Qərbi Kaspi Universiteti

Universitet

Strateji İnkişaf Mərkəzi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr 13 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında təsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” təsdiq etmişdir. Strategiya Azərbaycanın inkişaf konsepsiyasına və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun rəqabət qabiliyyətli təhsil sisteminin qurulması istiqamətində strateji hədəflər və tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir. Bununla əlaqədar Qərbi Kaspi Universitetində 2020-ci ildə “Strateji İnkişaf Mərkəzi yaradılmışdır.

Şöbənin əsas vəzifələri:

-Universitetin orta və uzunmüddətli strategiyası və siyasətlərini müəyyənləşdirmək

 -Universitetin fəaliyyət və keyfiyyət meyarlarını inkişaf etdirmək,

- Universitetin xidmət və fəaliyyətini haqqında məlumatları toplamaq, təhlil etmək və şərh etmək;

-Universitetin xidmətlərinə (təhsil, təlim və tədqiqat) təsir göstərə biləcək xarici amilləri araşdırmaq, daxili qabiliyyət araşdırması aparmaq, xidmətlərin səmərəliliyi və məmnuniyyət səviyyəsini təhlil etmək və hesabat hazırlamaq,

-Strateji planının yazılması və fəaliyyət proqramı üzrə işlərin qurulması;

-İllik hesablamaları strateji plana və fəaliyyət proqramına uyğun olaraq hazırlamaq və fəaliyyətin onlarla uyğunluğunu izləmək və qiymətləndirmək;

- Universitetin 5 illik strateji planının icrasına nəzarət etmək, hesabatlar hazırlamaq

- Universitetin maraqları çərçivəsində yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək, universitetin gələcək inkişafına üçün strateji planlar qurmaq

-Universitetinin təhsil–elm-tədqiqat–innovasiya mərkəzlərindən birinə çevrilməsi üçün perspektiv planlar hazırlamaq.

-Təhsildə innovativ sistemləri haqda təkliflərin hazırlanması,

-Universitet-biznes əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi,

-Müəllim və tələbələrin şirkətlərlə münasibətində körpü rolunu oynaması,

-Universitetin dövlət qurumları, istehsalat sahələri və bizneslə strateji əməkdaşlığın genişlənməsi, bu əməkdaşlığın strategiyanın tələblərinə uyğun yenidən qurulması və digər əsas vəzifələrdən irəli gələn funksiyalardır.

 

Əməkdaşlar

Dr. Vüsal Kərimli

Əhməd Rəcəbli küçəsi, III Paralel, 17A,  , Bakı AZ1072 , Azərbaycan

T: +994 12 565 39 74  (Daxili 111)

@: vusal.kerimli@wcu.edu.az