Qərbi Kaspi Universiteti

Universitet

Keyfiyyətə nəzarət mərkəzi

Mərkəzin funksiyaları

 Mərkəz Universitetdə tədrisin təşkili, həyata keçirilməsi, idarə edilməsi, tədrisə və keyfiyyətə nəzarət, qiymətləndirmə və keyfiyyətə təminat sahəsində aşağıdakı  funksiyaları həyata keçirir:

  • tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə inkişaf konsepsiyalarının formalaşdırılması, onların həyata keçirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması və onların icrası prosesində iştirak edir;
  • mərkəzin fəaliyyətinin və strukturunun təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş təkliflər verir və Universitet rəhbərliyinin (Universitet rəhbərliyi dedikdə Təsisçilər, Qəyyumlar, Elmi və Böyük Şuralar, Universitetin rektoru, İnkişaf, Elmi işlər, Tədris işləri və Ümumi işlər üzrə prorektorları başa düşülür) bu istiqamətdə verdiyi tapşırıqları yerinə yetirir;
  • imtahan və kollokviumların keçirilməsi ilə bağlı xüsusi halların araşdırıl­ması üçün müvəqqəti komissiyalar yaradır;
  • təhsil prosesində kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini yoxlayır;
  • öz səlahiyyətləri daxilində kütləvi tədbirlər təşkil edir;
  • mərkəzdə görülən bütün işlərin Universitetin struktur bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə və müasir informasiya texnologiyalarından geniş istifadə edilməklə həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görür;
  • fəaliyyət istiqamətləri üzrə yerli və beynəlxalq təcrübəni öyrənir və uyğun təcrübənin tətbiqi ilə bağlı Universitet rəhbərliyinə təkliflər verir;
  • Bütövlükdə Universitet üzrə və ayrı-ayrı hallarda müxtəlif Məktəblər üzrə tədrisin düzgün təşkilinə nəzarəti həyata keçirir;
  • Universitet üzrə payız və yaz semestrlərinin, həmçinin aralıq imtahanlarının düzgün təşkilinə nəzarəti həyata keçirir;
  • Yay məktəbi imtahanlarının düzgün təşkilinə nəzarəti həyata keçirir;
  • Tədrisin və İmtahanların keçirildiyi auditoriyaların müvafiq avadanlıqlar və texniki vasitələrlə vaxtında təmin edilməsini təşkil edir;
  • İmtahan suallarının universitetin saytında yerləşdirilməsinə nəzarət edir;
  • Ştamplı imtahan kağızlarına çap olunan imtahan suallarının, kod kağızlarının və digər lazımı vasitələrin ağzı möhürlənmiş zərflərdə imtahan nəzarətçilərinə təslim edilməsinə və İmtahan nəzarətçilərinin zərfləri imtahanın keçiriləcəyi salonda, tələbələrin gözü qabağında açmasına nəzarət edir;
  • Fənni tədris edən müəllimlərin imtahan kağızlarının yoxlanılmasına vaxtında çağrılmasına nəzarət edir;
  • İmtahan nəticələrinin universitet saytında elan olunmasına nəzarət edir;
  • Tələbələr ilə tədris prosesinin keyfiyyəti, universitetdə yaradılan şərait, təhsil verənlərin bilik və bacarıq səviyyəsi və s. haqqında sorğular keçirir;
  • İmtahanlara hazırlıq üçün müəllim və tələbələrin qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəliliyinə nəzarət edir;
  • Tələbələrin imtahana hazırlıq üçün istifadə etdiyi mənbələrin vəziyyətinin (forma, uyğunluq, nəşr ili və s.) yoxlanılmasını təşkil edir;
  • Tələbələrin kitabxanadan istifadə davamiyyətinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi işini təşkil edir;
  • Tələbələrin akademik borclarının səbəbinin öyrənilməsi və aradan qaldırılması üçün təkliflərin işlənib hazırlanmasını təşkil edir;
  • İmtahanların nəticəsinə əsasən tədrisin keyfiyyətinin müəyyən edilməsində müasir metodikalardan istifadə olunmasını təşkil edir.