We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Maliyyə Mühasibat uçotu

Maliyyə və mühasibat uçotu kürsüsü maliyyə, mühasibat, iqtisadi və maliyyə təhlili, daxili və xarici audit, müəssisə iqtisadiyyatı və maliyyə idarəetməsi, eləcə də insan fəaliyyətinin ən nüfuzlu sahələrindən birində mütəxəssislər təşkil edən bir çox digər akademik fənlər üzrə fundamental nəzəri təhsili sahələrini əhatə edir. Tədris proqramı bazar iqtisadiyyatının tələblərinə və beynəlxalq standartlara əsaslanır. Kürsü beynəlxalq proqramlar çərçivəsində xarici əməkdaşlar ilə birlikdə bir sıra layihələrdə iştirak edir.

Tədris olunan fənlər: 

 • Maliyyənin müasir problemləri
 • Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri
 • Pul-kredit tənzimlənməsinin nəzəri praktik aspektləri
 • Bank işi və əməliyyatları
 • BİM-də maliyyə problemləri
 • Mühasibat və mühasibat məsələləri
 • Mühasibat uşotu
 • Audit
 • Maliyyə
 • Bank işi
 • Büdcə və xəzinə uçotu
 • Maliyyə bazarları
 • Qiymət və qiymətləndirmə