Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Beynəlxalq münasibətlər kafedrası

Beynəlxalq münasibətlər kürsüsünün fəaliyyəti beynəlxalq siyasət,  beynəlxlaq təşkilatlar, beynəlxaq iqtisadi siyasəti, dünya siyasəti tarix, siyasi təhlil və proqnozlaşdırma, siyasətin sosiologiyası və psixologiyası, müqayisəli siyasət və siyasi qloballaşma, sahələrini əhatə edir.

Tədris olunan fənlər:

  • Beynəlxalq münasibətlər tarixi
  • Beynəlxalq münasibətlər tarixi və metodologiyası
  • Dunya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər
  • Diplomatiya nəzəriyyəsi və təcrübəsi
  • ABŞ-ın xarici siyasəti
  • Beynəlxalq inteqrasiya prosesləri və beynəlxalq təşkilatlar
  • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
  • Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində
  • Müasir BM-də enerji diplomatiyası