Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Hüquq kafedrası

Hüquq kürsüsünün əsas elmi-fəaliyyət istiqamətləri Dövlət hakimiyyəti, Mülkiyyət əlaqələrinin tənzimlənməsində, əmək qanunvericiliyi, Sosial təminat və s. Sahələri əhatə edir. Kürsü tələbələrin peşə bacarıqlarının əldə olunmasına böyük diqqət yetirir. Tədris prossesi yüksək ixtisaslı elmi və pedaqoji kadrlar tərəfindən həyata keçirilir. Yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlığını təmin etmək  Azərbaycan, İngilis, Rus və s. dillərdə ədəbiyyatla zəngin olan kitabxana mövcuddur.