We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Sosial iş

Müddət:4il

Kredit:240

Təhsil forması:əyani

Təhsil haqqı və güzəştlər: PDF_fayl >

Təlim dili: Azərbaycan, rus və ingilis dili

 Proqram tərkibi >

Bir insana qayğı müqəddəsdir! Sosial işçi, cəmiyyəti həqiqətən dəyişdirə bilən, insanların sosial rifahını və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilən şəxsdir.Sosial işçi bir insana potensialını aşkar etməkdə kömək edir. Sosial iş cəmiyyəti yaxşılaşdırır.

Sosial iş, sosial dəyişikliyi və inkişafı, sosial birliyi təşviq edən və insanların cəmiyyətdə müstəqil fəaliyyət göstərmək və azad olma imkanlarını artıran praktik bir peşə və akademik proqramdır. Sosial ədalət, insan haqları və müxtəlifliyə hörmət prinsipləri sosial işin mərkəzidir.

Sosial iş proqramı ictimai və humanitar elmlərə, xüsusi biliklər nəzəriyyələrinə əsaslanaraq insanların, onların həyati problemlərin həllində və rifahın yaxşılaşdırılmasında iştirakı nəzərdə tutur.

Sosial iş mütəxəssisinin vacib funksiyalarından biri də insanlara müasir dünyanın müxtəlif risk və təhdidlərindən qaçmaq, həyat yollarını qurmağa kömək etmək, ehtiyacı olanlara güc və potensiallarını aktivləşdirməkdir. Sosial işçinin səyləri həm fərdin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmağa, həm də bütövlükdə cəmiyyətin sosial rifahına nail olmağa yönəlmişdir. Sosial işçi sosial mühitin dəyişdirilməsi, cəmiyyətdəki vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün çalışır. Bütün bunlar sosial işçiyə peşəsinin əhəmiyyətini hiss etməyə imkan verir və həyatını yüksək məna ilə doldurur.

Qeyri-sabit dəyişən, iqtisadi böhranlar, müharibələr və terror təhlükələri ilə günümüzdə dəyişən dünyada sosial iş bütün ölkələrin əhalisi üçün getdikcə vacib yer tutur. Əhali, xüsusən də onun ən həssas qrupları dövrümüzün çətinliklərinə müstəqil şəkildə tab gətirə bilmir. İnsanlara yardım etmək, onların əmək fəaliyyətini təmin etmək sosial işçinin əsas məqsədidir.

Azərbaycanda sosial iş nisbətən gənc ixtisasdır. Bu baxımdan xarici alim və təcrübəçilərlə ortaq araşdırma, tanışlıq və təlim təcrübəsi şəklində bilik və təcrübə mübadiləsi həm müəllimlər, həm də tələbələr üçün xüsusilə vacibdir.

Bu gün sosial mütəxəssislərin səriştəsi yalnız çətin həyat vəziyyətində olan insanlara kömək etmək qabiliyyəti ilə məhdudlaşa bilməz. Sosial işçi müasir risklərin qarşısını almalı, bu kateqoriya insanların zəifliklərinin səbəblərini müəyyənləşdirməlidir, müxtəlif sosial qrupların və bütövlükdə cəmiyyətin sosial rifahının əldə olunmasına töhfə verməlidir.

Sosial iş bu gün innovativ texnologiyalar, yaradıcı yanaşmalar, karyera imkanları sahəsidir və ən əsası sosial iş insanlar üçün əsl köməkdir.

Sosial iş şəfa ilə əlaqəli bir fəaliyyətdir. Müxtəlif sosial işlər, fiziki və əqli sağlamlığın (fərdi, kollektiv, bütövlükdə əhali) qorunmasına və dəstəklənməsinə, sosial rifaha nail olmalarına töhfə verən tibbi və sosial işdir. Tibbi və sosial iş, tibb və digər müəssisələrində sağlamlıqla əlaqəli sosial problemlərə xüsusi diqqət yetirilməklə mütəşəkkil yüksək səviyyədə fəaliyyətdir.Tələbələr elmi və peşə fəaliyyətləriin inkişafı üçün helledici rol oynayan mühüm analitik bacarıqlara yiyələnirlər.

Dərəcə əldə etmək üçün tələbələr diplomqabağı təcrübə keçməli və buraxılış işini müdafiə etməlidirlər.

Proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar :

Əldə ediləcək bilik və bacarıqlar

  • Komandada iş, problemin həllinə ortaq yanaşmaya nail olmaq qabiliyyətinə
  • İxtisası üzrə ən azı bir xarici dildə kommunikasiya bacarıqlarına;
  • Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi, hüquqi, siyasi, mədəni, ideoloji əsasları və müasir dünyadakı yeri və roluna dair sistemli ve hərtərəfli biliklərə, milli dövlətimizin perspektiv inkişafını proqnozlaşdırma qabiliyyətlərinə;

Məzunların iş tapmaq imkanları

Məzunlar əsasən əmək və əhalinin Sosial Müdafıəsi Nazirliyi və onun yerli strukturlarında, QHT sektorunda, "DOST" mərkəzində, yerli icra Hakimiyyəti orqanlarında, Səhiyyə sistemində, AR miqrasiya idarəsində, bələdiyyə sistemində işləyə bilərlər