Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Menecment

Proqram: Menecment üzrə bakalavr

Müddət: 4 il

Kredit: 240

Təhsil forması: əyani

İllik təhsil haqqı: 2000 AZN (bu məbləğ 2 dəfəyə - hər semestr öncəsi ödənilir)

Təlim dili: Azərbaycan, ingilis və rus dili

 Proqramın tərkibi >

Menecment üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə idarəetmədə yaranan problemlər və onların təhlil yollarını öyrədən çoxsahəli təhsil proqramıdır. Tələbələr idarəetmə sahəsində texniki və nəzəri bilikləri əldə etməklə yanaşı, yüksək karyera sahibi ola bilmək üçün əsas bacarıqlara yiyələnirlər. İdarəetmə sisteminin tərkib hissəsi olan marketinq, iqtisadiyyat və riyaziyyat sahələrinə bu təhsil proqramı çərçivəsində böyük diqqət yetirilir. Həmçinin tənqidi düşüncə, problemlərin həlli, təhlili və şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə bacarıqların inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.

Dərəcə almaq üçün tələbələr diplomqabağı təcrübə keçməli və buraxılış işini müdafiə etməlidirlər.

Təhsilini uğurla başa çatdıran məzunlar yerli və beynəlxalq şirkətlərdə, iqtisadi strukturlarda, banklarda, konsaltinq, sığorta şirkətləri və korporasiyalarda fəaliyyət göstərə bilərlər.

 

x