Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Pedaqogika,psixologiya və sosiologiya kafedrası

Pedagogika və psixologiya kürsüsünün əsas məqsədi pedaqogika və psixologiya üzrə mütəxəssislərin yetişdirilməsi, müasir tədris texnologiyalarının tətbiqi, tədrisin interaktiv formaları, pedaqoji fəaliyyəti sahəsinin formalaşmasıdır. Bundan əlavə pedaqogika və psixologiya sahələrində psixi hadisə və davranışları öyrətmə, tədqiqat işlərinin aparılmasında, klinik psixologiya sahəsində tədqiqatların aparılmasıdır. Kürsü Sosial psixologiya, hüquq psixologiyası, ailə psixologiyası, yeniyetmə psixologiyası, psixoloji korreksiya və psixoterapiya kimi ümumi maraq dairəsinə aid sahələrə xüsusi diqqət yetirilir. Tədris prossesi yüksək ixtisaslı elmi və pedaqoji kadrlar tərəfindən həyata keçirilir.