmə sertifikatı ilə bitirmişdir. 1995-2003-cü illərdə BDU-nun Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında calışmışdır. 2001-ci ildə “Azərbaycan-ABŞ münasibətləri. 1991-1997-ci illər” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri namizədi alimlik elmi dərəcəsi almışdır. “ABŞ və beynəlxalq terrorizm problemi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işi başa çatdırmışdır. İşgüzar fəaliyyəti 2003-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında (DİA) müəllim işləyir. DİA-nın “Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasının dosentidir. 2004-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının «Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə» elmi-nəzəri və praktiki jurnalının, habelə 2007-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin «Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri» adlı elmi və ictimai-siyasi jurnalının Redaksiya heyətinin üzvüdür. 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Siyasi və tarix elmləri üzrə Ekspert Şurasının elmi katibi və ekspertidir. 2008-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktor müavini vəzifəsində çalışır. 2002-ci ildən hal-hazırkı dövrədək Azərbaycan Dövlət Radiosunun «Dünya: hadisələr, şərhlər» proqramının siyasi analitiki; Azərbaycan Respublikası “Space” Müstəqil Teleradio MMC-nin siyasi şərhçisidir. Müxtəlif televiziya kanallarında Azərbaycanın xarici siyasəti və beynəlxalq vəziyyətlə bağlı siyasi şərhlərlə çıxış edir. Müasir beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri, enerji təhlükəsizliyi məsələləri, Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi, ABŞ və Avropa dövlətlərinin müasir xarici siyasəti, beynəlxalq terrorizm problemi və s. istiqamətlər onun tədris və tədqiqat sahələrini əhatə edir. 90-dan artıq elmi məqalənin və 6 tədris- metodiki işin müəllifidir. Bir sıra elmi məqalələri xarici ölkələrdə (Çexiya, İran, Türkiyə, Ukrayna, Rumıniya və s.) çap edilmişdir. Kitabları “Azərbaycan-ABŞ münasibətləri. 1991-1997-ci illər”. Bakı, Qanun nəşriyyatı, 1998, 136 s.; “Azərbaycan nefti və beynəlxalq müqavilələr. 1991-1999-cu illər”. Bakı, Qanun nəşriyyatı, 1999, 104 s., “ABŞ və dünya 11 sentyabrdan sonra”. Bakı, Adiloğlu, 2003, 262 s., Amerika Birləşmiş Ştatlarının antiterror doktrinası və onun tətbiqi mexanizmləri. Bakı, Elm və Təhsil, 2010, s.392 “Dövlət İdarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm. İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı (2003-2006)”.(həmmüəllif) Bakı, Azərbaycan nəşriyyarı, 2007, 944 s. Dövlət İdarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm. İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı (2007-2008) II kitab (həmmüəllif)-Bakı, Azərbaycan nəşriyyarı, 2007, 754 s.

Cəbi
Cəbi Bəhramov

t.ü.f.d.,prof.

Siyasi Elmlər Məktəbi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor “Beynəlxalq  münasibətlər” kafedrasının professoru Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri: Azərbaycan tarixi sahəsində geniş tədqiqat işi aparır. Beynəlxalq münasibətlər tarixi Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar: Bəhramova Cəbi Əmirvar oğlu 1982-ci ildə Tarix ixtisası üzrə Daşkənd Dövlət Universitetini bitirib. 1982-ci ildə AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutuna baş laborant vəzifəsinə qəbul edilib. 1999-cu ildə müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. 1982-1987-ci illərdə İnstitutda baş laborant, 1998-2000-ci illərdə kiçik elmi işçi, 2000-2001-ci illərdə böyük elmi işçi vəzifələrində çalışıb, 2001-ci ildə  A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir və bu günədək həmin vəzifədə çalışır. 2000-ci ilin sentyabından Qərb Universitetinin «Politologiya və beynəlxalq münasibətlər» kafedrasında «Azərbaycan tarixi», «Ümumdünya tarixi» və «Beynəlxalq münasibətlər tarixi» fənlərindən mühazirələr oxuyur.   Elmi nəşrlər:  2009-cu ildə Qərb Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə ona professor elmi adı verilmişdir. 50-dən çox  elmi əsərin o cümlədən «Azərbaycan tarixi» (VII cild. Bakı, 2003), «Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле» (rus və ingilis lillərində), «Azərbaycan» adlı Azərbaycan MEA Milli Ensiklopediyasının nəşr etdiyi xüsusi cildin «Tarix» bölməsinin 1941-2007-ci illər dövrünü əhatə edən fəsillərin və 2010-cu ildə ARDNŞ-in sifarişi ilə nəşr olunan «Azərbaycan nefti» kitabının və ikicildlik “H.Əliyev” monoqrafiyasının müəllifidir. 2010-2011-ci illərdə İsveçdə ingilis dilində Nobel qardaşlarının 1873-1920-ci illərdə Azərbaycan neft sənayesində göstərdikləri fəaliyyətlə bağlı 3, Argentinada isə ispan dilində Azərbaycan tarixinə dair 3 məqaləsi nəşr edilib. Azərbaycan generalları 1941-1945-ci illər müharibəsi illərində. Bakı, Elm, 2008. Azərbaycan nefti. Bakı, 2010, 352 səh. (Azərbaycan və ingilis dillərində) Bakı nefti və Nobellər. Bakı, 2009, 188 s. (Azərbaycan və ingilis dillərində). Generalı xatırlayarkən. Akim Abbasov 100. Bakı. Elm, 2011. Heydər Əliyev. I cild. Bakı 2013, səh. 114-132 (həmmüəllif). Heydər Əliyev. II cild. Bakı 2013, səh.72; 83-100; 119-135; 299-311 (həmmüəllif). Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı, 2013, səh. (həmmüəllif) Gubadly the ancient Azerbaijani land Zangazurs gateway. Baku, Turxan, 2013 (həmmüəllif). Губадлы. Ворота древней Азербайджанской земли Зангезура. Баку, Турхан, 2013 (həmmüəllif) və 42 məqalənin müəllifidir.